طراحی سایت
پنجشنبه 06 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

احسان لیوانی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
elivani@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4091
  شماره تلفن مستقیم
021-88361601
  شماره نمابر
021-88361601
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مكانيك، تبديل انرژی، دانشگاه تربيت مدرس
  مقطع کارشناسی
مهندسی مكانيك، طراحی جامدات، دانشگاه مازندران

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی پارامتريك سرمايش جذبی دواثره آب-آمونیاک خورشیدی
زمینه فعالیت پژوهشی
- فناوريهای مرتبط با انرژی زيست توده
- سيستمهای حرارتی خورشيدی
- مطالعات انرژيهای تجديدپذير
- سيستمهای تبريد
- ساختمانهای با تراز انرژی صفر
پروژه‌های پژوهشی
1- تدوین دانش فنی طراحی به منظور بومی‌سازی فناوری بخاری زیست‌توده سوز با راندمان بالا، گروه انرژیهای تجدیدپذیر، كارشناس، 1393
2- تهیه و تدوین استانداردهای آموزشی انرژیهای تجدید پذیر، گروه انرژیهای تجدیدپذیر، كارشناس، 1392
3- طراحی و راه اندازی مركز تست میدانی سیستمهای فتوولتائیك در محل پژوهشگاه نیرو، گروه انرژیهای نو، مدیر پروژه، 1394
4- خدمات مشاوره سامانه بهینه گازیسازی زیست توده برای كشور ایران، پژوهشكده انرژی و محیط زیست، مدیر پروژه، 1396
5- طراحی و ساخت پایلوت خاضم تر اختلاط كامل (CSTR) جهت بومی سازی در كشور، مدیر پروژه، 1397
6- طراحی انرژی برج فناوریهای نوین پژوهشگاه نیرو با تراز انرژی صفر، گروه انرژیهای تجدیدپذیر، مدیر پروژه، 1398

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- Mohammad Javad Rahimi, Mohammad Hossein Hamedi, Majid Amidpour, Ehsan Livani, "Techno-economic Evaluation of a Gasification Plant: Modeling, Experiment and Software Development", Waste and Biomass Valorization, 2020

1- قاسم حیدری نژاد و احسان لیوانی، " ﺷﺒیﻪ ﺳﺎﺯی ﺳﺮﻣﺎیﺶ ﺟﺬﺑی ﺁﺏ - ﺁﻣﻮﻧیﺎﮎ ﺩﻭ ﺍﺛﺮﻩ ﺧﻮﺭﺷیﺪی ﻭ ﺑﺮﺭﺳی ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍیﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍیی ﺍیﺮﺍﻥ" ، مجله علمی و پژوهشی امیركبیر، 1390
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- M. Rezaei , E. Livani, "A Study on Iran's Biomass Potential and Evaluation of Different Parts of the Country in Producing Wood Pellet Fuels", Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (AEDCEE), 2013, Thailand
2- M. Rezaei, E. Livani, M. A. Eslami Saray, " Assessment of Pellet Production Potential in Different Provinces of Iran Based on Available Biomass Resources", 2nd International Renewable Energy and Environment Conference (IREEC 2013), Malaysia
3- Seyed Mohammad Ebrahimi Saryazdi, Alireza Etemad, Atefeh Behzadi Forough, Ehsan Livani, Shahriar Bozorgmehri, " Performance Analysis of Integrated Passive Technologies for Net - Zero Energy Building: Case Study of Iran", 7th International Conference on Energy Research & Development (ICERD-7), 2019, Kuwait

1- مهدی رضایی، احسان لیوانی، آرش حق پرست كاشانی، " تخمین پتانسیل تولید پلت از منابع زیست‌توده چوبی در ایران"، سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، 1392

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- شبیه سازی فرآیند تولید ترموشیمیایی سوختهای مایع با استفاده از زیست توده، پایان نامه كارشناسی ارشد، 1398، استاد مشاور

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- مكانیك سیالات، دانشگاه علمی و كاربردی، 1389 الی 1398
- ترمودینامیك، دانشگاه علمی و كاربردی، 1390 الی 1396
- دینامیك و ارتعاشات، دانشگاه علمی و كاربردی، 1390 الی 1394
- استاتیك و مقاومت مصالح، دانشگاه علمی و كاربردی، 1390 الی1393
- زبان تخصصی، دانشگاه علمی و كاربردی، 1389 الی 1397
- سیستمهای كنترل تاسیسات ساختمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، 1387 الی 1391
- موتورهای احتراق داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، 1389 الی 1391
- آزمایشگاه سیستمهای كنترل تاسیسات ساختمان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، 1387 الی 1391
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)

  فعالیت‌های اجرایی

    - معاون مدير گروه پژوهشی انرژيهای تجديدپذير از سال 1396