پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 تیر 1395

حضور مشاور سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) در پژوهشگاه نیرو

نشست افتتاحیه پروژه استقرارمدیریت دانش در صنعت آب و برق کشور با حضور مشاور سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) آقای Ogiwara و نمایندگان وزارت نیرو (دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری)، برق منطقه‌ای تهران، معاون پژوهشی پژوهشگاه و جمعی از مدیران ارشد پژوهشگاه نیرو در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد. به گزارش روابط عمومی؛ این نشست به منظور آشنایی بیشتر مشاور سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) آقای Ogiwara، با مجموعه‌ی پژوهشگاه نیرو و فعالیتهای مرتبط با مدیریت دانش در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید. در این نشست جهت آشنایی مشاور مدیریت دانشAPO، توانمندیها و فعالیتهای مرتبط پژوهشگاه و نیز سیستم مدیریت دانش پژوهشگاه نیرو ارائه شد. در ادامه آقای Ogiwaraبه ارائه فعالیتهای مربوط به مدیریت دانش در سازمانهای تحقیقاتی جهان پرداختند.
بازدید از مجموعه پژوهشگاه نیرو و توانمندیهای مجموعه و نیز مصاحبه با مدیران پژوهشگاه نیرو از دیگر برنامه‌های این نشست بود.
براساس این گزارش، پروژه استقرار مدیریت دانش در صنعت آب و برق کشور، در دو مجموعه برق منطقه‌ای تهران و پژوهشگاه نیرو به صورت پایلوت و با مدیریت وزارت نیرو (دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری) و همکاری سازمان بهره‌وری آسیایی (APO) اجرا خواهد شد.
شایان ذکر است؛ سازمان بهره‌وري آسيايي APO، یک سازمان میان دولتی منطقه‌ای است که در ماه می سال ١٩٦١ به عنوان بخشی پیش‌قدم در بهره‌وری، برای توسعه‌ی بیشتر اقتصادی در آسیا و منطقه‌ی اقیانوس آرام تاسیس شد. هم اکنون ٢٠ کشور از قاره‌ی آسیا در این سازمان عضو می‌باشند و فعالیت این سازمان از طریق شبکه‌ای از سازمان‌های ملی بهره‌وری (سازمان ملی بهره‌وری مربوط به هرکشور عضو (NPOs) است که به عنوان بدنه‌های رسمی رابط برای پیاده‌سازی پروژه‌های APO و پیشبرد حرکت‌های بهره‌وری ملی در کشورها قلمداد می‌شوند. APO از طریق دبیرخانه خود در توکیو با سرویس دهی به عنوان مغز متفکر و مشاور منطقه‌ای برای ٢٠ کشور عضو، اقدام به راه‌اندازی تحقیقات و بررسی‌هایی برای شناسایی نیازهای معمول جهت توسعه‌ی طرح‌های عملی مناسب کرده که تلاش‌های اعضا در توسعه‌ی اقتصادی از طریق افزایش بهره‌وری را حمایت می‌کند.