پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 14 اردیبهشت 1395

اعزام هیات كارشناسی پژوهشگاه نیرو به كره جنوبی در ماه آینده

تهران و سئول برای همكاری مشترك تحقیقاتی در عرصه نیرو تفاهم‌نامه امضا كردند
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو این تفاهم‌نامه در زمینه های مرتبط صنعت برق مانند بازتوانی و افزایش بازده نیروگاه های قدیمی، امنیت شبكه، آب شیرین كن ها و شبكه های هوشمند است كه در قالب انجام پروژه های تحقیقاتی مشترك و تبادل محقق انجام می شود. رئیس پژوهشگاه نیرو پس از امضای تفاهم‌نامه اعلام كرد: بزودی یك هیات كارشناسی در قالب پنج محقق پژوهشگاه نیرو از ماه آینده برای همكاری نزدیك با این شركت به كشور كره جنوبی می روند.
«محمدصادق قاضی زاده» گفت: وزارت نیرو در نظر دارد روابط علمی و اجرایی را با موسسه های تحقیقاتی سرآمد جهانی و صاحب نام برقرار كند.
وی افزود: وجود بنیه علمی و دانشگاهی خوب در كشور، سابقه درخشان صنعت برق و دانش فنی و تجربیات مناسب و ارزشمند كره ای ها در این صنعت، زمینه ساز انعقاد تفاهم‌نامه امروز شده است و دو طرف به گسترش هر چه بیشتر همكاری ها تمایل دارند.
به گفته این مسئول، گسترش همكاری در این زمینه با آلمان ها نیز در دستور كار قرار گرفته است تا اقتصاد دانش بنیان با اتكا به مزیت اصلی كشور یعنی نیروی كار تحصیلكرده تحقق یابد زیرا ایران در كل بیش از شش میلیون دانشجو و افزون بر یك میلیون دانشجوی كارشناسی ارشد دارد.
وی اضافه كرد: انعقاد چنین تفاهم‌نامه های مشتركی با دیگر كشورها می تواند به توسعه فعالیت های تحقیقاتی توسعه ای مبتنی بر دانش بینجامد كه خود، راهگشای ورود به عرصه های جهانی است.