طراحی سایت
پنجشنبه 06 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

حامد محبی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
  آزمایشگاه
آزمايشگاه ساخت و تست پيل سوختی
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
hmohebbi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4911
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
021-88361601
  آدرس وب‌سایت
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ozSzmTEAAAAJ&view_op=list_works

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی مواد/ دانشگاه علم و صنعت ایران
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مواد، سرامیک/ پژوهشگاه مواد و انرژی
  مقطع کارشناسی
مهندسی مواد، متالورژی صنعتی/دانشگاه تهران

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
بررسی عوامل فرایندی بر ریزساختار و خواص الکترونیکی الکترولیت دولایه سریا -زیرکونیا پیل سوختی اکسید جامد تهیه شده به روش فلاش سینترینگ
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
سنتز نانو پودر سرمت بر پایه YSZ به روش سنتز احتراقی به کمک مایکروویو جهت کاربرد در آند پیل سوختی
زمینه فعالیت پژوهشی
- سرامیک‌های مهندسی
- هیدروژن و پیل سوختی
- الکترولیت‌های جامد
- الکتروسرامیک
پروژه‌های پژوهشی
1- تدوین دانش فنی ساخت ساخت تک سل پیل سوختی اکسید جامد، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، همکار پروژه، 1389-1387
2- طراحی و ساخت استك 100 وات پيل سوختی اكسيد جامد با هدف تدوين دانش فنی ساخت استك صفحات اتصال دهنده و آب بندها، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیر پروژه، 1394-1389
3- طراحی و ساخت پيل سوختی اكسيد جامد با قابليت استفاده از گاز طبيعی، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیر گروه ساخت، 1392-1390
4- تدوين دانش فنی ساخت استك 50 وات پيل سوختی اكسيد جامد با قابليت استفاده از گاز طبيعی، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیر گروه ساخت ، 1394-1392
5- توسعه دانش فنی ساخت پیل‌های سوختی اکسید جامد نسل سوم، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، همکار پروژه، 1396-1394
6- شبيه سازی طراحی و ساخت واحد توليد توان سيستم پيل سوختی اكسيد جامد به ظرفيت 700 وات، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیر پروژه، 1396-1394
7- توسعه ابزار تحليلی برای شناسایی و طبقه بندی روش‌های عيب یابی و تحلیل خرابی در SOFC، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، همکار پروژه، 1396-1395
8- تدوین دانش فنی ساخت سل اکسید جامد با قابلیت دوام و تکرارپذیری با هدف کاربرد در استک صفحه‌ای، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیر پروژه، 1398-1396
9- اصلاح فرایند سینترینگ الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد با هدف کاهش دمای سینترینگ، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیر پروژه، 1399-1398

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- H. Mohebbi; O. Sharifi; M. Golmohammad; A. Mollaahmad, “A Study on the effect of process parameters on the apparent defects of tape-casted SOFC half-cell”, Advanced Ceramic Progress, 2019, In Press.
2- H. Mohebbi; S. M. Mirkazemi, “Effect of Current Density, Temperature, and Contact Paste on Flash Sintered 8YSZ”, Advanced Ceramic Progress 5 (2019) 8-14
3- S. Mohammad Alizadeh; S. M. Mirkazemi; H. Mohebbi, “Study on appropriate and modified conditions for flash sintering process by simulation modeling”, Advanced Ceramic Progress 5 (2019) 31-35
4- M. Torabi, M. Golmohammad, H. Abdoli, H. Mohebi, K. Azari, A. S. Mehranjani, S. Bozorgmehri, “Experimental investigation of a solid oxide fuel cell stack using direct reforming natural gas”, Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell 4 (2017) 301-306
5- H. Mohebbi, A.H. Ghobadzade, A. Raoufi, H. Aslannejad, S. Davari, "Fabrication of Solid Oxide Fuel Cell Using the Dual Tape Casting Method", ECS Transactions 35 (2011) 551-555
6- H. Mohebbi, A. Raoufi, A. H. Ghobadzadeh, H. Aslannejad, R. Mahmoodi, I. Azarian, and M. Shiva, "Development of Planar Solid Oxide Fuel Cell in Niroo Research Institute, Iran", ECS Transactions 35 (2011) 543-549
7- B. raiesi, A.R. Gardeshzadeh, E. Marzban, H. Mohebbi, "fabrication of resistive Co gas sensor based on SnO2 nanopowders via low frequency Ac electrophoretic deposition", Journal of materials science 20 (2009) 127-131.
8- H. Mohebbi, T. ebadzadeh, F. hesari, "microwave assisted combustion synthesis of nano-crystalline NiO-YSZ composite", powder technology 188 (2009) 183-186
9- H. Mohebbi, T. ebadzadeh, F. hesari, "microwave assisted combustion synthesis of nano-crystalline NiO-YSZ composite: influence of pH of precursor", journal of power sources 178 (2008) 64-68.

1- ارزيابی عملكرد و ريزساختار تك سل پيل سوختی اكسيد جامد، نشريه انرژی ايران، دوره 15 شماره 2 تابستان 1391، ص36-21
2- درآمدی بر کاربردهای نانو الماس، مجله فضای نانو، سال دوم، شماره نهم، بهمن و اسفند 1385
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- H. Aslannejad, H. Mohebbi, A. H.Ghobadzadeh, M. Shiva, M. Rezaie, "Experimental evaluation of the operating parameters impact on the performance of anode-supported solid oxide fuel cell", 10th EUROPEAN SOFC FORUM 2012
2- H. Abdoli , S. R. Mahmoodi, H. Mohebbi, P. Alizadeh, M. Rahimzadeh, "Fabrication of spinel coatings on SOFC metallic interconnects by electrophoretic deposition", 10th EUROPEAN SOFC FORUM 2012
3- H. Abdoli, P. Alizadeh, H. Mohebbi, "A Calcium-Strontium Silicate Glass for Sealing Solid Oxide Fuel Cells: Synthesis and its interfacial reaction with stack parts", 10th EUROPEAN SOFC FORUM 2012
4- A. H. Ghobadzadeh, H. Mohebbi, S. R. Mahmoodi, H. Savabieh "Fabrication of Solid Oxide fuel cell by modified dual tape casting method", International Symposium on Solid Oxide Fuel Cell Technology, 2011, China
5- S. R. Mahmoodi, H. Mohebbi, A. H.Ghobadzadeh, S. Davari, M. Shiva, "Fabrication and characterization of screen printed YSZ electrolyte film", International Symposium on Solid Oxide Fuel Cell Technology, 2011, China
6- A. Arabi Bolaghi, E. Saievar-Iranizad, B. Heydari , H.Mohebbi, “The study of nanotube-composite cathode for intermediate temperature solid oxide fuel cell”, Nanotechnology of Turkey9, At Erzurum, Ataturk University, 2013

1- بررسی تاثیر پارامترهای فرایند بر عیوب ظاهری نیم‌پیل‌سوختی اکسید جامد ساخته شده به روش ریخته گری نواری، دوازدهمین کنگره سرامیک ایران، دانشگاه علم و صنعت، 11- 10 اردیبهشت 1398
2- اثر دانسیته جریان الکتریکی، دما و خمیر اتصال بر خواص بدنه‌های 8YSZ تهیه شده به روش فلاش سینترینگ، دوازدهمین کنگره سرامیک ایران، دانشگاه علم و صنعت، 11- 10 اردیبهشت 1398
3- بررسی شرایط فرآیندی مناسب و بهینه برای فلش سینتر با روش شبیه سازی، دوازدهمین کنگره سرامیک ایران، دانشگاه علم و صنعت، 11- 10 اردیبهشت 398
4- توسعه تك سل پیل سوختی اكسید جامد در پژوهشگاه نیرو، چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی, اردیبهشت 96
5- بررسی عملكردی استك پیل سوختی اكسید جامد با رفرم مستقیم گاز طبیعی، چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی, اردیبهشت 96
6- معرفی اینترکانکت‌هایی با توزیع یکنواخت واکنش دهنده‌ها در پیل‌های سوختی اکسید جامد، چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی, اردیبهشت 96
7- شبیه سازی سه بعدی تأثیر میله‌های انتقال دهنده جریان بر عملکرد پیل سوختی اکسیدجامد صفحه‌ای, چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی, اردیبهشت 96
8-ارزیابی عوامل موثر بر سنتز نانولوله‌های کربنی به روش رسوب نشانی شیمیایی از فاز بخار، ارائه شفاهی در ششمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران، دانشگاه علم و صنعت،دهم و یازدهم آبان 1385
9- سنتز پودر سرمت Ni-YSZ نانوکریستال به روش سنتز احتراقی به کمک مایکروویو، ارائه شفاهی در ششمین کنگره سرامیک ایران، پژوهشگاه مواد و انرژی، 26- 25 اردیبهشت 1386
10- ساخت تك سل پیل سوختی اكسید جامد، چهارمین سمینار پیل سوختی ایران، سوم و چهارم آذر 89
11- بررسی عملكرد پیل سوختی اكسید جامد تولید شده در گروه پیل سوختی پژوهشگاه نیرو، چهارمین سمینار پیل سوختی ایران، سوم و چهارم آذر 89
12- ساخت نیم پیل اكسید جامد به روش ریخته‌گری نواری دوتایی، چهارمین سمینار پیل سوختی ایران، سوم و چهارم آذر 89
13-رسوب دهی لایه الكترولیت پیل سوختی اكسید جامد به روش اسكرین پرینت و بررسی خواص مكانیكی با روش نانو فروروندگی، چهارمین سمینار پیل سوختی ایران، سوم و چهارم آذر 89
14- بررسی فنی حذف مهره جوش و جایگزینی روش‌های جدید در اتصالات خوردرو، نهمین كنگره سالانه مهندسین متالورژی ایران
15- ساخت نیم پیل سوختی اكسید جامد با استفاده از روش‌های كلوییدی، سومین سمینار پیل سوختی ایران، 6 و 7 آبان
کتاب
- ترجمه كتاب "Alloying: Understanding the Basics" تاليفJ.R. Davis ، انتشارات آييژ،1387

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

ثبت اختراع

  1- ايجاد الگوهای ظريف هادی الکتريسيته با قابليت تحمل دمايی تا هزار درجه سانتيگراد بر روی سطوح سراميکی، 33643 ، 84/10/3
  2- ساخت تك سل پيل سوختی اكسيد جامد با روش ريخته‌گری مضاعف، 75570، 91/4/3
  3- ساخت تك سل پيل سوختی اكسيد جامد ميكرولوله‌ای به روش ريخته‌گری نواری لوله‌ای، 83814، 93/06/24

  دوره‌های گذرانده شده

  1- Magnetron Sputtering Processes for Environment and Energy Applications: Fuel Cell Thin Film Technology, Université de technologie de Belfort Montbéliard, France, 2013

  1- ایمنی کار با مواد شیمیایی، 1391
  2- دوره ISO 17025:2005، 1392

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- کارگاه آموزشی "پيل سوختی از تئوری تا کاربرد" در سومين کنفرانس هيدروژن و پيل سوختی، 8ساعت، ارديبهشت 94

  فعالیت‌های اجرایی

  مسئول آزمایشگاه پیل سوختی پژوهشگاه نیرو (1389 تا کنون)