طراحی سایت
چهارشنبه 07 خرداد 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

حبیب‌اله رؤفی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

مرتضی شعبان‌زاده

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

حمیدرضا آراسته

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

عظیم سلیمی‏‌نیای لاهیجی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

جواد نظافت نمینی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

حامد فراهت

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

جعفر عباسی

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

همایون برهمندپور

گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت

رئیس مركز توسعه فناوری انتقال توان با ظرفیت بالا