پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 27 شهریور 1395

برنامه‌ریزی تولید، اولویت نخست توسعه صنعت برق

مسعود حجت قائم مقام شرکت صانیر در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو در خصوص ارتقاء انتقال توان با ظرفیت بالا گفت: اولویت نخست برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای در این زمینه، برنامه‌ریزی اصولی برای تولید کشور و تعیین روش و چارچوب‌های آن است تا بتوانیم با تهیه پیش نیازهای لازم، تولید را افزایش داده و بعد از آن نیز به فکر ایجاد کریدور انتقال و انتقال توان با ظرفیت بالا براساس محل آن تولید در شبکه باشیم.
حجت در رابطه با وضعیت تولید و انتقال برق کشور تصریح کرد: اگر ایران را با کشورهای پیشرفته اروپایی مقایسه کنیم، بایستی خیلی تلاش کنیم ولی در مقایسه با کشورهای همسایه در یک سطح بوده و چه بسا بالاتر می باشیم.
قائم مقام شرکت صانیر در خصوص اینکه آیا تولید پراکنده برق توجیه اقتصادی دارد یا نه؟ گفت: اگر تولید به صورت برق و حرارت باشد صرفه اقتصادی دارد.
وی افزود: یکی از مسائل مهم، مسئله هماهنگی تامین سوخت نیروگاهها است که باید با با وزارت نفت هماهنگ شود و اینکه چقدر می‌خواهیم به سراغ تولید پراکنده در کشور برویم و تا چه حد ایده مترقی و درست استفاده از CHP یا تولید همزمان حرارت و برق را در کشور جامعه عمل بپوشانیم، بایستی مطالعات جامع در این خصوص صورت گیرد.
حجت ادامه داد: با توجه به اینکه صنایع ما هنوز به طور کامل جا نیفتاده است فکر می کنم نیاز به مصرف برق خیلی بیشتر شود وزارت نیرو و صنعت برق کار سنگینی را بر عهده دارد تا نیروگاههای جدیدی را به بهره برداری برساند.
وی در مورد تحقق شعار سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گفت: با توجه به اینکه نیروهای انسانی قوی داریم اگر مدیران این صنعت همت را جزم کنند به طور یقین شعار سال تحقق می‌یابد.