طراحی سایت
پنجشنبه 06 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

مرتضی حسین پور

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
 سمت سازمانی
مدیر پروژه‌  مرکز توسعه فناوری مدیریت بارهای سرمایشی
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
mhosseinpour@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4502
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت
https://www.researchgate.net/profile/Morteza_Hosseinpour
https://scholar.google.com/citations?user=GATqUsEAAAAJ&hl=en
https://www.linkedin.com/in/morteza-hosseinpour-489b0a109/?originalSubdomain=ir

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی شیمی، بدون گرایش، دانشگاه تهران
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی انرژی، صنعتی شریف
  مقطع کارشناسی
مهندسی شیمی، فرایند، دانشگاه تهران

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
ارتقاء کاتالیستی نفت سنگین در محیط آب فوق بحرانی با کمک نانو ذرات اکسید فلزی
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
طراحی و ساخت راکتور آب فوق بحرانی چهت تولید نانو ذرات اکسید مس
زمینه فعالیت پژوهشی
• سیالات فوق بحرانی (Supercritical Fluids)
• کاتالیست‌های هتروژن (Heterogeneous Catalyst)
• تبدیل پسماند به انرژی (Waste to Energy)
• مبرد‌های جایگزین (Alternative Refrigerants)
• سوخت تجدید پذیر (Renewable Fuels)
• ارتقاء نفت سنگین (Heavy Oil Upgrading)
• اثرات زیست محیطی انرژی (Environmental Impact of Energy)
تجربیات پژوهشی
• پژوهشکده علوم و فناوری‌های انرژی شریف -(SERI)
• |پژوهشگاه علوم و فنون (NSTRI)
• پردیس علوم و فناوری‌های پیشرو (GSFS)- دانشگاه توکیو- ژاپن
پروژه‌های پژوهشی
امکان‌سنجی فنی و اقتصادی تکنولوژی CCHP با کاربری مسکونی، اداری و تجاری در کشور ايران (جاری)

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
• M. Hosseinpour., Soltani, M., Nathwani, J. (2019): Thermodynamic analysis of in-situ hydrogen from hot compressed water for heavy oil upgrading. Int. J. Hydrogen Energy, 292 27671-27684.
• M. Hosseinpour., Charkhi, M., Nourian. (2020): Nanocrystalline zeolites in SCW. Part B: Challenges of synthesis in the absence of organic template. J. Sup. Fluids, 155, 104650.
• M. Hosseinpour., Akizuki M., Yoko, A., Oshima, Y., Soltani, M. (2020): Novel Synthesis and characterization of FeZSM-5 nanocrystalls in pressurized hot water for NH3-SCR of NO, Micro. & Meso. Materials, 292,109708.
• M. Hosseinpour., Akizuki, M., Fumoto, E., Oshima, Y., Soltani, M. (2019): Influence of formic acid and iron oxide nanoparticles on active hydrogenation of PAHs by hot compressed water. Isotope tracing study, Fuel, 254, 115675.
• M. Hosseinpour, S. Fatemi, M. Morimoto, M. Akizuki, E. Fumoto, Y. Oshima, Synergistic effect of supercritical water and iron oxide nanoparticles in in-situ catalytic upgrading of ultra-heavy oil with formic acid. Isotopic study, Applied Catalysis B: Environmental, 230, 2018, 91.
• M. Hosseinpour, M. Akizuki, E. Fumoto, Y. Oshima, M. Soltani. Influence of formic acid and iron oxide nanoparticles on active hydrogenation of PAHs by HCW. Fuel, 2019, 254,115675.
• M. Hosseinpour, S. Fatemi, S. J. Ahmadi, Y. Oshima, M. Morimoto, M. Akizuki, Simulation and experimental study of hydrogen donation from water assisted by formic acid to upgrade heavy oil in supercritical water: Isotopic analysis, Fuel , 225, 2018, 161-173.
• M. Hosseinpour, M. Saber, K. Yoshikawa, Denitrogenation of Biocrude oil from Algae with High Pressure water and Formic acid over H-ZSM-5 Nanocrystalls, Fuel , 206, 2017, 628-637.
• M. Hosseinpour, S. Fatemi, S. J. Ahmadi, Deuterium tracing study of unsaturated aliphatics hydrogenation by supercritical water during upgrading of petroleum heavy oil. Part I: Non-catalytic cracking, J. Supercritical Fluids, 107, 2016, 278–285.
• M. Hosseinpour, S. Fatemi, S. J. Ahmadi, Deuterium tracing study of unsaturated aliphatics hydrogenation bysupercritical water in upgrading heavy oil. Part II: Hydrogen donating capacity of water in the presence of iron (III) oxide nanocatalyst, J. Supercritical Fluids, 107, 2016, 278–285.
• M. Hosseinpour, H. Amiri, S. J. Ahmadi, M. A. Mousavian, The role of supercritical water on the rapid formation of ZSM-5 nanocatalyst, J. Supercritical Fluids, 107, 2016, 479–485.
• M. Golmohammadi, J. Towfighi , M. Hosseinpour, S. J. Ahmadi, An investigation into the formation of metal complexes to metal oxide nanoparticles in SCW, J.Supercritical Fluids, 107, 2016, 699–706.
• M. Saber, A. Golzary, M. Hosseinpour, F. Takahashi, K. Yoshikawa, Catalytic hydrothermal liquefaction of microalgae using nanocatalyst, Applied Energy, 183, 2016, 566-576.
• M. Hosseinpour, S. Fatemi, S. J. Ahmadi, Catalytic cracking of petroleum vacuum residue in SCW: Impact of α-Fe2O3 in the form of free nanoparticles and silica-supported granules, Fuel, 159, 2015, 538–549.
• M. Hosseinpour, S. Fatemi, S. J. Ahmadi, Successive co-operation of supercritical water and silica-supported iron oxide nanoparticles in upgrading of heavy petroleum residue: Suppression of coke deposition over catalyst, J. Supercritical Fluids, 100, 2015, 70–78.
• M. Hosseinpour, A. Charkhi, S.J. Ahmadi, Nanocrystalline zeolites in supercritical water. Part A: Opportunities and challenges for synthesis using templates, J. Supercritical Fluids, 102, 2015, 40–49.
• M. Hosseinpour, S. J. Ahmadi, A. Charkhi, S. Ammari Allahyari, A rapid production of pure TMA– montmorillonite nanoclay in supercritical water: Study on powder crystallinity and adsorption capacity, J. Supercritical Fluids, 95, 2014, 236–242.

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- اثرت زیست محیطی انرژی (دانشکده مهندسی انرژی- دانشگاه امیر کبیر)
- فراورش میدانی نفت و گاز (دانشکده مهندسی انرژی- دانشگاه امیر کبیر)
- مبانی سیاستگذاری انرژی (دانشکده مهندسی انرژی- دانشگاه امیر کبیر)
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- اقتصاد هیدروژنی و حامل‌های هیدروژن تجدید پذیر