طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 06 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

حسن کاظم پورلیاسی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی متالورژی
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
hkazempour@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4187
  شماره تلفن مستقیم
021-88590167
  شماره نمابر
021-88078296
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مواد، شناسایی مواد، دانشگاه تهران
  مقطع کارشناسی
مهندسی مواد، ریخته گری، دانشگاه علم و صنعت

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
سنتر پودر هگزافریت باریم و استرانسیوم به روش هم رسوبی
زمینه فعالیت پژوهشی
- آنالیز تخریب قطعات نیروگاهی....
- تخمین عمر قطعات نیروگاهی
- روشهای بازسازی و کنترل کیفیت قطعات نیروگاهی
- روشهای ساخت و کنترل کیفیت قطعات نیروگاهی....
پروژه‌های پژوهشی
1- طرح توسعه ساخت قطعات نیروگاهی و مشاوره و نظارت بر ساخت قطعات، گروه متالورژی،مدیر طرح،1397 ادامه دارد
2- بررسی تاثیرفیلر جوشكاری، عملیات حرارتی قبل و بعد از جوشكاری، بر خواص ریزساختاری و مكانیكی سوپرآلیاژپایه نیكلIN939، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1396
3- مشاوره و نظارت بر بازسازی پره های نیروگاه توربین گازیV94.2شیروان، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1396
4- مشاوره و نظارت بر بازسازی پره های نیروگاه توربین گازیV94.2شاهرود، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1396
5- مشاوره و نظارت بر بازسازی پره های نیروگاه توربین گازیV94.2شیروان، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1398
6- مشاوره و نظارت بر بازسازی پره های نیروگاه توربین گازیV94.2قائن، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1397
7- نظارت و مشاوره بر بازسازی19 ست پره توربین گازیV94.2،گروه متالورژی،مدیر پروژه،1390
8- نظارت و مشاوره بر بازسازی15 ست پره توربین گازیGE-F9، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1390.
9- روش و معیارهای تعیین نوع و میزان بازسازی لازم و ملاكهای كنترل كیفی پره های توربین گازی پس از بازسازی، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1386
10- تهیه مشخصات فنی، تدوین تكنولوژی و ساخت یكدست لاینر توربین گازی فریم5، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1386.
11- تهیه مشخصات فنی، تدوین تكنولوژی و ساخت ملحقات لاینر توربین گازی فریم5، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1386
12- نظارت و مشاوره پروژه"ساخت دو دست از هریك از پره های ثابت(نازل)ردیف های 1و2 و یكدست از هریك از پره های ثابت(نازل) ردیف های 3و4 توربین گازی BBC "، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1382
13- امكان سنجی جایگزینی آلیاژU520 با آلیاژ IN738 در توربینDresser-Clark، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1389
14- ارزیابی فنی-اقتصادی استفاده از سیل های پیشرفته جهت آببندب اجزاء توربین و كمپرسور مولدگازی فریم5، گروه متالورژی،همکار پروژه،1386
15- انجام تستهایNDT و ارزیابی عمر باقیمانده اجزای بویلر و توربین واحد 1 نیروگاه لوشان، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1384
16- ارزیابی عمر باقیمانده اجزای بویلر و توربین واحد 2 نیروگاه لوشان، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1383
17- بررسی علل زوال پره های توربین گازی به همراه تدوین روش آنالیز زوالهای مربوطه، گروه متالورژی،همکار پروژه،1380
18- تخمین عمر باقیمانده اجزای بویلر و توربین واحد 2 نیروگاه شهید منتظری، گروه متالورژی،همکار پروژه،1381
19- تدوین استراتژی عیب یابی قطعات داغ نیروگاهی، گروه متالورژی،همکار پروژه،1384
20- نظارت و مشاوره پروژه" تهیه مشخصات فنی و تدوین تكنولوژی و تولید یك دست نازل ردیف اول توربین فریم 5 به همرا كلیه ملحقات آن"، گروه متالورژی،همکار پروژه،1381
21- تهیه شناسنامه فنی و امكان سنجی ساخت پره متحرك توربین گازی میتسوبیشی مدل MW 701D نیروگاه، گروه متالورژی،مدیر پروژه،1381

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- Effects of pre- and post-weld heat treatment cycles on the liquation and strain-age cracking of IN939 superalloy
2- Failure Analysis of First and Second Stage Gas Turbine Blades
3- Failure analysis of a first stage gas turbine blade
4- Failure analysis of a repaired gas turbine nozzle
5- Corrosion and fatigue failure analysis of a forced draft fan blade

1- تاثیر لایه سرامیكی بالایی در رفتار اكسیداسیون و خوردگی داغ پوشش های TBC مورد استفاده در پره های توربین گاز
2- آببندی اجزای كمپرسور و توربین با استفاده از مواد سایش پذیر به منظور افزایش راندمان سیستم و عمر قطعات
3- تعیین مشخصات فنی پره ردیف اول یك مدل توربین گاز130 مگاوات به روش مهندسی معكوس
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- The effect of top coat on hot corrosion protection of TBC in gas turbine blades…

1- بررسی علل شکست پره فن بویلر، یك واحد نیروگاهی داخل كشور
2- آنالیز تخریب یك نمونه پره ثابت بازسازی شده، توربین گاز آسك
3- تدوین تكنولوژی ساخت لاینر مولدگازی فریم 5 در داخل كشور
4- بررسی دلایل تخریب پره‌های ثابت ردیف اول بازسازی‌شده توربین در یك واحد گازی نیروگاهی داخل كشور
5- بررسی و تحلیل دلایل تخریب زودرس لوله دان‌كامر بویلر در یك واحد نیروگاهی
6- ساخت و مونتاژ یك نمونه ژنراتور سنكرون كوچك
7- بررسی فنی و اقتصادی جایگزینی آلیاژ پره متحرك یك نمونه توربین گاز توان بالا با هدف ساخت داخل آن
8- بررسی معیارهای قبل و بعد از بازسازی پره های توربین گازی مدل V94.2 نام مقاله
9- دستورالعمل‌ها و معیارهای كنترل‌كیفی پره‌های توربین گازی مدل V94.2پس از بازسازی

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- بررسی اثر تنش های پسماند جوشی بر رفتار شکست سوپر آلیاژ اینکونل 939 جوشکاری شده(پسادکتری)
- بررسی پارامترهای عملیات حرارتی به منظور بازیابی خواص ریز ساختاری و مکانیکی پره توربین گاز از جنس سوپر آلیاژ IN792 با ساعت کارکرد بالا(ارشد)
- ارزیابی وضعیت و تخمین عمر پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ IN792 با ساعت کارکرد بالا بر اساس مشخصه‌‌های ریز ساختاری و خواص مکانیکی(ارشد)

  دوره‌های گذرانده شده

  1- نامه نگاری به زبان انگلیسی،1382
  2- آشنایی با نرم افزار اکسل،1383
  3- آشنایی با نرم افزارANSYS، 1382
  4- مدل سازی به کمک نرم افزارSOLID WORKS، 1382
  5- MECHANICAL DESKTOP،1383
  6- Project management preparation for success(PMBOK)،2018
  7- ….دوره اطلاعات و ارتباطات، 1389
  8- مبانی کامپیوتر، 1389
  9- بانک اطلاعاتی، 1389
  10- ارائه مطالب، 1389

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- علل آسیب دیدگی پره‌های توربین گازی ،کوتاه مدت،1386،1385،1382،1387
- بررسی علل زوال لوله‌های بویلر وروش‌های پیشگیری آن ،کوتاه مدت،1380،1382،1387
- کنترل کیفی پره‌های توربین، کوتاه مدت،1386،1385
- روش‌های تخمین عمر باقیمانده پره‌های توربین گازی ،ن کوتاه مدت،1386،1384او1387
- روش‌های تخمین عمر باقیمانده پره‌های توربین گازی، کوتاه مدت،

  فعالیت‌های اجرایی

  - مدیر طرح
  - مدیریت پروژه
  - مسئول آزمایشگاه