پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 16 مرداد 1395

برگزاری جلسات هم‌اندیشی مركز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفيت بالا

مركز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفيت بالا، سلسله جلسات هم‌اندیشی  را در راستای تعامل و هم‌افزايی با سياست‌گذاران، صاحب‌نظران، ذينفعان و انديشمندان اين حوزه فناوری برگزار می‌كند. تاريخ برگزاری اين جلسات تا پايان سال جاری، به شرح زير می‎باشد:
1- چهارشنبه مورخ 95/06/24
2- چهارشنبه مورخ 95/09/24
3- چهارشنبه مورخ 95/12/11
حضور حداكثری كارشناسان و متخصصين اين حوزه، باعث غنای هر چه بيشتر و ياری‌رساندن در نيل به اهداف كلان و راهبردی مركز می‌باشد.