پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 19 مهر 1395

فراخوان شناسایی شرکت‌های همکار

پژوهشگاه نیرو در نظر دارد در راستای شناسایی شرکت‌های همکار در جهت سرمایه گذاری مشترک در حوزه احداث نیروگاه فتوولتائیک به منظور حمایت از تولید داخل و توسعه بومی‌سازی این صنعت در کشور اقدام نماید.

در این راستا لازم است شرکت‌های همکار مایل به هماری در این زمینه مدارک زیر را حداثر تا تاریخ 1395/07/30 به مرز توسعه فناوری انرژی خورشیدی پژوهشگاه نیرو ارسال نمایند:

مدارک ثبتی شرکت، امکانات و ظرفیت موجود، سابقه شرکت، توان فنی و مالی 

تلفن:88590166

آدرس پست الترونیکی: solarcenter@nri.ac.ir