طراحی سایت
پنجشنبه 06 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

محسن ظهیر جوزدانی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
mzahir@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4478
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی برق، مخابرات میدان و موج، دانشگاه علم و صنعت
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی برق، مخابرات میدان و موج، دانشگاه علم و صنعت
  مقطع کارشناسی
مهندسی برق، الکترونیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
کاهش سطح مقطع راداری آنتن آرایه‌ای مایکرواستریپ با استفاده از سطوح انتخابگر فرکانس با حفظ مشخصات تشعشعی آنتن
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
تاثیر متقابل آنتن دوقطبی بلند و خط هم‌صفحه در میدان راه نزدیک

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1-M. Zahir Joozdani, M. Khalaj Amirhosseini and A. Abdolali, "Equivalent Circuit Model for Frequency-Selective Surfaces Embedded Within a Thick Plasma Layer," IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 43, no. 10, pp. 3590-3598, Oct. 2015.


2-M. Zahir Joozdani, M. Khalaj Amirhosseini and A. Abdolali, "Wideband radar cross-section reduction of patch array antenna with miniaturised hexagonal loop frequency selective surface," Electronics Letters, vol. 52, no. 9, pp. 767-768, 4 28 2016.

3-Joozdani, M. Z., Amirhosseini, M. K. and Abdolali, A. (2016), Wideband RCS reduction of patch array antenna with miniaturized FSS. Microw. Opt. Technol. Lett., 58: 969–973.

4- M. Zahir Joozdani and M. Khalaj Amirhosseini, "Wideband Absorber With Combination of Plasma and Resistive Frequency Selective Surface," IEEE Transactions on Plasma Science, vol. 44, no. 12, pp. 3254-3261, Dec. 2016.

5- M. Zahir Joozdani; M. Amirhosseini, "Equivalent Circuit Model for the Frequency Selective Surface Embedded in a Layer with Constant Conductivity," IEEE Transactions on Antennas and Propagation , vol.65, no.2, pp.705-712, Feb. 2017.

6- M.Z. Joozdani, Electromagnetic analysis of a standing-wave dielectric-loaded accelerating structure based on transmission line model 2020 JINST (15) P02023.

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
-M. Z. Joozdani and M. K. Amirhosseini, "Equivalent circuit model for frequency selective surfaces embedded within magnetic layer," Telecommunications (IST), 2014 7th International Symposium on, Tehran, 2014, pp. 209-212.

2-Mohsen Zahir Joozdani and Ali Abdolali, “Wideband RCS Reduction of Patch Antenna Using Inductance Embedded FSS”, ICEEE2015,Gonabad, 2015.

3- M. Z. Joozdani and M. K. Amirhosseini, "Equivalent circuit model of frequency selective surfaces embedded in non-homogeneous dielectric slab," 2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Shiraz, 2016, pp. 380-383.

4- M. Z. Joozdani, "Response of CPW Transmission Line to the Nearfield Waves of a Magnetic Dipole," 2019 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Yazd, Iran, 2019, pp. 1352-1356.

5- M. Z. Joozdani and M. K. Amirhosseini, "Radar Cross Section Reduction of Conformal Patch Antenna Using Mantle Cloak," 2019 27th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Yazd, Iran, 2019, pp. 1347-1351.

کتاب
دواین اندرسون، لاری جانسون و فلوراین جی بل " عیب یابی شبکه های نوری با استفاده از OTDR " مترجم محسن ظهیر جوزدانی، انتشارات ناقوس، 1394.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)