پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 26 تیر 1395

دومين جلسه تعاملی مركز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفيت بالا با نهادهای حاكميتی

در راستای تعامل با ذينفعان فناوری انتقال توان با ظرفيت بالا، دومين جلسه با نهادهای حاكميتی در سال جاری، با دفتر فنی و نظارت انتقال شركت توانير در تاريخ 95/4/26 برگزار گردید
در این جلسه با معرفی كلیات چشم‌انداز، اهداف، ماموریت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های كلان مركز، انواع فناوری‏‌های انتقال توان با ظرفیت بالا كه در مركز مورد توجه قرار می‏‌گیرند عنوان شده و سپس طرح‌‏ها و پروژه‌‏های مركز معرفی شدند. همچنین زمانبندی و روندنمای طرح‌‏ها و پروژه‌‏های مركز ارائه گردید. در ادامه در خصوص كلیات طرح‌‏ها و پروژه‌‏های ارائه شده، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و از سوی مركز پیشنهاد شد كه در بخش‌های سیاست‌گذاری فعالیت‌ها، مشاركت در پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌ها و شركت در جلسات هم‌اندیشی و راهبری مركز، از پشتوانه مدیریتی و كارشناسی دفتر استفاده شود. مقرر شد این اهداف در قالب مبادله تفاهم‌‏نامه بین دفتر فنی و نظارت انتقال شركت توانیر و مركز انتقال توان محقق گردد.