پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 04 خرداد 1395

انتخاب معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو در جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو و بر اساس داده های منتشرشده از پایگاه طلایه داران علم تامسون رویترز، آقای دکتر گئورک قره پتیان معاون پژوهشی پژوهشگاه نیرو ، در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفتند.
بنا بر این گزارش، پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) بر اساس فعالیت ده سال اخیر پژوهشگران به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد و هر دو ماه یکبار بر اساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می گردند. معیار انتخاب پژوهشگران برتر تعداد استنادهای صورت گرفته به تولیدات علمی آنان در رشته و حوزه های موضوعی 22 گانه است. بر همین اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ شده خود بالاترین استناد را داشته اند مرتب سازی و سپس یک درصد برتر در حوزه های موضوعی مختلف انتخاب و به عنوان نخبگان برتر در نظر گرفته می شوند.