پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 21 اردیبهشت 1395

دولت قیمت خرید تضمینی برق را کاهش داد + جدول قیمت‌های جدید

وزیر نیرو مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که به‌موجب آن قیمت خرید برق از سرمایه‌گذاران در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با کاهش قابل توجه همراه شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وزیر نیرو قیمت‌های جدید خرید تضمینی برق از سرمایه گذاران در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را اعلام کرد. به‌موجب این مصوبه، قیمت خرید برق از سرمایه گذاران در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴  با کاهش قابل توجه همراه است. همچنین اصلاحاتی روی تعرفه گذاری نرخها صورت گرفته است. جدول نرخهای جدید خرید تضمین برق از سرمایه گذارانی که از هم‌اکنون نسبت به سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام می‌کنند و تغییرات آن نسبت به سال گذشته، در جدول شماره یک قابل مشاهده است. در بخش انرژی‌ خورشیدی علاوه بر قیمت گذاری، نحوه تعرفه گذاری نیز تغییر کرده است. نحوه تعرفه گذاری و تعیین قیمت خرید تضمینی برق از واحدهای انرژی خورشیدی در سال ۹۴ را در جدول شماره دو  می‌توان مشاهده کرد. این تعرفه گذاری و قیمت گذاری در سال ۹۵  همانند جدول شماره سه تغییر کرده است. در ادامه تغییرات اعمال‌شده در نحوه و قیمت گذاری خرید تضمینی برق، ردیف خرید تضمینی برق از توربین‌های انبساطی حذف شده و نرخ خرید تضمینی از نیروگاه‌های زمین‌گرمایی و بازیافت تلفات در فرآیندهای صنعتی به صورت جدول شماره چهار کاهش یافته است. همچنین نحوه تعرفه‌گذاری در خصوص خرید تضمینی برق از نیروگاههای برق‌آبی کوچک تغییر کرد. تعرفه گذاری و قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاههای برق‌آبی کوچک در سال ۹۴ را می‌توان در جدول شماره ۹۵ مشاهده کرد. این تعرفه گذاری در سال ۹۵  به صورت جدول شماره شش تغییر کرده‌است. همچنین در مصوبه جدید وزارت نیرو، بخشی به‌عنوان "مولدهای مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب" درج شده که تعرفه گذاری آن در جدول شماره هفت درج شده است.