پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 22 اردیبهشت 1395

جلسه هم اندیشی مرکز توربین گاز

اولین جلسه هم اندیشی مرکز توربین گاز در تاریخ 95/02/22 با هدف بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور پیاده‌سازی سند توربین گازی کلاس F و بررسی نحوه همکاری بین مجری طرح، مرکز توربین های گازی، شرکت توگا و شرکت مادر تخصصی تولید در پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.