طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 06 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

نسترن ریاحی نوری

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی|مدیر گروه

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
nriahi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4708
  شماره تلفن مستقیم
021-88079447
  شماره نمابر
021-88079447
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی مواد – سرامیک – دانشگاه تربیت مدرس
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مواد – سرامیک – دانشگاه تربیت مدرس
  مقطع کارشناسی
مهندسی مواد – سرامیک – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
سنتز نانوپودر اکسید روی و افزودنی‌ها جهت ساخت برقگیرهای اکسید روی
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
ساخت و بررسی خواص آشكارساز LiF(Mg,Ti) مورد مصرف دوزيمتری اشعه ايكس
زمینه فعالیت پژوهشی
- مواد الکتریکی
- نانوفناوری در صنعت برق
تجربیات پژوهشی
مدیر و همکار پروژه‌های پژوهشی
پروژه‌های پژوهشی
1- مدیر پروژه "ساخت سلول خورشیدی نانوساختار لایه نازک"، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی.
2- مدیر پروژه “شكل‌دهی مقره‌های پرسلانی با لعاب نیمه‌هادی تا رده KN 160”، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی.
3- مدیر پروژه “افزایش فاصله خزشی در مقره‌های سوزنی KV 20 و 33”، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی.
4- مدیر پروژه ”فاز صفر پلیمرهای‌هادی و كاربرد آنها در روكش نیمه‌هادی كابلها و باتریهای قابل شارژ“، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی.
5- مدیر پروژه “فاز صفر ساخت سیم ابررسانای سرامیكی جهت استفاده در محدودكننده‌های جریان خطا و ساخت نمونه”، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی.
6- همكار پروژه "ساخت نانو پود اكسید روی جهت مصرف در برقگیرهای ZnO و ساخت نمونه"، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
7- همکار پروژه “ترمیم مقره‌های پرسلانی و شیشه‌ای به خصوص بوشینگهای پست در محل با استفاده از مواد پلیمری” ، پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی.
8- همکار پروژه "ساخت قرص پرتو سنج از نوع لیتیوم فلوراید” برای اولین بار در ایران و تولید نیمه صنعتی آنها، دانشگاه تربیت مدرس (نمونه آزمایشگاهی) و قزوین (تولید نیمه صنعتی).
9- همکار پروژه "سنتز نانو پودر LiF مورد مصرف در دوزیمتری اشعه ایکس"، طرح SBDC، دانشگاه تربیت مدرس.

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- R. Sarraf-Mamoory and N. Riahi-Noori, “LiF(Mg,Ti) Thermoluminescence Dosimetry Pellets”, American Ceramic Bulletin, September 2005 - Volume 84, No. 9.
2- N. Riahi Noori, R. Sarraf Mamoory, S. Mehraeen, “Effect of Materials Design on Properties of Porcelain Insulators” American Ceramic Society Bulletin, Vol. 86, No. 3, pp 9201-9205,2007.
3- Rasoul Sarraf-Mamoory, Saman Nadery, AND Nastaran Riahi-Noori, “The Effect of Precipitation Parameters on Preparation of Lithium Fluoride (LiF) Nano-powder”, Chem. Eng. Comm., 194:1022–1028, 2007.
4- N. Riahi-Noori, R. Sarraf-Mamoory, A. Mehdikhani, A. M. Hadian, “The Effect of Al2O3 on Physical & Electrical Properties of ZnO Varistors”, Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 9, No. 2, pp. 107~110 (2008)
5- N.Riahi-Noori, R. Sarraf-Mamoory, P. Alizadeh and A. Mehdikhani, “Synthesis of ZnO nano powder by a gel combustion method”, Journal of Ceramic Processing Research, Vol. 9, No. 3, pp. 246~249 (2008)
6- Najafi, R Sarraf-Mamoory, and N Riahi-Noori, “Looking at MW sintering and nickel diffusion”, Metal-Powder Report, Volume 64, Issue 4, pages 30-32, April 2009.
7- M. Yousefpour, N. Askary, H. Abdollah-Pour, A. Amanzadeh, N.Riahi, "Investigation on biological properties of dental implant by Ce-TZP/Al2O3/HA bio-nano-composites", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 6, No 2, April - June 2011, p. 675 – 681.
8- Arman Sedghi and Nastaran Riyahi Noori, "Comparison of electrical properties of zinc oxide varistors manufactured from micro and nano ZnO powder", Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 12, No. 6, (2011), 752-755.
9- A. Sedghi, S. Baghshahi, N. Riahi-Noori, M. Barkhordari, "Synthesis of titanium oxide nano powder by a novel gel combustion method", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 6, No. 4, October-December 2011, p. 1457-1462.
10- Faezeh Nikanjam, Rasoul Sarraf-Mamoory, Nastaran Riahi-Noori, "Optimizing Parameters in Synthesis of LiF Nano powders via Sol-Gel Method", NANO: Brief Reports and Reviews, In Press.
11- N. Riahi-Noori, R. Sarraf-Mamoory, A. Mehdikhani, "Synthesis of ZnO/ (Al2O3-Bi2O3-CoO-Cr2O3-MnO-NiO-Sb2O3) Compound Nano Powder by Gel Combustion Method", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 6, No. 4, October-December 2011, p. 1567-1574.
12- A. Sedghi, N. Riahi, "Manufacturing of low cost MoSi2/Al2O3 composites by microwave activated self propagating high temperature Synthesis", Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 14, No. 1, pp. 41~44 (2013).
13- Mehdi Taleghania and Nastaran Riahi-Noor, "Synthesis of alumina nano powder by a gel combustion method", Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 14, No. 1, pp. 17~21 (2013).
14- Arman Sedghi, Nastaran Riahi-Noori, Naser Hamidnezhad , Mohammad Reza Salmani, "The effect of chemical composition and alumina content on the structure and properties of ceramic insulators", Bull. Mater. Sci., Vol. 37, No. 2, April 2014, pp. 321–325.
15- M. Montazeri-Pour, N. Riahi-Noori and A. Mehdikhani, "Synthesis of single-phase anatase TiO2 nanoparticles by hydrothermal treatment with application potential for photoanode electrodes of dye sensitized solar cells", Journal of Ceramic Processing Research. Vol. 14, No. 5, pp. 595~600 (2013).
16- M. Azadmand, A. Nemati, K. Arzani, N. Riahi Noori, T. Ebadzadeh, "Influence of Adding SiC on Microstructure and Electrical Properties of ZnO-based Nanocomposite Varistor", Int. J. Nanosci. Nanotechnol., Vol. 10, No. 1, Mar. 2014, pp. 51-60.
17- M. Jalali, R. Siavash Moakhar, A. Kushwaha, G. K. Liang Goh, N. Riahi-Noori, S. Sadrnezhaad, “Enhanced dye loading-light harvesting TiO2 photoanode with screen printed nanorod-nanoparticles assembly for highly efficient solar cell”, Electrochimica Acta 169 (2015) 395–401.
18- M. Moghadam, M. Taheri, S. Gharazi, M. Keramati, N. Riahi, “A study of composite insulator aging using the tracking wheel test”, IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 23, No. 3, June 2016.
19- R. Siavash Moakhar, S. Masudy-Panah, M. Jalali, G. Kia Liang Goh, A. Dolati, M. Ghorbani, N. Riahi-Noori, “Sunlight driven photoelectrochemical light-to-electricity conversion of screen-printed surface nanostructured TiO2 decorated with plasmonic Au nanoparticles”, Electrochimica Acta 219 (2016) 386–393.
20- M. Jalali, R. Siavash Moakhar, A. Kushwaha, G. Kia Liang Goh, S. Khatiboleslam Sadrnezhaad, Nastaran Riahi-Noori, “TiO2 surface nanostructuring for improved dye loading and light scattering in double-layered screen-printed dye-sensitized solar cells”, J. Appl Electrochem (2015) 45:831–838.
21- H.F Arani, S. Baghshahi, A. Sedghi, D. Stornaiuolo, F. Tafuri, D. Massarotti, N. Riahi-Noori, “The influence of heat treatment on the microstructure, flux pinning and magnetic properties of bulk BSCCO samples prepared by sol-gel route”, Ceramic International, 2017.
22- H.F Arani, S. Baghshahi, A. Sedghi, D. Stornaiuolo, F. Tafuri, D. Massarotti, N. Riahi-Noori, “Enhancement in superconducting properties of Bi2Sr2Ca1Cu2O8+ (Bi-2212) by means of boron oxide additive”, Physica C: Superconductivity and its applications, 2018.
23- S. Shafiei, a. Arab, N. Riahi-noori, “The effect of cation distribution on initial permeability and dynamic magnetic properties of Ni0.5(Zn1-xMgx/2Cux/2)0.5 Fe2O4 ferrites”, Journal of electric materials, Oct, 2019.
24- M. Karbassi, S. Baghshahi, N. Riahi-Noori, R. Siavash Mokhar, “Deposition of Cu2ZnSnS4 films by doctor blade printing using a one-step microwave heated ink as an absorber layer for solar cells”, Ceramic International 46, 2020, 2325-2331.
25- F. Karimi, S. Baghshahi, M. Nouri, N. Riahi-Noori, “Developing zircon-free opaque glossy frits special for double firing tiles in Na2O-MgO-CaO-Al2O3-ZnO-B2O3-SiO2-K2O system”, Journal of Ceramic Processing Research., Vol. 20, No. 4, pp. 357-362 (2019).


1- مجید مركزی، شارقه مهرآیین، نسترن ریاحی، مریم امامی، محمد رحیم‌زاده؛ “تاثیر فرمولاسیون بر خواص مقره‌های پرسلانی”، نشریه علمی پژوهشی صنعت برق، وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو؛ خرداد 1383.
2- نسترن ریاحی نوری، میترا خیابانی مقدم، مریم رفیعی، شهرام شهرویی، اسداله امیدوارنیا؛ "طراحی و ساخت چترک پلیمری و بررسی امکان استفاده از آن برای افزایش فاصله خزشی"، نشریه علمی و پژوهشی برق؛ سال هجدهم، شماره 45، 1384، صفحه 40-29.
3- سامان نادری، رسول صراف ماموری، نسترن ریاحی نوری، "بررسی پارامترهای موثر در تولید و كنترل اندازه نانو پودر فلورید لیتیوم"، مجله علوم و فنون هسته ای، شماره 38، صفحات 24-18، 1385.
4- نسترن ریاحی نوری، مجید مرکزی، "بهینه سازی ترکیب به منظور افزایش خواص مکانیکی و الکتریکی مقره‌های پرسلانی فشار قوی"، نشریه فنی و مهندسی مدرس، شماره 31، بهار 1387.
5- غفوری نجف آبادی، فاطمه؛ صراف ماموری، رسول؛ ریاحی نوری، نسترن: "تعیین شرایط بهینه‌ی سنتز نانوذرات منیزیا- سریا به روش هم‌رسوبی با استفاده از طراحی تاگوچی"؛ نشریه علمی - پژوهشی علم و مهندسی سرامیك، جلد 2، شماره 3، پاییز 1392.
6- غفاری، یاسمن؛ صراف ماموری، رسول؛ ریاحی نوری، نسترن: "بكارگیری طراحی تاگوچی جهت تعیین شرایط بهینه سنتز نانوذرات YAlO3 به روش سل-ژل احتراقی"؛ نشریه علمی - پژوهشی علم و مهندسی سرامیك، جلد 2، شماره 4، زمستان 1392.
7- نسترن ریاحی نوری، رسول صراف ماموری، علی مهدیخانی، "استفاده از پودر نانو در ساخت برقگیرهای اكسید روی"، نشریه علمی برق، سال بیست و چهارم، شماره 52، صفحه 33-27
8- فاطمه دبیر، رسول صراف ماموری، نسترن ریاحی نوری، وحید احمدی، "اثر دمای عملیات حرارتی بر خواص ساختاری کامپوزیت نیترید تیتانیوم – گرافن سه بعدی نانوساختار سنتز شده به روش شیمیایی"، فصلنامه مواد و فناوری‌های پیشرفته، دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحات 19-13.
9- فاطمه دبیر، رسول صراف ماموری، نسترن ریاحی نوری، Manuela Loeblien، Edwin Hang Tong Teo، "سنتز و بررسی ویژگی‌های الکتریکی گرافن سه بعدی"، فصلنامه مواد و فناوری‌های پیشرفته، دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحات 10-1.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- R. Sarraf-Mamoory, N. Riahi-Noori, “Effect of Temperature on Microstructure and Properties of LiF(Mg,Ti) Dosimetry Pellets", The 2nd Asian Particle Technology Symposium 2003, December 17-19, 2003, Penang, Malaysia.
2- N. Riahi Noori, R. Sarraf Mamoory, S. Mehraeen, “The Substitution Effect of Alumina with Silica on Mechanical & Electrical Properties of Porcelain Insulators”, International Conference on Materials for Advanced Technologies 2007, 1-6 July 2007, Singapore.
3- N. Riahi Noori, A. Payami, B. Elmdust, “Repairing of Porcelain Insulators Using Polymer Materials”, International Conference on Materials for Advanced Technologies 2007, 1-6 July 2007, Singapore.
4- N. Riahi-Noori, R. Sarraf-Mamoory, A. Mehdikhani, “Effect of Nano Powder on Electrical Properties of Varistors”, 2009 5th International Conference on MEMS, NANO, and Smart Systems, Dubai, UAE.
5- F. Nikanjam, R. Sarraf-Mamoory, N. Riahi-Noori, “The effect of solvents and calcinations temperatures on sol-gel synthesis of lithium fluoride (LiF) nano powders”, X International conference on Nanostructure Materials, Nano 2010, Roma, Italy, September 13-17, 2010.
6- N. Riahi-Noori, R. Sarraf-Mamoory, A. Mehdikhani, "Synthesis of Combined ZnO/Additives Nano Powders by Gel Combustion Method for ZnO Varistors Usage", International Conference on Latest Trends in Engineering & Technology (ICLTET'2011) Dec. 17-18, 2011, Pattaya, Thailand.
7- M. Hoor, N. Riahi Noori, M. Mohamad baghery, P. E. Sayyar, "Effect of two different sintering processes on the microstructure properties of nano TiO2 derived by sol-gel and gel combustion methods", 3rd International conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, 2-3 November 2011, Tehran, Iran.
8- A. Sedghi, N. Hamid Nejad, N. Riahi-Noori, "The effect of fluxes on alumina silicate porcelain insulator properties and structure", International conference on Ecological, Environmental and Biological Sciences (ICEEBS'2012), Jan. 7-8, 2012, Dubai.
9- N. Riahi-Noori, A. Payami, B. Elmdust, "Investigation on porcelain insulators properties repaired by polymeric materials", International conference on Ecological, Environmental and Biological Sciences (ICEEBS'2012), Jan. 7-8, 2012, Dubai.
10- M. Montazeri-Pour, N. Riahi-Noori, A. Mehdikhani, R. Sarraf-Mamoory, "Synthesis of Single-Phase Anatase TiO2 Nanoparticles by Hydrothermal Treatment", The international conference nanomaterials: applications and properties, Vol. 1 No 1, 01PCN22(4pp) (2012), Ukrain.
11- F. Dabir, R. Sarraf-Mamoory, N. Riahi-Noori, "The Effect of Different Fuels on Particle Size and Morphology of FTO Nano Powder Synth-sized by Gel Combustion Method", The international conference nanomaterials: applications and properties, Vol. 1 No 1, 01PCN26(2pp) (2012), Ukrain.
12- M. Jalali, Kh. Sadrnezhaad, R. Siavash Moakhar, N. Riahi-Nouri, M. Mehdipour, "Hydrothermal synthesize of nano tree trunk TiO2 as a 1-D structure used in anode of dye sensitized solar cell", Proceedings of the 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5), 6-9 March 2014, Kish Island, Iran.
13- Y. Ghaffari , R. Sarraf-Mamoory, N. Riahi-Noori, "The Effect of fuel on sol-gel combustion synthesis of Al2O3.Y2O3 (2:2) nano powder", Proceedings of the 5th International Conference on Nanostructures (ICNS5), 6-9 March 2014, Kish Island, Iran.

1- رسول صراف ماموری، نسترن ریاحی، پرویز كتانی؛ “ساخت و بررسی خواص دوزیمتر لیتیوم فلوراید”؛ پنجمین كنفرانس ساخت و تولید ایران؛ دی ماه 1381.
2- مجید مرکزی، مهرنوش هور، محبوب بلندی، نسترن ریاحی، "روش‌های افزایش استحکام شکنندگی و مقاومت به ضربه مقره‌های شیشه ای"، نشریه علمی و ترویجی ایران سرام، شماره 42، خرداد و تیر 82.
3- نسترن ریاحی، آرمان صدقی، شهرزاد مؤمن زاده؛ “ساخت الیاف كربن با استفاده از الیاف PAN“؛ هفتمین كنگره متالورژی ایران؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ مهر ماه 1382.
4- رسول صراف ماموری، نسترن ریاحی، خیراله محمدی؛ “ساخت قطعه لیتیوم فلوراید با استفاده از تكنولوژی پودر”؛ هفتمین كنگره متالورژی ایران؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ مهرماه 1382.
5- مجید مركزی، شارقه مهرآیین، نسترن ریاحی نوری، مریم امامی، محمد رحیم‌زاده؛ “ساخت و بررسی خواص مقره‌های پرسلانی الكتریكی”؛ ششمین كنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه صنعتی امیركبیر؛ دی‌ماه 1382
6- مجیدمركزی، نسترن ریاحی؛ “بررسی مزایای تستهای غیرمخرب در مقره‌های پرسلانی الكتریكی”؛ دومین سمینار تخصصی عایقها؛ بهمن 1382.
7- مجید مركزی، نسترن ریاحی، مسعود روشن ضمیر؛ “مقایسه خواص مقره‌های پرسلانی با لعاب معمولی و نیمه‌هادی، مقره‌های پلیمری و بتون پلیمری”؛ دومین سمینار تخصصی عایقها؛ بهمن ماه 1382.
8- مجید مركزی، نسترن ریاحی؛ “طراحی مكانیكی در مقره‌های پرسلانی بشقابی“؛ دوازدهمین كنفرانس سالانه و هشتمین كنفرانس بین المللی مهندسی مكانیك، تهران دانشگاه تربیت مدرس؛ اردیبهشت 1383.
9- مجید مركزی، نسترن ریاحی؛ “طراحی مكانیكی كلاهك مقره‌های پرسلانی بشقابی”؛ نهمین كنفرانس شبكه‌های توزیع نیروی برق، دانشگاه زنجان؛ اردیبهشت 1383.
10- نسترن ریاحی، مجید مركزی، رسول صراف ماموری؛ “ساخت سیم ابررسانای سرامیكی، مسیری برای انقلاب الكترونیك“؛ فصلنامه الماس؛ بهار 1383.
11- مجید مركزی، نسترن ریاحی، آرش پیامی؛ ”ترمیم مقره‌های پرسلانی با استفاده از پلیمرها“؛ هشتمین كنفرانس متالورژی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، مهر ماه 1383.
12- مجید مركزی، نسترن ریاحی، آرش پیامی؛ ”بررسی خواص مقره‌های ترمیم شده پرسلانی با مواد پلیمری“؛ نوزدهمین كنفرانس بین‌المللی برق، آبان 1383.
13- مجید مركزی، نسترن ریاحی، شارقه مهرآیین؛ ”تاثیر آلومینا بر خواص فیزیكی و مكانیكی مقره‌های پرسلانی الكتریكی“؛ پنجمین كنگره سرامیك ایران، آذر ماه 1383.
14- رسول صراف ماموری، سامان نادری، نسترن ریاحی؛ ”سنتز پودر لیتیوم فلوراید و به كارگیری آن در ساخت قرص‌های پرتوسنج“، پنجمین كنفرانس سرامیك،‌آذر ماه 1383.
15- مجید مركزی، نسترن ریاحی، میترا خیابانی مقدم، ”استفاده از پوشش برروی مقره‌های پرسلانی“، سومین سمینار تخصصی مقره‌ها، تهران، اسفندماه 1383.
16- نسترن ریاحی، مجید مركزی، میترا خیابانی مقدم، ”افزایش‌دهنده‌های فاصله خزشی راه‌حلی مطمئن در جلوگیری از جرقه برای مناطق آلوده“، سومین سمینار تخصصی مقره‌ها، تهران اسفندماه 1383.
17- نسترن ریاحی، میترا خیابانی مقدم، ‌آرش پیامی، ”مقره‌های بتن پلیمری: مزایا، كاربرد، روشهای ساخت“، سومین سمینار تخصصی مقره‌ها، تهران اسفندماه 1383.
18- نسترن ریاحی، میترا خیابانی مقدم، آرش پیامی؛ ”تیرها و كراس آرمهای كامپوزیتی، مناسبترین انتخاب در مناطق آلوده و مرطوب“، فصلنامه الماس، زمستان 1383.
19- میترا خیابانی مقدم، نسترن ریاحی، مجید مركزی، ”بازیافت آبگریزی خصوصیت منحصر به فرد مقره‌های سیلیكون رابری“، سومین سمینار تخصصی مقره‌ها، تهران، اسفندماه 1383.
20- مجید مركزی، نسترن ریاحی، ”اثر طراحی یراق‌آلات بر پارامترهای مكانیكی مقره‌های پرسلانی بشقابی“، كمیته مطالعات خطوط انتقال نیرو، اولین سمینار تخصصی یراق‌آلات و اتصالات خطوط نیرو، اسفندماه 1383.
21- نسترن ریاحی، مجید مركزی، میترا خیابانی مقدم، آرش پیامی؛ ”تیرها و كراس آرمهای كامپوزیتی“؛ دهمین كنفرانس شبكه‌های توزیع نیروی برق، دانشگاه تبریز، اردیبهشت 1384.
22- نسترن ریاحی نوری، میترا خیابانی مقدم، اسداله امیدوارنیا؛ "تاثیر چترک افزای فاصله خزشی بر خواص الکتریکی مقره‌های سوزنی kV33"؛ بیستمین کنفرانس بین المللی برق – آبان 1384، تهران – ایران، پژوهشگاه نیرو.
23- آرش پیامی، علی علیزاده، علی خلیفه سلطانی، نسترن ریاحی؛ "درآمدی بر روش تولید کامپوزیتهای کربن-کربن با استفاده از قیر"؛ نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران؛ دانشگاه شیراز، آبان 1384.
24- نسترن ریاحی نوری، شارقه مهرآیین؛ "روش ساخت و شکل دهی مقره‌های پرسلانی الکتریکی"، نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران؛ دانشگاه شیراز، آبان 1384.
25- نسترن ریاحی نوری، علی مهدیخانی، میترا خیابانی مقدم، " بررسی فرآیند ساخت چترک افزاهای فاصله خزشی از جنس پلی اتیلن"؛ اولین کنگره بین المللی (هفتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران، دانشگاه تربیت مدرس، آذرماه 1384.
26- نسترن ریاحی، مجید مرکزی؛ "مقایسه خواص مقره‌های پرسلانی با لعاب معمولی و نیمه‌هادی"؛ فصلنامه الماس؛ پاییز 1384.
27- نسترن ریاحی، علی مهدیخانی، آرش پیامی، مریم رفیعی ؛ "بررسی امکان استفاده از پوشش‌های خود پالاینده هیبریدی نانوکامپوزیتی برروی مقره‌های پرسلانی"؛ چهارمین کنفرانس تخصصی عایقها، بهمن ماه 1385.
28- علی مهدیخانی، نسترن ریاحی؛ "استفاده از روش‌های BMC و SMC جهت ساخت عایقهای مورد مصرف در صنعت برق"؛ چهارمین کنفرانس تخصصی عایقها، بهمن ماه 1385.
29- رسول صراف ماموری، منصوره غلام نژاد، نسترن ریاحی نوری، " ساخت پودر سرامیكی پایه بیسموت، جهت مصرف در سیم ابررسانا"، بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، 1385، صفحات 117-112.
30- بهنام علم دوست، نسترن ریاحی، مریم محسنی، "تحقیق در ترمیم ایزولاتورهای پرسلانی پست با استفاده از مواد پلیمری و اجرا در پست kV 230 قیطریه"، بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق، 1385، صفحات 948-940.
31- نسترن ریاحی نوری، علی مهدیخانی، بیژن بابایی نژاد، " مقره‌های "شیشه – سرامیکی" گزینه ای جدید جهت ساخت مقره‌های ولتاژ بالا"، پنجمین كنفرانس مقره‌ها، بهمن ماه 1385.
32- علی مهدیخانی، نسترن ریاحی نوری، میترا خیابانی مقدم، "کاورهای محافظ پلیمری، گامی جدید جهت حفاظت از مقره‌ها در مقابل آلودگی"، پنجمین كنفرانس مقره‌ها، بهمن ماه 1385.
33- نسترن ریاحی نوری، علی مهدیخانی، حسین كوهانی، "تاثیر افزودن اكسید آلومینیوم بر خواص الكتریكی برقگیرهای اكسید روی"، ششمین كنگره سرامیك ایران، اردیبهشت 1386.
34- نسترن ریاحی نوری، رسول صراف ماموری، علی مهدیخانی، "بررسی روش ساخت نانو پودر اكسید روی با استفاده از روش سل – ژل احتراقی"، اولین همایش مشترك نوزدهمین سمینار انجمن علمی ریخته گری ایران و یازدهمین كنگره سالانه انجمن مهندسین مواد و متالورژی ایران، اصفهان شركت سهامی ذوب آهن اصفهان، 1-3 آبان ماه 1386، صفحه 313.
35- نسترن ریاحی نوری، علی مهدیخانی، بیژن بابایی نژاد، "تاثیر لعاب نیمه‌هاد برروی مقره‌های پرسلانی و بررسی خواص آنها"، دومین همایش مهندسی مكانیك، دانشگاه آزاد شهر ری، آبان ماه 1386.
36- نسترن ریاحی نوری، علی مهدیخانی، "بررسی روش ساخت و خواص مكانیكی مقره‌های چینی الكتریكی"، دومین همایش مهندسی مكانیك، دانشگاه آزاد شهر ری، آبان ماه 1386.
37- نسترن ریاحی نوری، حسین سرپولكی، بیژن بابایی نژاد، علی مهدیخانی، "اعمال نانو پوشش سرامیكی برروی مقره‌های پرسلانی KN 120 و بررسی خواص الكتریكی"، بیست و دومین كنفرانس بین المللی برق، تهران، آبان ماه 1386.
38- نسترن ریاحی نوری، رسول صراف ماموری، علی مهدیخانی، "ساخت وریستورهای اكسید روی با استفاده از نانو پودر ZnO سنتز شده"، بیست و دومین كنفرانس بین المللی برق، تهران، آبان ماه 1386.
39- نسترن ریاحی نوری،‌هادی بیرامی، اسداله امیدواری نیا، "بررسی نتایج چترك افزای فاصله خزشی نصب شده در استان خوزستان و بررسی اقتصادی استفاده از آن"، ششمین سمینار تخصصی مقره‌ها، دیماه 1386، پژوهشگاه نیرو.
40- علی مهدیخانی، نسترن ریاحی نوری، بهزاد كوزه‌گر كالجی، فرشید مالك، "بازرسی غیرمخرب مقره‌های پرسلانی و كامپوزیتی در خطوط سرد و گرم" ، ششمین سمینار تخصصی مقره‌ها، دیماه 1386، پژوهشگاه نیرو.
41- آرش پیامی، نسترن ریاحی نوری، علی مهدیخانی، "استفاده از پلیمرهای خود ترمیم كننده در ساخت مقره‌های كامپوزیتی"، ششمین سمینار تخصصی مقره‌ها، دیماه 1386، پژوهشگاه نیرو.
42- ریاحی نوری، نسترن؛ صراف ماموری، رسول؛ مهدیخانی، علی. "مقایسه دو روش همرسوبی و سل – ژل احتراقی در تولید نانو پودر اكسید روی" ، ایران، كیش: دومین كنفرانس نانو ساختارها، دانشگاه كیش، جزیره كیش، اسفند 1386.
43- ریاحی نوری، نسترن؛ پیامی، آرش. "خود تمیز شوندگی در شیشه‌ها با استفاده از پوشش‌های هیبریدی نانو كامپوزیتی". ایران، تهران: نشریه علمی، خبری، تحلیلی فضای نانو، سال سوم ، شماره 14 ، آذر و دی 1386.
44- نسترن ریاحی نوری، رسول صراف ماموری، علی مهدیخانی، "به کارگیری طراحی آزمون تاگوچی در ساخت قرص برقگیر اکسید روی نانو ساختار"، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق، آذر ماه 87.
45- نسترن ریاحی نوری، رسول صراف ماموری، علی مهدیخانی، " تاثیر نانو پودر اکسید روی بر خواص فیزیکی و الکتریکی قرص برقگیر"، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق، آذر ماه 87.
46- نسترن ریاحی نوری، میترا خیابانی مقدم، آرش پیامی، "آشنایی با نانوکامپوزیت‌های پلیمری و معرفی برخی از کاربردهای آنها در صنعت برق"، ایران، تهران: نشریه علمی، خبری، تحلیلی فضای نانو، سال سوم ، شماره 16 ، فروردین و اردیبهشت 1387.
47- نسترن ریاحی نوری، رسول صراف ماموری، علی مهدیخانی،‌هادی بیرامی، "بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختار اکسید روی"، هفتمین کنگره سرامیک ایران، شیراز، اردیبهشت ماه 1388.
48- نسترن ریاحی نوری، رسول صراف ماموری، علی مهدیخانی، "سنتز نانو پودر اکسید روی جهت مصرف در وریستورها"، اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری، انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان، 21-19 آبان 1388.
49- نسترن ریاحی نوری، رسول صراف ماموری، علی مهدیخانی، "ساخت برقگیر با استفاده از قرص اکسید روی نانوساختار و نصب در شبکه توزیع"، بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، 27-25 آبان ماه 1388، تهران – ایران.
50- حسین کوهانی، نسترن ریاحی نوری، کمیل سخایی،‌هادی بیرامی، "سنتز پودر ابررسانایی Bi2223 با استفاده از روش حالت جامد"، بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق، 27-25 آبان ماه 1388، تهران – ایران.
51- نسترن ریاحی نوری – رسول صراف ماموری – علی مهدیخانی، " سنتز نانو پودر اکسید روی و افزودنی‌ها جهت ساخت وریستورهای ZnO" ، ششمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، 27-25 آذر ماه 1388.
52- نسترن ریاحی نوری – رسول صراف ماموری – علی مهدیخانی – بهزاد کالجی، "سنتز نانو پودر اکسید روی به روش رسوب دهی"، همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی، کرمانشاه ، 6و7 اسفند ماه 1388.
53- نسترن ریاحی نوری – رسول صراف ماموری – علی مهدیخانی، "بررسی خواص غیرخطی وریستورهای اکسید روی نانوساختار"، بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، 17 تا 19 آبان ماه 1389، تهران – ایران.
54- نسترن ریاحی نوری – علی مهدیخانی – مهرنوش هور – بیژن بابایی نژاد، "بررسی خواص الکتریکی مقره‌های پرسلانی با لعاب نیمه‌هادی"، بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، 17 تا 19 آبان ماه 1389، تهران – ایران.
55- آرمان صدقی، ناصر حمیدنژاد، نسترن ریاحی نوری، بیژن بابایی نژاد، "بررسی اثر سیلیس بر ساختار و خواص فیزیکی و الکتریکی مقره‌های پرسلانی"، بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، 17 تا 19 آبان ماه 1389، تهران – ایران.
56- علی مهدیخانی، روزبه سیاوش موخر، نسترن ریاحی نوری، بهنام علم دوست، مهرنوش هور، "مقایسه خواص مکانیکی، الکتریکی و ریزساختاری چترک مقره سیلیکونی در شرایط محیطی و شتاب یافته"، بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق، 17 تا 19 آبان ماه 1389، تهران – ایران.
57- آرمان صدقی، نسترن ریاحی نوری، "سنتز نانوکامپوزیت MoSi2/Al2O3 به روش احتراقی با استفاده از مایکروویو"، چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران، 24 و 25 آبان ماه 1389، دانشگاه علم و صنعت ایران.
58- فائزه نیک انجام، رسول صراف ماموری، نسترن ریاحی نوری، "تاثیر حلال‌های مختلف بر سنتز نانو پودر فلورید لیتیم به روش سل – ژل"، چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران، 24 و 25 آبان ماه 1389، دانشگاه علم و صنعت ایران.
59- فائزه نیك انجام، رسول صراف ماموری، نسترن ریاحی نوری، "تاثیر دمای كلسیناسیون بر تشكیل و شكل نانو ذرات فلورید لیتیم سنتز شده به روش سل – ژل"، هشتمین كنگره سرامیك ایران، 13 و 14 اردیبهشت 1390، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، صفحه 143.
60- مهرنوش هور، نسترن ریاحی نوری، مریم محمد باقری، "سنتز نانو پودر دی اكسید تیتانیم به روش ژل احتراقی جهت استفاده در سلول خورشیدی نانوساختار"، بیست و ششمین كنفرانس بین المللی برق، 11-9 آبان ماه 1390، پژوهشگاه نیرو.
61- فاطمه دبیر، رسول صراف ماموری، نسترن ریاحی نوری، "ساخت لایه نیمه رسانای شفاف FTO برای كاربرد سلول خورشیدی"، بیست و ششمین كنفرانس بین المللی برق، 11-9 آبان ماه 1390، پژوهشگاه نیرو.
62- روزبه سیاوش، نسترن ریاحی نوری، علی مهدیخانی، "اِعمال خمیر، رسوب دهی الكترولس و الكتروشیمیایی الكترود كمكی پلاتین جهت استفاده در سلول‌های خورشیدی نانوساختار"، بیست و ششمین كنفرانس بین المللی برق، 11-9 آبان ماه 1390، پژوهشگاه نیرو.
63- نسترن ریاحی نوری، رسول صراف ماموری، علی مهدیخانی، "سنتز نانو پودر اكسید روی دوپ شده با اكسید بیسموت جهت ساخت وریستورهای اكسید روی"، همایش ملی مهندسی مواد ، دانشگاه ملایر، تیر 91، صفحه 17.
64- مهرنوش هور، نسترن ریاحی نوری، پگاه امامقلی، "سنتز نانو پودر TiO2 به روش سل – ژل برای كاربرد در سلول‌های خورشیدی"، همایش ملی مهندسی مواد ، دانشگاه ملایر، تیر 91، صفحه 35.
65- آرمان صدقی، نسترن ریاحی نوری، "بررسی اثر نسبت استوكیومتری و فشار پرس بر ساخت كامپوزیت MoSi2/Al2O3 به روش احتراق مایكروویوی"، همایش ملی مهندسی مواد ، دانشگاه ملایر، تیر 91، صفحه 39.
66- علی مهدیخانی، سروه عبدالهی، نسترن ریاحی نوری، "سنتز و بررسی خواص كمپلكس 2و2وبی پیریدیل 4و4 دی كربوكسیلیك اسید روتنیوم (II) برای سلول خورشیدی حساس به رنگدانه"، چهاردهمین كنفرانس شیمی غیرآلی، دانشگاه صنعتی شریف، شهریور 1391.
67- مونا طاهری، میترا خیابانی مقدم، نسترن ریاحی، "جلوگیری از اتلاف هزینه و انرژی با ارزیابی وضعیت مقره‌های كامپوزیتی معیوب"، همایش ملی مهندسی انرژی ایران، مركز همایش‌های بین المللی صدا و سیما، شهریور 91.
68- فاطمه دبیر، رسول صراف ماموری، نسترن ریاحی نوری، "سنتز نانو پودر اكسید ایندیوم دوپ شده با قلع (ITO) به روش سل – ژل احتراقی جهت كاربرد در سلول خورشیدی"، بیست و هفتمین كنفرانس بین المللی برق، صفحه 20، 22 تا 24 آبان 91، تهران- ایران.
69- مونا طاهری، هوفر سدادی، نسترن ریاحی نوری، "مدلسازی نتایج حاصل از آزمون TGA جهت تخمین عمر مقره‌های سیلیكونی"، بیست و هفتمین كنفرانس بین المللی برق، صفحه 23، 22 تا 24 آبان 91، تهران- ایران.
70- مهرنوش هور، نسترن ریاحی نوری، پگاه امامقلی، "به كارگیری طراحی آزمون تاگوچی در سنتز نانو پودر دی اكسید تیتانیم به روش سل – ژل مورد استفاده در سلول‌های خورشیدی"، بیست و هفتمین كنفرانس بین المللی برق، صفحه 27، 22 تا 24 آبان 91، تهران- ایران.
71- نسترن ریاحی نوری، علی مهدیخانی، روزبه سیاوش موخر، "بررسی اثر مواد چاپ توری بر خواص ریزساختاری و بازده سلول خورشیدی نانوساختار"، بیست و هفتمین كنفرانس بین المللی برق، صفحه 28، 22 تا 24 آبان 91، تهران- ایران.
72- روزبه سیاوش موخر، نسترن ریاحی نوری، علی مهدیخانی،‌هاجر مكرمی قرطاول، ابوالقاسم دولتی، "ساخت سلول خورشیدی نانوساختار حساس شده با رنگدانه با استفاده از الكترود كمكی پلاتین/نانولوله كربنی" بیست و هفتمین كنفرانس بین المللی برق، صفحه 29، 22 تا 24 آبان 91، تهران- ایران.
73- علی مهدیخانی، نسترن ریاحی نوری، ناصر جعفری ندوشن، "ساخت سلول خورشیدی نانوساختار حساس شده با رنگدانه با راندمان بالا"، بیست و هفتمین كنفرانس بین المللی برق، صفحه 30، 22 تا 24 آبان 91، تهران- ایران.
74- علی مهدیخانی، نسترن ریاحی نوری، مجید رضایی، احمد سایانی، "بررسی نتایج آزمون‌های موادی بر روی نمونه پوشش RTV پیرسازی شده جهت تخمین عمر مفید دو نوع پوشش سیلیكونی پست‌های انتقال منتخب برق منطقه ای هرمزگان"، بیست و هفتمین كنفرانس بین المللی برق، صفحه 20، 22 تا 24 آبان 91، تهران- ایران.
75- نسترن ریاحی نوری، رسول صراف ماموری، علی مهدیخانی، آرش پیامی، "بررسی امكان استفاده از آزمون¬های غیرمخرب جهت تشخیص عیوب عایق¬های الكتریكی مورد استفاده در خطوط انتقال و توزیع"، هفتمین كنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌آلات ایران، جزیره کیش، دانشگاه صنعتی شریف، پردیس بین الملل، اسفند 1391.
76- ریاحی نوری، نسترن؛ صراف ماموری، رسول؛ مهدیخانی، علی: "ساخت وریستورهای خطوط انتقال و توزیع با استفاده از فناوری نانو"؛ نهمین كنگره سرامیك ایران، دانشگاه شریف تهران، اردیبهشت 92.
77- ریاحی نوری، نسترن؛ "سلول‌های خورشیدی نانوساختار: معرفی، مزایا، كاربردها و ارزیابی فنی و اقتصادی"؛ نخستین همایش تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، پژوهشگاه نیرو، تیر ماه 92.
78- مهدیخانی، علی؛ "ساخت برقگیر با استفاده از قرص اكسید روی نانوساختار جهت نصب در شبكه توزیع وردآورد"؛ نخستین همایش تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، پژوهشگاه نیرو، تیر ماه 92.
79- ریاحی نوری، نسترن؛ منتظری پور، مهدی؛ مهدیخانی، علی؛ سیاوش موخر، روزبه؛ جلالی، مهسا؛ دولتی، ابوالقاسم؛ "افزایش راندمان سلول خورشیدی نانوساختار حساس شده با رنگ با استفاده از آند دی اكسیدتیتانیوم تولید شده به روش هیدروترمال"؛ نخستین كنفرانس ملی انجمن انرژی ایران؛ مهرماه 1392.
80- دبیر، فاطمه؛ صراف ماموری، رسول؛ ریاحی نوری، نسترن؛ "تاثیر مقدار فلوئور بر خواص الکتریکی پوشش FTO جهت استفاده در سلولهای خورشیدی نانوساختار"؛ بیست و هشتمین كنفرانس بین المللی برق، آبان 1392.
81- صالحی، سمیرا؛ احسانی، مرتضی؛ ریاحی نوری، نسترن؛ مهدیخانی، علی؛ "بررسی اثر نانوذرات پرك شیشه بر خواص فیزیكی و اپتیكی پلی متیل متا اكریلات به عنوان زیر پایه سلول خورشیدی"؛ بیست و هشتمین كنفرانس بین المللی برق، آبان 1392.
82- كاویانی، بهجت؛ احسانی، مرتضی؛ ریاحی نوری، نسترن؛ مهدیخانی، علی؛ "بررسی اثر نانو ذرات پرک شیشه بر خواص بسترهای پلی اتیلن ترفتالات جهت کاربرد در سل‌های خورشیدی"؛ بیست و هشتمین كنفرانس بین المللی برق، آبان 1392.
83- ریاحی نوری، نسترن؛ مهدی پور، مهراد؛ سیاوش، روزبه؛ مهدیخانی، علی؛ "طراحی و ساخت ماژول¬های خورشیدی نانوساختار"؛ بیست و هشتمین كنفرانس بین المللی برق، آبان 1392.
84- سیاوش، روزبه؛ ریاحی نوری، نسترن؛ جلالی، مهسا؛ دولتی، ابوالقاسم؛ قربانی، محمد؛ "ساخت نانوذرات طلا-پالادیوم به روش رسوب¬دهی الکتروشیمیایی جهت استفاده در کاتد سلول خورشیدی نانوساختار حساس شده به رنگ (DSSC)"؛ بیست و هشتمین كنفرانس بین المللی برق، آبان 1392.
85- مهدی پور، مهراد؛ سیاوس، روزبه؛ ریاحی نوری، نسترن؛ جلالی، مهسا؛ "ساخت خمیر نقره جهت استفاده در ماژول سلول‌های خورشیدی نانوساختار"؛ بیست و هشتمین كنفرانس بین المللی برق، آبان 1392.
86- غفوری نجف آبادی، فاطمه؛ صراف ماموری، رسول؛ ریاحی نوری، نسترن؛ "بهینه سازی شرایط سنتز نانو پودر CeO-MgO ساخته شده به روش همرسوبی"؛ كنفرانس بین المللی فوق ریزدانه‌ها و مواد نانوساختار، آبان 1392.
87- غفاری، یاسمن؛ صراف ماموری، رسول؛ ریاحی نوری، نسترن؛ "استفاده از طراحی آزمون تاگوچی جهت سنتز نانو پودر Al2O3.Y2O3 به روش سل ژل احتراقی"؛ كنفرانس بین المللی فوق ریزدانه‌ها و مواد نانوساختار، آبان 1392.
88- ریاحی نوری، نسترن؛ مهدیخانی، علی؛ جعفری ندوشن، ناصر: "بررسی امكان استفاده از نانو پوشش¬های هیبریدی برروی تجهیزات نیروگاهی"؛ همایش شیمی نیروگاه، شیراز، بهمن 92.
89- جلالی، مهسا؛ صدرنژاد، خطیب‌الاسلام؛ سیاوش مؤخر، روزبه؛ ریاحی نوری، نسترن؛ مهدی‌پور، مهراد: "سنتز هیدروترمال نانوذرات شاخه‌ای TiO2 به صورت ساختار یك جهته، قابل استفاده در آند سلول خورشیدی حساس شده به رنگدانه"؛ پنجمین كنفرانس نانوساختار، كیش، اسفند ماه 1392.
90- غفاری، یاسمن؛ صراف مأموری، رسول؛ ریاحی نوری، نسترن: "اثر نوع سوخت بر سنتز احتراقی نانوپودر (1:1) Al2O3.Y2O3"؛ پنجمین كنفرانس نانوساختار، كیش، اسفند ماه 1392.
91- دبیر، فاطمه؛ صراف ماموری، رسول؛ ریاحی نوری، نسترن: "اثر پیش¬ماده¬های مختلف فلوئور بر ویژگی¬های الکترواپتیکی لایه FTO تهیه شده به روش پیرولیز پاششی"؛ دومین كنفرانس تخصصی نانوفناوری در صنعت برق و انرژی، خرداد ماه 1393، تهران – ایران.
92- آرام، الهام؛ احسانی، مرتضی؛ خنكدار، حسین علی؛ ریاحی، نسترن؛ مهدیخانی، علی: "استفاده از الکترولیت ژلی به همراه نانو ذرات گرافن در سلول‌های خورشیدی نانو ساختار"؛ دومین كنفرانس تخصصی نانوفناوری در صنعت برق و انرژی، خرداد ماه 1393، تهران – ایران.
93- منتظری پور، مهدی؛ ریاحی نوری، نسترن؛ مهدیخانی، علی: "ارزیابی ضخامت فوتوالکترود سلول خورشیدی نانوساختار حساس شده با رنگ و ساخت ماژول خورشیدی با استفاده از ضخامت بهینه"؛ دومین كنفرانس تخصصی نانوفناوری در صنعت برق و انرژی، خرداد ماه 1393، تهران – ایران.
94- عبداللهی، سروه؛ ریاحی نوری، نسترن: "درزگیرهای گرماذوب مورد استفاده در سلول¬های خورشیدی نانوساختار حساس به ماده رنگزا"؛ دومین كنفرانس تخصصی نانوفناوری در صنعت برق و انرژی، خرداد ماه 1393، تهران – ایران.
95- نعمتی، غلامرضا؛ ریاحی نوری، نسترن: "بررسی تأثیر شرایط محیطی سواحل استان هرمزگان درسلول‌های فتوولتائیک و امکان سنجی استفاده از فناوری نانو جهت بهبود عملکرد"؛ دومین كنفرانس تخصصی نانوفناوری در صنعت برق و انرژی، خرداد ماه 1393، تهران – ایران.
96- عبدی، آزاده؛ صراف ماموری، رسول؛ ریاحی نوری، نسترن: "سنتز ذرات مس نانوساختار مورد استفاده در جوهر‌های رسانا با استفاده از روش کاهش شیمیایی"؛ دومین كنفرانس تخصصی نانوفناوری در صنعت برق و انرژی، خرداد ماه 1393، تهران – ایران.
97- موچانی، پرستو؛ صراف ماموری، رسول؛ ریاحی نوری، نسترن: "بررسی نقش پلی‌وینیل‌پیرولیدون در سنتز نانوذرات نقره به روش شیمیایی"؛ دومین كنفرانس تخصصی نانوفناوری در صنعت برق و انرژی، خرداد ماه 1393، تهران – ایران.
98- صدقی، آرمان؛ ریاحی نوری، نسترن؛ حمیدنژاد، ناصر: "بررسی اثر تالك بر خواص فیزیكی و الكتریكی مقره‌های پرسلانی آلومینا سیلیكاتی"؛ بیست و نهمین كنفرانس بین المللی برق، تهران، ایران، آبان 93.
99- ریاحی نوری، نسترن؛ مهدیخانی، علی؛ جعفری ندوشن، ناصر؛ سیاوش موخر، روزبه: "ساخت سلول خورشیدی نانوساختار و بررسی خواص الكتریكی آن در شرایط محیطی"؛ بیست و نهمین كنفرانس بین المللی برق، تهران، ایران، آبان 93.
100- طاهری، مونا؛ ریاحی نوری، نسترن؛ "بررسی مدل‌های كاربردی در تخمین عمر مقره‌های سیلیكون رابر"، سی امین کنفرانس بین المللی برق 11 الی 13 آبان 1394، تهران – ایران.
101- فلاح، حسام؛ کوهانی، حسین؛ ریاحی نوری، نسترن؛ صدقی، آرمان؛ "سنتز فاز ابررسانایی دما بالای بیسكو"، سی امین کنفرانس بین المللی برق 11 الی 13 آبان 1394، تهران – ایران.
102- فلاح، حسام؛ کوهانی، حسین؛ ریاحی نوری، نسترن؛ صدقی، آرمان؛ "سنتز فاز ابررسانای دما بالای بیسكو به روش (Partial Melting) ذوب جزئی"، سی امین کنفرانس بین المللی برق 11 الی 13 آبان 1394، تهران – ایران.
103- سیاوش، روزبه؛ ریاحی نوری، نسترن؛ جلالی، مهسا؛ "تجزیه آب با کارآیی بالا به روش فتوالکتروشیمیایی"، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق 3 الی 5 آبان 1395، تهران – ایران.
104- دبیر، فاطمه؛ صراف، رسول؛ ریاحی نوری، نسترن؛ "اثر جریان آمونیا بر خواص ساختاری پوشش نیترید تیتانیوم روی فوم گرافن"، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق 3 الی 5 آبان 1395، تهران – ایران.
105- فلاح، حسام؛ کوهانی، حسین؛ ریاحی نوری، نسترن؛ "Enhancement of superconductoring Properties in the Bi-Pb-Sr-Ca-Cu-O system"، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق 3 الی 5 آبان 1395، تهران – ایران.
106- علی مهدیخانی، آرمان صدقی، روزبه سیاوش، نسترن ریاحی، "طراحی آزمون به روش سطح پاسخ جهت تشکیل لایه پروسکایت سلول خورشیدی پروسکایتی"، پنجمین کنفرانس تخصصی نانو در صنعت برق و انرژی، اردیبهشت ماه 1396.
107- حسام فلاح، آرمان صدقی، سعید باغشاهی، نسترن ریاحی، حسین کوهانی، "بهینه سازی دمای سینترینگ سیستم ابررسانایی بیسکو"، سی و دومین کنفرانس بین المللی برق، 1 تا س آبان 1396، پژوهشگاه نیرو.
108- روزبه سیاوش، نسترن ریاحی، ابوالقاسم دولتی، محمد قربانی، "تولید هیدروژن به روش تجزیه آب فتوالکتروشیمیایی با استفاده از نانو میله اکسید تیتانیوم آلاییده با نانو ذرات فلزی"، سی و دومین کنفرانس بین المللی برق، 1 تا س آبان 1396، پژوهشگاه نیرو.
109- علی مهدیخانی، روزبه سیاوش، نسترن ریاحی، حسین کوهانی، آرمان صدقی، "اعمال دو روش مختلف ساخت لایه پروسکایت و بررسی نتایج فتوولتائیک"، سی و دومین کنفرانس بین المللی برق، 1 تا سه آبان 1396، پژوهشگاه نیرو.
110- حسام فلاح، نسترن ریاحی، آرمان صدقی، سعید باغشاهی، حسین کوهانی، "اثر افزودنی نانو کربن بر گرافیته شدن کلراید پلی وینیل"، سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق 3 الی 5 آبان 1395، تهران – ایران.
111- علی مهدیخانی، آرمان صدقی، سعیده تفضلی، نازنین تیماسی، نسترن ریاحی، روزبه سیاوش موخر، "Investigation of the effective fabrication parameters on mesoporous titanium oxide used as electron transport layer in carbon-based perovskite solar cell” یازدهمین کنگره سرامیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی سرامیک، اردیبهشت 96.
112- مهرنوش هور، نسترن ریاحی، علی مهدیخانی، مریم محمدباقری، پگاه امامقلی زاده، "optimization of effective parameters in nano-TiO2 powder synthesis used in dye sensitized solar cell"، یازدهمین کنگره سرامیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی سرامیک، اردیبهشت 96.
113- اسداله امیدواری نیا، روزبه سیاوش موخر، سمیه نوبری، نسترن ریاحی نوری، ناصر جعفری ندوشن، "بررسی میدانی و آزمایشگاهی نانوپوشش‌های مورد استفاده برروی مقره‌های الکتریکی در استان خوزستان"، ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق، 30 مهرماه الی 2 آبان 1397، پژوهشگاه نیرو.
114- حسام فلاح آرانی، نازنین صادقی، بهنام علم دوست، حسین کوهانی، نسترن ریاحی نوری، اشکان ذوالریاستین، "استفاده از نانو سیلیکا در ساخت مقره بتن پلیمری بر پایه رزین پلی استر: بررسی خواص و معیارهای پذیرش"، ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق، 30 مهرماه الی 2 آبان 1397، پژوهشگاه نیرو.
115- سمیه نوبری، روزبه سیاوش موخر، اشکان ذوالریاستین، بهنام علم دوست، نسترن ریاحی نوری، علی مهدیخانی، "کاربرد نانوپوشش‌ها برروی مقره‌های الکتریکی، ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق، 30 مهرماه الی 2 آبان 1397، پژوهشگاه نیرو.
116- فاطمه دبیر، فرزاد غلامی، روزبه سیاوش موخر، نسترن ریاحی نوری، "بررسی افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی با استفاده از نانوکامپوزیت‌ها"، ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق، 30 مهرماه الی 2 آبان 1397، پژوهشگاه نیرو.
117- حسام فلاح آرانی، حسین کوهانی، نسترن ریاحی نوری، پریسا جبارنژاد، "ساخت نانو کامپوزیت SiC/SiCNP با قابلیت استفاده در قسمت‌های داغ توربین گازی"، ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق، 30 مهرماه الی 2 آبان 1397، پژوهشگاه نیرو.
118- اشکان ذوالریاستین، روزبه سیاوش، نسترن ریاحی نوری، "بررسی انواع نانوپوشش‌های قابل استفاده در نیروگاه‌های حرارتی تولید برق"، ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق، 30 مهرماه الی 2 آبان 1397، پژوهشگاه نیرو.
119- ندا رویایی، روزبه سیاوش، فاطمه دبیر، نسترن ریاحی نوری، اشکان سزا، رخساره اکبرزاده، پوریا عباس زاده، "فناوری‌های نوین ذخیره سازی و انتقال سوخت هیدروژن"، ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق، 30 مهرماه الی 2 آبان 1397، پژوهشگاه نیرو.
120- فاطمه دبیر، رسول صراف ماموری، نسترن ریاحی نوری، "تاثیر اتمسفر عملیات حرارتی بر ساختار ماده هیبریدی نیترید تیتانیم گرافن جهت استفاده در سلول‌های خورشیدی"، ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق، 30 مهرماه الی 2 آبان 1397، پژوهشگاه نیرو.
کتاب
- ابررساناهای دمابالا؛ اساس و خواص: معرفی پدیده‌ها، تئوری‌ها و ویژگی‌های ابررساناهای دمابالا / حسام فلاح‌آرانی، حسین کوهانی، نسترن ریاحی‌نوری تهران: پژوهشگاه نیرو، 1398.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- سنتز نانو پودر لیتیوم فلورید مورد استفاده در دوزیمتری اشعه ایكس
- سنتز و بررسی خواص نانو پودر LiF به روش سل – ژل از محیط‌های آلی
- سنتز نانو پودر آلومینا به روش ژل احتراقی
- ساخت سلول‌های خورشیدی نانوساختار با حذف لایه FTO
- رشد لایه پروسکایت بر پایه یدید سرب با کنترل پارامترهای فرآیند رسوب دهی در کاربرد سلول خورشیدی
- رشد لایه پروسکایت بر پایه ی یدید سرب با مهندسی حلال در کاربرد سلول‌های خورشیدی
- ساخت و بررسی خواص ضد غبار پوشش‌های نانوساختار برای استفاده برروی مقره‌های پرسلانی

ثبت اختراع

  ثبت اختراع "ساخت سلول‌های خورشیدی نانوساختار"
  - ثبت اختراع پروژه تحت عنوان " ساخت لعاب نیمه‌های مقره‌های پرسلانی"
  - ثبت اختراع "ساخت وریستورهای اکسید روی"
  - ثبت اختراع " سنتز نانو پودرهای اکسید روی مورد استفاده در برقگیرهای ZnO)
  - ثبت اختراع "ترمیم مقره‌های سرامیکی و بوشینگهای آسیب دیده با استفاده از مواد پلیمری"

  جوایز و افتخارات

  * رتبه اول در دوره كارشناسی
  * رتبه اول دوره كارشناسی ارشد
  * رتبه اول آزمون ورودی دکتری
  * انتخاب به عنوان دانشجوی نمونه كشوری در مقطع دكتری در سال 1386
  * انتخاب به عنوان بانوی نمونه كشوری سال 91
  * انتخاب به عنوان پژوهشگر جوان برتر از سوی انجمن سرامیك ایران و برنده جایزه دكتر مارقوسیان – سال 1392.
  * انتخاب مرکز برتر سال 96 (در مرکز توسعه فناوری نانو در حوزه برق)
  * انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر جشنواره پایان نامه‌های برتر جایزه ویژه خیام
  * انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر در جشنواره دارایی‌های فکری بانوان وزارت نیرو، 1398.

  دوره‌های گذرانده شده

  1- آینده نگاری، 1398
  2- هنر ارائه، 1398
  3- مدیریت پروژه، 1397

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- سرامیک‌های الکتریکی ، دانشگاه امام خمینی ، 1389
- نقشه کشی صنعتی ، دانشگاه امام خمینی ، 1388
- سیمان ، دانشگاه امام خمینی ، 1389
- آزمایشگاه لعاب ، دانشگاه امام خمینی ، 1389
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- روش‌های مختلف سنتز نانو پودرهای سرامیكی و فلزی
- سلول‌های خورشیدی نانوساختار
- معرفی نسل جدید سلول‌های خورشیدی
- معرفی نانوتكنولوژی در صنعت برق و انرژی

  فعالیت‌های اجرایی

  - مدیر گروه پژوهشی مواد غیرفلزی در پژوهشگاه نیرو
  - رئیس مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی
  - دبیر علمی کنفرانس نانوفناوری در صنعت برق (هفت دوره)
  - عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی برق
  - دبیرکارگروه هماهنگی جشنواره پژوهش و فناوری سال 98