پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 15 تیر 1395

نخستين جلسه تعاملی مركز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفيت بالا با نهادهای حاكميتی

در راستای تعامل با ذینفعان فناوری انتقال توان با ظرفیت بالا، اولین جلسه با نهادهای حاكمیتی در سال جاری، با دفتر برنامه‌‏ریزی و مطالعات امنیت شبكه شركت مدیریت شبكه برق ایران در تاریخ 95/4/15 برگزار گردید
از آنجا كه این جلسه، اولین جلسه مركز با این دفتر از شروع فعالیت مركز بود، ابتدا كلیاتی از نحوه شكل‌گیری مركز و چشم‌انداز و اهداف آن در كنار سیاستها و راهبردهای كلان آن مطرح گردید. در ادامه، طرح‌‏ها و پروژه‌های مركز معرفی شده و در رابطه با فناوری‏‌های انتقال توان با ظرفیت بالا كه به نظر دفتر برنامه‏‌ریزی و مطالعات امنیت شبكه اهمیت بالاتری دارند، بحث و تبادل نظر شد. در خاتمه مقرر شد با معرفی نمایندگان دفتر برای حضور در جلسات هم‌اندیشی و نیز جلسات راهبری مركز، زمینه حضور فعال دفتر در بخشهای سیاست‌گذاری و راهبری فعالیت‌ها، تدوین برنامه‌ها و طرح‌های متناسب با نیازهای صنعت برق و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها فراهم گردد.