پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 05 خرداد 1395

مطالعه سه نیروگاه گازی کوچک به منظور تولید همزمان برق و آب

تفاهم نامه میان پژوهشگاه نیرو و شرکت فرآذرآب به مدت یک سال منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، تفاهم نامه توسعه فناوریهای مورد نیاز صنعت برق و انرژی با حضور مهندس سید محسن مرجانمهر قائم مقام پژوهشگاه نیرو و مهندس منوچهر همتی مدیرعامل شرکت فرآذرآب امضا گردید.
براساس مفاد این تفاهم نامه، این همکاری با اهدافی چون انجام امور مطالعاتی، امکان سنجی و استخراج مدل فنی – اقتصادی تولید همزمان آب و برق با استفاده از توربین های گازی کوچک موجود در حوزه وزارت نیرو و نیز مطالعه فنی و اقتصادی برای سه نیروگاه گازی کوچک منتخب به منظور استخراج مدل فنی – اقتصادی جهت تولید همزمان برق و آب صورت می گیرد.
همچنین در این تفاهم نامه، در خصوص مطالعه و تعیین حقوق مالکیت مادی و معنوی مشارکت کنندگان در طرح تولید همزمان آب و برق، تهیه برنامه زمان بندی تامین منابع و اجرای طرح برای موارد مشابه مطالعه شده تاکید شده است.