طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 06 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

محمد تاجیک منصوری

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
mtajik@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4234
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت
https://scholar.google.ca/citations?user=PB_J8dgAAAAJ&hl=en

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی سیستمهای انرژی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
  مقطع کارشناسی
مهندسی مکانیک، نیروگاه، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی ترموديناميكی و اقتصادی بکارگیری سیستم جذب CO2 به روش پسا احتراق در نيروگاه سيكل تركيبی
زمینه فعالیت پژوهشی
- سیکل¬های تولید توان و تولید همزمان
- سیستم¬های شیرین¬سازی آب
- طراحی و ساخت مبدل¬های حرارتی
تجربیات پژوهشی
کارشناس پژوهشی پژوهشگاه نیرو، از 1388 تاکنون
پروژه‌های پژوهشی
1- طرح ارتقاء و بهبود عملکرد تجهیزات نیروگاهی، مدیر طرح، (1398 تا کنون)
2- نظارت بر ساخت یک دستگاه هیتر فشار قوی نیروگاه سهند، مدیر پروژه، (1398 تا کنون)
3- پیاده سازی دستورنامه¬های تعیین بازده بویلرهای نیروگاهی با رویکرد ممیزی انرژی، مدیر پروژه، (1398 تاکنون)
4- امکانسنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأمین آب مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی ایسین، مدیر پروژه، (1397-1398)
5- مطالعات فاز صفر سیستم بازیافت حرارت به وسیله سیكل ارگانیك رانكین به منظور تولید همزمان توان و آب شیرین به همراه سامانه جذب دی اكسید كربن، مدیر پروژه، (1396)
6- پروژه" تهیه طرح نگهداری و تعمیرات بر پایه قابلیت اطمینان (RCM) برای یك واحد گازی نمونه (V94.2) و بكارگیری آن با استفاده از زیر ساخت های موجود نیروگاه "، گروه سیکل و مبدل های حرارتی، همکار پروژه، 1396
7- پروژه " تدوین نقشه راه و اولویت‌های تحقیقاتی گروه پژوهشی سیكل و مبدل‌های حرارتی "، گروه سیکل و مبدل های حرارتی، همکار پروژه، 1395
8- مشاوره جهت نصب سیستم ضد یخ‌زدگی بر روی پره‎های گایدون كمپرسور واحدهای گازی GE-F9 نیروگاه سیكل تركیبی شهید رجایی، مدیر پروژه، (1394-1395)
9- پروژه" تدوین سند راهبردی و نقشه راه افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی، پژوهشگاه نیرو، پژوهشكده تولید، گروه بهره برداری "، همکار پروژه ،1394
10- بررسی فنی اقتصادی بسته های ارتقاء واحدهای گازی GE-F9، مدیر پروژه، (1393-1394)
11- بررسی فنی و اقتصادی واحدهای گازی كوچك و متوسط کشور جهت اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ادامه كار یا بازنشستگی، مدیر پروژه، (1391-1392)
12- پروژه" تدوین استراتژی توسعه انرژی الكتریكی در افق سی ساله با در نظر گرفتن كلیه حامل های انرژی، پژوهشكده تولید، گروه بهره برداری "، همکار پروژه، 1391
13- امکانسنجی فنی و اقتصادی بازتوانی نیروگاههای منتخب بخاری قدیمی كشور، همكار پروژه، (1388-1389)

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- Mohammad Tajik Mansouri, Majid Amidpour, José María Ponce-Ortega. Optimization of the Integrated Power and Desalination Plant with Algal Cultivation System Compromising the Energy- Water-Environment Nexus, Sustainable Energy Technologies and Assessments, Under Review
2- Mohammad Tajik Mansouri, Majid Amidpour, José María Ponce-Ortega. Optimal Integration of Organic Rankine Cycle and Desalination Systems with Industrial Processes: Energy-Water-Environment Nexus, Applied Thermal Engineering (2019), Article 113740
3- Mohammad Tajik Mansouri, Seyed Mohsen Mousavian. Exergy-Based Analysis of Conventional Coal-Fired Power Plant Retrofitted with Oxy-Fuel and Post-Combustion CO2 Capture Systems. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A, Journal of Power and Energy (2012) 226: 989-1002
4- Mohammad Tajik Mansouri, Pouria Ahmadi, Abdolsaeid Ganjeh Kaviri, Mohammad Nazri Mohd Jaafar. Exergetic and Economic Evaluation of the Effect of HRSG Configuration on the Performance of Combined Cycle Power Plant, Energy Conversion and Management (2012) 58: 47-58
5- Seyed Mohsen Mousavian, Mohammad Tajik Mansouri. Conceptual Feasibility Study of Retrofitting Coal Fired Power Plant with Oxy-fuel Combustion, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A, Journal of Power and Energy (2011) 225: 689-700

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- Mohammad Mohammadzadeh Moghanjooghi, Mohammad Tajik Mansouri, Mehdi Rahimi Takami. Optimal solar hybridization of a grid-connected combined cycle power ‎plant: a case study, International Conference on Energy and Cities (ICEC 2019), UK
2- Mohammad Tajik Mansouri, Akbar Namazi Tajarogh. Techno-economic investigation of upgrading GE-F9 gas turbine of Yazd Combined Cycle Power Plant. 12th International Energy Conference (IEC 2018), Iran
3- Mohammad Tajik Mansouri, Mahdi Riazat. Anti-icing system design for GE-F9 gas turbine air intake of Rajaee Combined Cycle Power Plant. 32nd International Power System Conference (PSC 2017), Iran
4- Mohammad Tajik Mansouri, Majid Amidpour. Thermodynamic evaluation of different options for heat and power supply in retrofitting a NGCC with post combustion CO2 capture system. 11th International Energy Conference (IEC 2016), Iran
5- Yashar Farasati, Mohammad Tajik Mansouri, Ali Behbahaninia. Design and Economic assessment of a Solar Heating System for a Residential Building in Tehran. 11th International Energy Conference (IEC 2016), Iran
6- Mahdi Riazat, Mohammad Tajik Mansouri. Investigation of the effect of honeycomb installation on flow leakage and power dissipation in GE F9 gas turbine. 30th International Power System Conference (PSC 2015), Iran
7- Mojtaba Biglari, Bagher Shahbazi, Mohammad Tajik Mansouri. Exergy and Exergoeconomic Analysis of Combined Cycle Power Plant- A case Study. 4thInternational Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE2011), Thailand
8- Mohammad Tajik Mansouri, Hossein Rabiei. Thermodynamic analysis and Evaluation of feasibility study of supplementary firing utilization in an unfired HRSG. Proceeding of 10th International Conference on Sustainable Energy Technologies (SET2011), Turkey

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  دوره‌های گذرانده شده

  1- Smart energy systems, 2020

  1- دوره مقدماتی تسهیل گری RCM، 1394
  2- دوره تعمیرات و نگهداری واحدهای F9، 1392
  3- دوره آموزشی برنامه نویسی MATLAB، 1389

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- نرم افزار Thermoflow، موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق خراسان

  فعالیت‌های اجرایی

  - عضو شورای راهبری گروه سیکل و مبدل¬های حرارتی، 1394-1397
  - مدیر طرح ارتقاء و بهبود عملکرد تجهیزات نیروگاههای حرارتی، 1398 تا کنون