پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 27 مرداد 1395

حضور مدیر تحقیق و توسعه و نوآوری شرکت وگا در پژوهشگاه نیرو

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، پروفسورعلی حسامی؛ مدیر تحقیق، توسعه و نوآوری شرکت سیستم‌های وگا جهت ارائه سخنرانی در زمینه"ارزیابی و مدیریت ریسک در حوزه فناوری‌های پیشرفته" در پژوهشگاه نیرو حضور یافتند.
وی به ایراد سخنرانی در زمینه، اصول پایه ریسک و مفهوم آن، نحوه ارزیابی و مدیریت انواع ریسک‌ها در سیستم‌های مربوط به فناوری‌های پیشرفته پرداختند. پروفسور حسامی با اشاره به غرق شدن کشتی تایتانیک و فاجعه سقوط هواپیمای کنکورد، این موارد را "نتایج نادیده گرفتن مدیریت ریسک" عنوان نمودند.
در ادامه و پس از اثبات ضرورت توجه به مدیریت ریسک در حوزه تکنولوژی، ایشان به ارائه و معرفی مدلهای مختلف ارزیابی و مدیریت ریسک پرداختند.
اصول ارائه شده در سخنرانی برای تمامی مهندسین و محققین فناوری و هرکسی که خواستار دانش در حوزه ایمنی، امنیت و بسیاری دیگر از اشکال ریسک در سیستمهای فنی پیچیده می‌باشند، مرتبط و بسیار ارزشمند است.
شایان ذکر است که متن اصلی خبر در نشریه “IEEE”®ion8news”,vol:19NO.1,April/May2016قابل دسترسی است.