پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 آبان 1395

برگزاری دومين جايزه ملی مديريت دارايی‌های فيزيكی

دومين جايزه ملی مديريت دارايی‌های فيزيكی (PAM AWARD) با حضور رئيس مركز توسعه فناوری بهره برداری، نگهداری و تعميرات پژوهشگاه نيرو، دوم آبان ماه ١٣٩٥ در مركز بين المللی همايش های رازی برگزار گرديد.

 در اين جايزه شركت ها و مؤسسات شركت كننده، بر اساس مدل Uptime مورد ارزيابی قرار گرفته و مجموعه های منتخب، عناوين مصوب اين جايزه در سطوح مختلف را دريافت نمودند.