پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 09 آبان 1395

دومین گردهمایی مدیران فنی،نگهداری و تعمیرات صنعت برق کشور

پانل برق 2 آبان ماه سال جاری در سالن همایش های بین المللی رازی همزمان با یازدهمین همایش مدیران فنی و نگهداری و تعمیرات برگزار شد.
حامیان برگزاری این پانل شرکت توزیع نیروی برق مشهد و پژوهشگاه نیرو بودند.
این پانل با سخنرانی افتتاحیه آقایان مهندس علی سعیدی، مهندس محمدابراهیم سربندی‌فراهانی و مهندس احمد مشایخی برگزار گرديد.