پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 11 مرداد 1395

فراخوان پذیرش شرکت‌های فناور

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی» وابسته به پژوهشگاه نیرو به منظور تکمیل بخشی از ظرفیت سال» 95 خود، تعداد محدودی از شرکت‌های دارای طرح‌های فناورانه در حوزۀ صنعت برق و انرژی را از طریق فراخوان پذیرش می‌نماید.