پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 24 خرداد 1395

تشریح سازوکارهای حمایتی پژوهشگاه نیرو از شرکت‌های بخش خصوصی

نشست تخصصی تشریح سازوکارهای حمایتی پژوهشگاه نیرو برای ایجاد یا ارتقای واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت های بخش خصوصی در پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو ؛ این جلسه با هدف شناسایی راهکارها و چالش های سازوکارهای حمایتی پژوهشگاه نیرو از واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت های بخش خصوصی و با حضور آقای دکتر قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو، مهندس مرجانمهر قائم مقام و معاون پژوهشی، مهندس فتحعلی مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق، مهندس غیاث الدین دبیر سندیکای برق ایران، خانم مهندس احمدی زاده معاون دفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری پژوهشگاه نیرو و دکتر اسدی معاون پژوهشی سندیکای برق در سالن رودکی پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
بنا براین گزارش، از دیگر اهداف برگزاری این پنل ، تبیین نحوه حمایت های پژوهشگاه نیرو و صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی از فعالیتهای R&D بخش خصوصی ، معرفی کارگروه مشترک ایجاد و ارتقای واحدهای تحقیق و توسعه پژوهشگاه نیرو و سندیکای صنعت برق، بیان نحوه پوشش ریسک سرمایه گذاری در طرح های تحقیق و توسعه، بررسی نیازها، مشکلات و انتظارات بخش خصوصی از پژوهشگاه نیرو در حوزه تحقیق و توسعه عنوان شده است.
شایان ذکر است؛ سندیکای صنعت برق ایران در جهت توانمند سازی و ارتقای واحدهای تحقیق و توسعه شرکتهای عضو، تفاهم نامه ای را با پژوهشگاه نیرو منعقد نموده است و در راستای این تفاهم نامه، کارگروه ایجاد و ارتقای واحدهای تحقیق و توسعه با مشارکت پژوهشگاه نیرو و سندیکا تشکیل و هم اکنون در حال فعالیت می باشد. این پنل در راستای این تفاهم نامه و تبیین نحوه حمایت های پژوهشگاه نیرو و صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی از فعالیتهای R&D بخش خصوصی در روز دوشنبه 24 خرداد ماه برگزار گردیده است .