طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 06 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

اکبر نمازی تجرق

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی سیکل و مبدل‎‌های حرارتی
 سمت سازمانی
مدیر پروژه‌  پژوهشی
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
anamazi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4232
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
ریاضی کاربردی/دانشگاه تبریز
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع،/دانشگاه امیر کبیر
  مقطع کارشناسی

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
توسعه و حل مدل طراحی شبکه توزیع در زنجیره تامین چند سطحی
زمینه فعالیت پژوهشی
- اقتصاد تولید صنعت برق
- استراتژی های نوین نگهداری و تعمیرات نیروگاهی
- قیمت تمام شده برق تولیدی نیروگاهها
تجربیات پژوهشی
کارشناس پژوهشی در پژوهشگاه نیرو از سال 1388
پروژه‌های پژوهشی
1- پروژه" مقایسه فنی و اقتصادی بازتوانی یكی از واحدهای بخاری نیروگاه بندرعباس با طرح‌های تكمیل بخش بخار سیكل تركیبی نیروگاه خلیج فارس و یك بلوك سیكل تركیبی تیپ V94.2"، گروه بهره برداری، مدیر پروژه، 1393
2- ، پروژه" مدیریت پروژه " تدوین نقشه راه و اولویت‌های تحقیقاتی گروه پژوهشی سیكل و مبدل‌های حرارتی ""، گروه سیکل و مبدل های حرارتی، مدیر پروژه، 1395
3- پروژه" توسعه متدولوژی شناسایی تجهیزات بحرانی واحدهای نیروگاهی "، گروه بهره برداری، مدیر پروژه، 1396
4- پروژه" طراحی الگوی نقشه راه نت الکترونیک در نیروگاه های کشور با هدف نگهداری و تعمیرات از راه دور "، مرکز توسعه فناوری های نوین بهره برداری، نگهداری و تعمیرات واحدهای نیروگاهی، مدیر پروژه، 1399
5- پروژه" بهینه‌سازی مفاد قراردادهای بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات (O&M) و بهینه‌سازی فیمابین شرکت پیوند گستر پارس و پیمانکار نیروگاه قم "، گروه بهره برداری، همکار پروژه، 1393
6- پروژه" تدوین سند راهبردی و نقشه راه (توسعه) فن‌‌آوری‌های نوین بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌های كشور "، گروه بهره برداری، همکار پروژه، 1394
7- پروژه" تهیه طرح نگهداری و تعمیرات بر پایه قابلیت اطمینان (RCM) برای یك واحد گازی نمونه (V94.2) و بكارگیری آن با استفاده از زیر ساخت های موجود نیروگاه "، گروه سیکل و مبدل های حرارتی، همکار پروژه، 1396
8- پروژه" تدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوری های افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی كشور، پژوهشگاه نیرو، پژوهشكده تولید، گروه بهره برداری ، همکار پروژه ، 1394
9- پروژه" تدوین سند راهبردی و نقشه راه افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی، پژوهشگاه نیرو، پژوهشكده تولید، گروه بهره برداری "، همکار پروژه ،1394
10- پروژه" تدوین استراتژی توسعه انرژی الكتریكی در افق سی ساله با در نظر گرفتن كلیه حامل های انرژی، پژوهشكده تولید، گروه بهره برداری "، همکار پروژه، 1391
11- پروژه" تدوین استراتژی رفع محدودیت تولید و بازتوانی واحدهای بخاری قدیمی، پژوهشكده تولید، گروه سیكل و مبدل های حرارتی"، گروه بهره برداری، همکار پروژه، 1390

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)

1- آب روشن، حمید؛ نمازی تجرق، اكبر؛ جوانشیر؛ شبنم؛ رضازاده، حسین؛ ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های افزایش راندمان نیروگاه بخاری رامین، پنجمین كنفرانس نیروگاههای برق، بهمن 1391
2- .... رحمانی، فرشته؛ نمازی تجرق، اكبر؛ سربندی فراهانی، محمد ابراهیم؛ مقایسه فنی- اقتصادی طرح های بازتوانی و سایر گزینه های توسعه ظرفیت نیروگاه بعثت، بیست و هفتمین كنفرانس بین المللی برق ، آبان1391
3- رحمانی، فرشته؛ نمازی تجرق، اكبر ؛ سربندی فراهانی محمد ابراهیم؛ ارزیابی فنی- اقتصادی روشهای رفع محدودیت تولید در واحد شماره سه نیروگاه بعثت، چهارمین كنفرانس نیروگاههای برق، بهمن 1390
4- نمازی تجرق، اكبر؛ سربندی فراهانی، محمد ابراهیم؛ بررسی و تحلیل مراكز هزینه و قیمت تمام شده برق تولیدی در نیروگاههای قدیمی، سومین كنفرانس نیروگاههای برق، بهمن 1388
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  دوره‌های گذرانده شده

    1- دوره مدیریت و نگهداری و تعمیرات سطح یک ، 1391
    2- …. دوره مدیریت و نگهداری و تعمیرات سطح دو، 1391
    3- دوره مقدماتی تسهیل گری RCM، 1392
    4- دوره تعمیرات و نگهداری واحدهای F9، 1392
    5- حقوق مالکیت فکری و مصادیق آن، 1392

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- روش محاسبه و تحلیل قیمت تمام شده برق تولیدی نیروگاه ، 1390