پژوهشگاه نیرو

تاریخ: 28 اردیبهشت 1395

امضای تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه نیرو و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

پژوهشگاه نیرو و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با هدف توسعه پژوهشهای کاربردی، گسترش تحقیقات منسجم و هدفمند در صنعت برق و انرژی کشور و ارتقاء روحیه خودباوری متخصصین این حوزه تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه نیرو؛ این تفاهم نامه در راستای ماموریت پژوهشگاه نیرو برای گسترش تحقیقات منسجم و هدفمند در صنعت برق و انرژی کشور و به منظور ارتقای روحیه نشاط و خودباوری متخصصین این حوزه، بین پژوهشگاه نیرو و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات منعقد شد. بنابر این گزارش؛ جلسه انعقاد این تفاهم نامه در روز سه شنبه 28 اردیبهشت ماه سال جاری و با حضور دکتر محمد صادق قاضی زاده رئیس پژوهشگاه نیرو، دکتر علی عباسپور طهرانی فرد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و جمعی دیگر از مدیران و اساتید دو طرف در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.
از جمله موارد مطرح در این تفاهم نامه استفاده از ظرفیت ها و توانمندی‌های دانشگاه و تشریک مساعی برای گسترش تحقیقات هدفمند اعضای هیئت علمی دانشگاه و افزایش سهم پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکتری و تحقیقات پژوهشگران پسادکتری در توسعه دانش و فناوری مورد نیاز صنعت برق کشور می باشد. پژوهشگاه نیرو در قالب این تفاهم نامه، از طریق انسجام بخشی و حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی، حمایت از فعالیت های پژوهشی اساتید دانشگاه را در اولویت قرار می دهد و به منظور ارج نهادن به استادان برجسته دانشگاه و فراهم نمودن شرایط مناسب‌تر برای حمایت از تحقیقات منسجم ایشان، متناسب با تخصص های کلیدی و اولویت دار صنعت برق، کرسی های تخصصی را تعریف می نماید. مراتب استادی و کرسی های تخصصی مذکور از طریق ساز و کار تعیین شده از سوی وزارت نیرو به افراد منتخب اعطاء خواهد شد.
همچنین بر طبق این تفاهم نامه دانشگاه و پژوهشگاه تمهیدات و تسهیلات متقابلی جهت استفاده از امكانات آزمایشگاهی و كارگاهی یكدیگر به منظور استفاده از امكانات و توانمندی‎های آزمایشگاهی و كاربردی طرفین در راستای انجام تحقیقات علمی و عملی، طبق ضوابط و مقررات طرفین فراهم می‎نمایند.
شایان ذکر است تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در 7 ماده و در دو نسخه با اعتبار یکسان به امضای طرفین تفاهم نامه رسیده و مدت آن از زمان امضاء و مبادله، پنج سال تعیین گردید.