پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 10 خرداد 1395

یازدهمین همایش بین المللی انرژی

یازدهمین همایش بین المللی انرژی با حضور آقای مهندس چیت چیان وزیر نیرو ، مهندس فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و جمع کثیری از مدیران، کارشناسان، محققان و پژوهشگران از سراسر کشور با شعار "پویایی انرژی در جهان در حال تغییر" طی روزهای 10 و 11 خرداد ماه در محل پژوهشگاه نیرو برگزار شد.
این همایش، كه بزرگترین گردهمایی مدیران و متخصصان حوزه انرژی كشور محسوب می گردد، با تمركز بر موضوعات سیاستی و كاربردی بخش انرژی یازدهمین دوره خود را با شعار " پویایی انرژی در جهان در حال تغییر" با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته بین المللی و داخلی، مشتمل بر بخش های ارائه مقالات، كارگاه های آموزشی، سخنرانی های كلیدی و میز گردهای تخصصی برگزار نمود.
همچنین همزمان با برگزاری همایش، نمایشگاه جانبی نیز برگزار شد كه فرصتی برای شركت‌ها و موسسات فعال در حوزه انرژی جهت ارائه آخرین دستاوردهای خود فراهم نمود تا در یك فضای علمی مورد توجه مخاطبان گیرند.