طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 06 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

محمدرضا جهانگیری

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی متالورژی
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
mjahangiri@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4161
  شماره تلفن مستقیم
021-88094320
  شماره نمابر
021-88078296
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مواد و متالورژی، شناسایی، انتخاب و ساخت مواد فلزی، دانشگاه تهران
  مقطع کارشناسی
مهندسی مواد و متالورژی، تولید آهن و فولاد، دانشگاه تهران

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
بررسی عملیات ترمومکانیکی بر ریزساختار و خواص مکانیکی سوپرآلیاژ اینکونل 939
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
تاثیر عملیات حرارتی آستمپرینگ بر ریزساختار و رفتار خستگی خمشی چدن نشکن آلیاژی
زمینه فعالیت پژوهشی
- ساخت و بازسازی قطعات فلزی، کنترل کیفیت و بهینه سازی آنها
- خواص فیزیکی و مکانیکی مواد
- آلیاژهای دمای بالا
- بررسی علل زوال قطعات فلزی و روشهای پیشگیری
تجربیات پژوهشی
مدیریت و انجام بیش از 30 پروژه پژوهشی و کاربردی
پروژه‌های پژوهشی
1- تدوین سند راهبردی و نقشه راه گروه پژوهشی متالورژی، گروه پژوهشی متالورژی، مدیر پروژه، 1400-1398
2- تدوین دانش فنی تعمیر و بازسازی روتورهای نیروگاهی، گروه پژوهشی متالورژی، مدیر پروژه، 1399-1397
3- تحقیق در بهبود خواص الكتریكی و مغناطیسی ورقهای فولاد سیلیكونی مصرفی در كشور با استفاده از تكنیك تابش لیزر، گروه پژوهشی متالورژی، مدیر پروژه، 1397-1395
4- تدوین سند راهبردی و نقشه راه طراحی و توسعه دانش فنی ساخت مواد و قطعات داغ نیروگاهی، گروه پژوهشی متالورژی، مدیر پروژه، 1395-1393
5- بررسی تغییرات ساختاری و تدوین دانش فنی بازیابی و افزایش عمر سوپرآلیاژ پایه نیكل Inconel939 مورد استفاده در پره های توربین گازی، گروه پژوهشی متالورژی، مدیر پروژه، 1391-1389
6- انجام خدمات پژوهشی و آزمایشگاهی در ساخت داخل قطعات نیروگاه ری، گروه پژوهشی متالورژی، مدیر پروژه، 1391-1388
7- تحقیق در ساخت ترانسهای توزیع پربازده، گروه پژوهشی متالورژی، مدیر پروژه، 1386-1383
8- تدوین دانش فنی اعمال پوششهای TBC روی پره های توربین گازی، گروه پژوهشی متالورژی، مدیر پروژه، 1388-1386
9- تحقیق در ساخت نمونه نیمه صنعتی ورقهای سیلیكونی هسته ترانسفورماتورها، گروه پژوهشی متالورژی، مدیر پروژه، 1391-1377
10- و بیش از 20 پروژه پژوهشی و کاربردی دیگر

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- Mohammadreza Jahangiri, Hessam Bayani, “Adding chemical composition variable to traditional time–temperature-transformation (TTT) diagrams with an experimental cost-effective method”, Materials Letters, Volume 277, 15 October 2020, 128397
2- M.R. Jahangiri, A. Bajgholi, A. Fallah, "Effect of annealing method and applied stress on aging behavior of copper-aluminum bimetals", Journal of Alloys and Compounds, Volume 816, 5 March 2020, 152676
3- H. Fazilatpanah, M.R. Jahangiri, A. Khodabandeh, "Hot deformation behavior and processing maps of iron‐nickel based superalloy”, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Volume 50, Issue 11, November 2019, Pages: 1407-1417.
4- M.R. Jahangiri, "Different effects of γ′ and η phases on the physical and mechanical properties of superalloys”, Journal of Alloys and Compounds, Volume 802, 25 September 2019, Pages 535-545.
5- M. Abedini, M.R. Jahangiri, P. Karimi, “Rejuvenation of the microstructure and mechanical properties of a service-exposed IN939 superalloy by heat treatments”, Materials at High Temperatures, Volume 36, 2019 - Issue 1, Pages 19-26.
6- M. Abedini, M.R. Jahangiri, P. Karimi, “Oxidation and hot corrosion behaviors of service-exposed and heat-treated gas turbine vanes made of IN939 alloy”, Oxidation of Metals, Volume. 90, 2018, Pages 469-484.
7- M.R. Jahangiri, " The Relationship Between Hot and Cold Rolling Parameters and Secondary Recrystallization Behavior in Silicon Steel Sheets", Journal of Materials Engineering and Performance, August 2015, 24(8):3159-3168.
8- M.R. Jahangiri, H. Arabi, SMA. Boutorabi, “Comparison of microstructural stability of IN939 superalloy with two different manufacturing routes during long-time aging”, Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Volume 24, Issue 6, June 2014, Pages 1717-1729.
9- M.R. Jahangiri, M. Abedini, “Effect of long time service exposure on microstructure and mechanical properties of gas turbine vanes made of IN939 alloy”, Materials & Design, Volume 64, December 2014, Pages 588-600.
10- MR Jahangiri, A Bajgholi, AA Zhaam, “Development of a new three-stage cold rolling manufacturing technology for grain-oriented silicon steel sheets”, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 75, 2014, Pages1291–1298.
11- M.R. Jahangiri, AA Fallah, A. Ghiasipour, “Cement kiln dust induced corrosion fatigue damage of gas turbine compressor blades – A failure analysis”, Materials & Design, Volume 62, October 2014, Pages 288-295.
12- M.R. Jahangiri, H. Arabi, SMA. Boutorabi, “Investigation on the dissolution of η phase in a cast Ni-based superalloy”, International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, Volume 20, 2013, Pages42–48.
13- M.R. Jahangiri, H. Arabi, SMA. Boutorabi, “High-Temperature Compression Behavior of Cast and Homogenized IN939 Superalloy”, Metallurgical and Materials Transactions A, Volume 44, 2013, Pages1827–1841.
14- M.R. Jahangiri, SMA. Boutorabi, H. Arabi,” Study on incipient melting in cast Ni base IN939 superalloy during solution annealing and its effect on hot workability”, Materials Science and Technology, Volume 28, 2012 - Issue 12, Pages 1402-1413.
15- M.R. Jahangiri, M. Soltanlou, R. Gholamipour, “Optimization of Pre-Rolling Homogenizing Heat Treatment for Cast Silicon Steel Ingots”, Arabian Journal for Science and Engineering, Volume 37, 2012, Pages1065–1076.
16- M.R. Jahangiri, H. Arabi, SMA. Boutorabi, “Development of wrought precipitation strengthened IN939 superalloy”, Materials Science and Technology, Volume 28, 2012 - Issue 12, Pages 1470-1478.
17- M.R. Jahangiri, M. Nili Ahmadabadi, H. Farhangi, “Enhancement of Fatigue Properties of Ductile Irons by Successive Austempering Heat Treatment”, Journal of Materials Engineering and Performance Volume 20, 2011, Pages1642–1647.
18- M.R. Jahangiri, “Failure Analysis of Type 304 Stainless Steel Tubes in an Energy Production Plant Heat Exchangers”, J. Pressure Vessel Technology, Volume 133(6), 2011, 064503 (10 pages).
19- M.R. Jahangiri, A.A. Fallah, “Effects of welding defects on reducing lifetimes of first stage nozzles of a 123 MW gas turbine made of FSX-414 alloy”, Materials & Design, Volume 32, Issue 1, January 2011, Pages 424-432.

1- مهدی میرزایی، اعظم باجقلی، محمدرضا جهانگیری، "تأثیر جریان الکتریکی AC باشدت جریان ثابت بر رفتار پیرشدگی دوفلزی Al/Cu،" پذیرفته شده جهت انتشار در مجله مواد و فناوری های پیشرفته، شماره 2، دوره 9، 1399.
2- محمدرضا جهانگیری، "ترانسفورماتورهای توزیع و علل نیاز به افزایش بازده آنها"، فصلنامه برق، سال چهاردهم شماره ۳ (پیاپی ۳۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۰)
3- علی اکبر فلاح شیخلری، محمدرضا جهانگیری، علی هلاکویی شیرازی، . علت آسیب دیدگی پره های گردان ردیف دوم یک توربین گازی آسک (۳۲ مگاوات)، . فصلنامه برق، پیاپی ۳۹ (سال ۱۳۸۲)
4- محمدرضا جهانگیری، "بررسی لوزم تدوین استانداردهای جدید برای افزایش بازدهی ترانسفورماتورها"، مجله صنعت برق، پیاپی ۷۱-۷۲ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۱)
5- محمدرضا جهانگیری، "بررسی پیشرفتهای اخیر در زمینه توربینهای گازی زمینی و پره های آنها / قسمت اول"، مجله صنعت برق، پیاپی ۷۷ (مهر ۱۳۸۱)
6- محمدرضا جهانگیری، "بررسی پیشرفتهای اخیر در زمینه توربینهای گازی زمینی و پره های آنها / قسمت دوم"، مجله صنعت برق، پیاپی ۷۸ (آبان ۱۳۸۱)
7- محمدرضا جهانگیری، "ررسی پیشرفتهای اخیر در زمینه توربینهای گازی زمینی و پره های آنها / قسمت سوم و آخر"، مجله صنعت برق، پیاپی 79 (آذر ۱۳۸۱)
8- محمدرضا جهانگیری، " تخمین بازدهی و تلفات واقعی ترانسفورماتورهای توزیع نصب شده در کشور"، مجله صنعت برق، پیاپی ۸۵ (خرداد ۱۳۸۲)
9- محمدرضا جهانگیری، " استانداردها و لزوم بهبود بازدهی الکتروموتورها در کشور"، مجله صنعت برق، پیاپی ۹۳ (بهمن ۱۳۸۲)
10- و حدود 10 مقاله دیگر
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی

1- اعظم باجقلی - محمدحسین پایدار - محمدرضا جهانگیری, " انتخاب ترکیب اکسید منیزیم بهینه جهت پوشش دهی فولاد سیلیسیم دار هسته ترانسفورماتورها"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق، 1378
2- . حمیدرضا صادقی علویچه - امیرعلی رحیم پور - محمدرضا جهانگیری، " کنترل کیفیت پوشش های نفوذی در پره توربین های گازی"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق، 1378
3- محمدرضا جهانگیری، " انتخاب بهینه ترانسفورماتورهای توزیع با استفاده از استانداردهای مربوط به راندمان آنها"، شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق، 1380
4- محمدرضا جهانگیری، " پتانسیل کاهش پیک بار شبکه سراسری از طریق بهبود راندمان و نحوه بارگیری از ترانسفورماتورهای توزیع"، نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، 1383
5- محمدرضا جهانگیری، " علل ترک خوردن لوله های هیتر یک واحد بویلر نیروگاهی و روش های پیشگیری"، نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق، 1383
6- محمدرضا جهانگیری - اکبر یاورطلب - محمدرضا ده افرین - بهروز احمدزاده، " انتخاب حدود بهینه تلفات ترانسفورماتورهای توزیع در کشور با در نظر گرفتن مسایل فنی و اقتصادی"، بیستمین کنفرانس بین المللی برق، 1384
7- محمدرضا جهانگیری - محمدرضا شیرپی - امید فقیری - علیرضا سیفی، " بررسی و مقایسه عیوب قطعات مسیر داغ 3 مدل مختلف توربین گازی در کشور"، بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، 1385
8- محمدرضا جهانگیری - علی اکبر فلاح شیخلری - علی طاهرسیما، " بررسی علل ترک خوردن پره های ثابت ردیف اول یکی از توربینهای گازی مدل GE فریم 9"، بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق، 1386
9- محمدرضا جهانگیری، " جایگاه ترانسفورماتورهای توزیع دربرنامه های کاهش تلفات شبکه برق کشور"، دوازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، 1386
10- محمدرضا شیرپی، محمدرضا جهانگیری، " پتانسیل کاهش مصرف انژی الکتریکی در کشور از طریق استفاده از روتورهای مسی دایکاست شده در ساخت الکتروموتورهای القایی قفس سنجابی"، 1388
11- علی اکبر فلاح - محمدرضا جهانگیری - سیدفخرالدین هزاوه ای - مرتضی علی بابایی، " بررسی دلایل آسیب دیدگی پره متحرک ردیف اول یک توربین گازی فیات( 32 مگاوات)"، بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، 1388
12- محمدرضا جهانگیری - علی اکبر فلاح - علی غیاثی پور، " بررسی علل شکست پره متحرک ردیف اول کمپرسور یک توربین گازی 30 مگاواتی"، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق، 1392
13- محمد رضا جهانگیری - علی محمد نیا - رضا غلامی پور - اعظم باجقلی، " بررسی ساختار،بافت و خواص ورقهای فولاد سیلیکونی ساخته شده با نمونه های فابریک خارجی"، پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، 1380
14- محمد رضا جهانگیری، " بهینه سازی ترانسفورماتورهایتوزیع در کشور از طریق کاربرد سیم پیچی های آلومینیومی بجای سیم پیچی های مسی"، سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق، 1387
15- و حدود 30 مقاله دیگر

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- بررسی رفتار فشار داغ سوپرآلیاژ پایه آهن-نیکل N-155 (کارشناسی ارشد)
- بررسی تاثیر همزمان تنش و دما بر ریزساختار، خواص مکانیکی و الکتریکی اتصالات دوفلزی Al/Cu (کارشناسی ارشد)
- بررسی تاثیر الگوهای مختلف لیزر بر ریزساختار و خواص مغناطیسی فولادهای سیلیکونی جهت دار (کارشناسی ارشد)
- استاد راهنما و مشاور 3 دانشجوی کارشناسی

  جوایز و افتخارات

  - رتبه ممتاز فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، مقطع کارشناسی
  - رتبه اول فارغ التحصیلان دانشگاه تهران، مقطع کارشناسی ارشد

  دوره‌های گذرانده شده

  1- تستهای غیر مخرب N.D.T.، 1377
  2- آشنایی با اینترنت، 1377
  3- آشنایی با بانکهای اطلاعاتی 1377
  4- آشنایی با نیروگاههای حرارتی، 1378
  5- کنترل کیفیت جوش، 1382
  6- آشنایی با نرم افزاز Access، 1382
  7- نرم افزار Excell، 1386

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- علم مواد، روشهای ساخت و تولید و ... دانشگاه پیام نور
- خواص فیزیکی مواد 1 و 2، خواص مکانیکی مواد 1 و 2، آزمایشگاه متالوگرافی، آزمایشگاه مکانیکی و ... مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد
- روشهای اندازه گیری خطا، روش تحقیق، خواص مکانیکی پیشرفته و ... ، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- خستگی در پره های توربین، 1378 الی 1386
- تلفات در ترانسفورماتورهای توزیع و کاهش آنها، 1384 الی 1387
- ورقهای فولاد الکتریکی و روش ساخت و خواص آنها، 1378 الی 1380

  فعالیت‌های اجرایی

  - عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو
  - مدیریت و همکاری در بیش از 30 پروژه تحقیقاتی و کاربردی