پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 20 مرداد 1395

خودکفایی ایران در توليد شبکه‌های انتقال تولید و توزیع برق

مجتبی گیلوا نژاد مدیر گروه پژوهشی تجهیزات خط پست، در گفتگو با خبرنگار واحد روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ در خصوص بازدید از پروژه‌های تحقیقاتی موسسه کپری كشور کره جنوبی گفت: پژوهشگاه نیرو پیرو مذاکراتی که از قبل با كشور کره‌ انجام داده بود، مقرر نمود تا گروهی از محققان این پژوهشگاه از طرحهای تحقیقاتی این موسسه بازدید به عمل آوردند. به موجب تفاهم‌نامه منعقد شده گروه پژوهشی تجهیزات خط پست ماموریت یافت تا مذاكرات موارد مرتبط با سیستم‌های انتقال و توزیع برق را انجام داده و از توانمندی‌های موسسه تحقیقاتی كپری بازدید کند.
وی بازدید از آزمایشگاههای موسسه تحقیقاتی كپری، از آزمایشگاه مانیتورینگ و کنترل زمان واقعی سیستم قدرت، آزمایشگاه ذخیره‌سازی انرژی شبکه هوشمند انرژی و آزمایشگاه شبكه هوشمند بازدید به عمل آورده و توانایی كشور كره در تولید و بكارگیری تكنولوژی‌های نو از جمله كابل و محدودساز جریان خطای ابررسانا را از مهم‌ترین موضوعات کلیدی یاد کرد.
گیلوا نژاد به تهیه ابزار( نرم‌افزار) ارزیابی ارتباط سیستم‌های مختلف اتوماسیون پست توسط موسسه كپری اشاره کرد و افزود: نحوه همکاری برای این طرح به صورت تبادل محقق خواهد بود در همین راستا پژوهشگاه نیرو؛ درخواست ارسال پیشنهاد همکاری‌های جدید را مطرح نموده است. همچنین امکان‌سنجی بکارگیری نرم‌افزار مهندسی تهیه شده توسط کپری با بهره‌گیری از نظر مهندسین و کارشناسان ایرانی از جمله اقدامات مهم در برنامه‌های آتی است.
مدیر گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست ادامه داد: موضوع دیگر بحث ذخیره‌سازی انرژی به صورت پایلوت و تبادل فناوری است که پژوهشگاه نیرو؛ نصب 11مگاوات ذخیره‌سازی انرژی در جزیره هرمز با هدف پیک‌سایی را پيشنهاد داده همچنین ارائه اطلاعات اولیه شبکه توزیع جزیره هرمز توسط پژوهشگاه نیرو جهت ارزیابی توسط موسسه کپری، از موضوعات مهمی بود که به آنها پرداخته شد. در همین راستا پیشنهاد اجرای این پروژه به صورت B.O.T توسط موسسه کپری مطرح گرديد.
گیلوا نژاد همچنین به طراحی و بهره‌برداری شبکه فشار ضعیف DC اشاره کرد و گفت: نحوه همکاری در این پروژه به صورت پایلوت مشترک و تبادل فناوری است و در این زمینه پیشنهاداتی مبنی بر نصب شبکه DC با استفاده از اقلام شبکه AC، تامین قدرت و یکسوسازه‌ها توسط کپری ارائه شد.
وی با تاکید براینکه ایران در توليد شبکه‌های انتقال تولید و توزیع متداول تا حد زيادی خودكفا و توانمند است گفت: با توجه به ضرورت بكارگيری تكنولوژی‌های نوين در آينده صنعت برق كشور، ضرورت توسعه داخلی و بومی‌سازی برخی از انواع تكنولوژی وجود دارد كه در اين رابطه مذاکراتی در خصوص دانش و فناوری‌های جدید برای ارتقای راندمان شبکه انجام دادیم.
مدیر گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست در ادامه افزود: پژوهشگاه نیرو همچنین مذاکراتی را با موسسات تحقیقاتی ارمنستان، آلمان، اسلونی و دیگر كشورها در خصوص انتقال دانش و فناوری انجام داده است كه با توجه به فرصت‌های ایجاد شده جهت حضور شركت‌ها و موسسات معتبر خارجی در كشور، زمان مناسبی جهت افزایش توانمندی داخلی در بهره‌گیری از دانش و سرمایه شركت‌های پیشرو در زمینه فناوریهای جدید است كه در صورت استفاده حداكثری، بستر برای توسعه طرحهای تحقیقاتی فراهم می‌‎شود.