طراحی سایت
دوشنبه 06 بهمن 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

فرزانه مرتضوی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ 

عطیه کشاورز

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

مدیر پروژه‌ 

معصومه رحمانی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ 

سید محمد مهدی عباسی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ 

الهه حبیبی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

رئیس اداره زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات

صبریه چوبکار

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

مهدی مظفری پور

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

محمدرضا طریحی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ مرکز برنامه ریزی و پشتیبانی فناورانه تحول دیجیتال در صنعت برق و انرژی

حمید دانائی

گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه

مجری طرح 

صوفیا آهنج

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدیر پروژه‌ 

صفحه 1 از 3ابتدا   قبلی   [1]  2  3  بعدی   انتها