طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 06 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

هدی مولوی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی شیمی و فرآیند
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
hmolavi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4778
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی شیمی، نانوفناوری، دانشکده فنی دانشگاه تهران
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی، طراحی فرایند، دانشکده فنی دانشگاه تهران
  مقطع کارشناسی
مهندسی شیمی، طراحی فرایند، دانشکده فنی دانشگاه مازندران

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
بررسی اثر حضور نانو ذرات در پديده‌های شکست و ائتلاف در ستون‌های RDC
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
سنتز نانو لوله¬های کربنی با استفاده از روش تخلیه تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع
زمینه فعالیت پژوهشی
• ارزیابی عمر تجهیزات الكتریكی از طریق آنالیز روغن
• استفاده از نانوتكنولوژی در صنعت برق
• سنتز، خالص سازی و بکارگیری نانولوله‌های کربنی
• تعیین مشخصات نانولوله‌های کربنی
• تهیه و بررسی پایداری نانوسیالات
• کاربرد نانو سیالات در تجهیزات مربوط به انتقال جرم
• تجهیزات استخراج مایع ـ مایع
پروژه‌های پژوهشی
1. مدیر پروژه تحقیقاتی "تدوین سند راهبردی و نقشه راه فرایندهای شیمیایی و مواد در سیستم‌های خنک‌کن"، پژوهشگاه نیرو، بهمن 1398 تا بهمن 1399.
2. همکار پروژه تحقیقاتی "آینده‌پژوهی در روغن‌های صنعتی و روانکارهای مورد استفاده در صنعت برق"، پژوهشگاه نیرو، شهریو 1398 تا شهریور 1399.
3. مدیر پروژه تحقیقاتی “بررسی روش‌های جدید در تفسیر نتایج حاصل از آنالیز روغن در ارزیابی وضعیت تپ چنجرهای on load، پژوهشگاه نیرو، زمستان 1396.
4. مدیر پروژه تحقیقاتی “آینده پژوهی مواد ذخیره کننده انرژی حرارتی و کاربرد آنها در صنعت برق و انرژی ”پژوهشگاه نیرو، بهمن 1396 تا خرداد 1398.
5. مدیر پروژه تحقیقاتی " بررسی اثر دمای روغن ترانس به صورت كمی و اثر تصفیه فیزیكی به صورت كیفی بر نشانگرهای تخمین عمر كاغذ ترانس"، پژوهشگاه نیرو، مرداد 1396 تا مرداد 1398.
6. مدیر پروژه تحقیقاتی "ارزیابی وضعیت كاغذ ترانسفورماتور با استفاده از نشانگر نوین متانول"، برق منطقه ای باختر، اسفند 95 تا فروردین 97.
7. مدیر پروژه تحقیقاتی " تدوین دستورالعمل به منظور ارزیابی وضعیت كاغذ ترانسفورماتور با استفاده از روش نشانگر متانول" شهریور 93-شهریور 96.
8. مدیر پروژه فاز صفر " بررسی امکان استفاده از روغن‌های عایقی بر پایه گیاهی در ترانسفورماتورها" ، پژوهشگاه نیرو، از بهمن 91- خرداد 92.
9. همكاری در پروژه "تدوین دستورالعمل عیب یابی به هنگام تب چنجرهای ON LOAD ...در شرایط ترانسفورماتور برقدار واجرای پایلوت"، پژوهشگاه نیرو، از آبان 90.
10. همکاری در پروژه "بررسی پدیده استهلاک اتصالات ثابت و متحرک در تپ چنجرهای on-load و عوامل موثر بر آن"، پژوهشگاه نیرو، از بهمن 1389.

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1. Hoda Molavi, A. Yousefpour, A. Mirmostafa, A. Sabzi, S. Hamedi, M. Narimani, N. Abdi, Static Headspace GC/MS Method for Determination of Methanol and Ethanol Contents, as the Degradation Markers of Solid Insulation Systems of Power Transformers, Chromatographia 1129-1135, 80, 7 (2017).
2. M. Asefi, H. Molavi, M. Shariaty Niassar, J. Babaee Darband, N. Nemati, M. Yavari and M. Akbari, "AN INVESTIGATION ON THE STABILITY, ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS OF THE INSULTING OIL NANOFLUIDS", IJE TRANSACTIONS A: Basics Vol. 29, No. 10 (October 2016) 1423-1430.
3. F. Behzad, H. Bahmanyar, M. Mousavian, H. Molavi, F. Fogh, "Local static hold-up in a rotary sieved disc contactor for a butyl acetate-water system", International Journal of Technology, 7, 1, 149-157, 2016.
4. F. Behzad, H. Bahmanyar, H. Molavi, S. Manafi, "Mean Drop Diameter in a Rotating Sieved Disc Contactor", International Journal of Technology, 6,1, 34-43, 2015.
5. H. Molavi, A.R. Zahiri, Condition monitoring and fault diagnosis of an MR load tap changer using oil analyses data, Journal of Engineering Research, 3, 2, 42-58, 2015.
6. H. Molavi, M. M. Moharrer, M. R. Mozdianfard and H. Bahmanyar, “Study of Average Static Hold-up Along a Rotary Disc Contactor in the Presence of Nanoparticles”, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 28, 1, 27-34, 2014.
7. N. Khoobi, A. Bahmanyar, H. Molavi, D. Bastani, M. R. Mozdianfard, H. Bahmanyar, “Study of Droplet Behavior along a Pulsed Liquid-Liquid Extraction Column in the Presence of Nanoparticles”, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 91, 3, 506-515, 2013.
8. H. Molavi, A. Bahmanyar, N. Khoobi, H. Bahmanyar, “Applying Nanofluid to a Rotary disc Contactor to Investigate Breakage phenomenon” The Canadian Journal of Chemical Engineering, 90, 3, 672-681, 2012.
9. H. Molavi, S. Hoseinpoor, H. Bahmanyar, M. Shariaty-Niasar, “Modified Correlations for the First and Second Critical Rotor Speeds, as well as Break up Probability in a Rotary Disc Contactor’’, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 89, 5, 1236-46, 2011.
10. H. Molavi, H. Bahmanyar, “Local and Average Static Hold ups in a Counter Current Flow Rotary Disc Contactor’’, Chemical Engineering Communication, 198, 977-991, 2011.
11. H. Molavi, S. Hoseinpoor, H. Bahmanyar, M. Shariaty-Niasar, “Investigation on Local and Average Static Hold-ups in Liquid-Liquid Systems in a Rotary Disc Contactor”, The Canadian Journal of Chemical Engineering, 89, 6, 1464-72, 2011.

1. هدی مولوی، علیرضا ظهیری، "ارزیابی وضعیت تپ چنجر زیر بار با روش آنالیز روغن"، نشریه علمی برق، شماره 52، 55-62، 1393.
2. M. Jahanshahi; M. Shariaty-Niasar; A. A. Rostami; H. Molavi; Forough Toubi, “Arc-discharge Carbon Nanotube Fabrication in Solution, Electrochemistry and Voltametric tests”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(12): 5915-22, 2010.
3. H. Molavi, M. Amanabadi, S. Hoseinpoor, H. Bahmanyar, M. Shariaty-Niasar, “A Study on Local Static Hold-up in a Rotary Disc Contactor Liquid-Liquid Extraction Column; Part I: Single Drop Experiments”, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(10): 5191-98, 2010.
4. هدی مولوی، م. شریعتی نیاسر، م. جهانشاهی، "ساخت نانو لوله¬های کربنی با استفاده از روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع"، نشریه تخصصی مهندسی شیمی، 1388، دوره 43، شماره 1، ص 81-87.
5. هدی مولوی، م. شریعتی نیاسر، م. جهانشاهی، س. واشقانی فراهانی، " بررسی اثر پایداری پلاسما بر سنتز نانولوله‌های کربنی به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع"، ماهنامه بین‌المللی نفت، گاز و انرژی، 1389، سال اول، شماره 4، 46-42.

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- F. Behzad, H. Bahmanyar, M. Moosavian, H. Molavi, S. Manafi, “Average Static Hold-up In a Rotary Sieved Disc Contactor”, The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran, February 2014.
2- M. Ghadimi, H. Molavi, “Failure analysis of coating system of a hydro power plants spiral case”, 27th International Power System Conference, Tehran, Iran, November 2013.
3- H. Molavi, A. Zahiri, K. Anvarizadeh, “Condition assessment and fault diagnosis of two load tap changers using dissolved gas analysis”, CIRED 2013, Stockholm, Sweden, June 2013.
4- H. Molavi, A. Zahiri, K. Anvarizadeh, “An Elin Load Tap Changer Diagnosis by DGA”, ICCCE 2012: International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Paris, France, August 2012.
5- H. Molavi, S. Hoseinpoor, H. Bahmanyar, M. Shariaty-Niasar, “A Survey on Stability of Siclica-Water Nanofluids” 3rd Intl. Cong. on Nanoscience and Nanotechnology; ICNN 2010, University of Shiraz, Shiraz, Iran, Nov. 2010.
6- H. Molavi, S. Hoseinpoor, H. Bahmanyar, “An investigation on the Effect of Continuous Phase Height on First and Second Critical Rotor Speed in a Rotary Disc Contactor”, International Conference on Chemical and Biomolecular Engineering: ICCBE 2010, cape town, South Africa, January 2010.
7- H. Molavi, S. Hoseinpoor, H. Bahmanyar, M. Shariaty-Niasar, “A Comparative Investigation on First Critical Rotor Speed, Break up and Coalescence probability by Using Two Experimental Liquid- Liquid Systems in a Rotary Disc Contactor”, International Conference on Separation Processes, Varanasi, India, October 2009.
8- S. Hoseinpoor, H. Molavi, H. Bahmanyar, M. Shariaty-Niasar, “A Survey on the Effect of Continuous Phase Height on First Critical Rotor Speed, Break up and Coalescence Probability in a Rotary Disc Contactor”, International Conference on Separation Processes, Varanasi, India, October 2009.
9- H. Molavi; M. Shariaty-Niasar; S. Vasheghani Farahani, “A Comparative Investigation Followed by Theoretical Analysis of CNT Formation in Liquid and Gas Plasma by Arc Evaporation”, International Conference on Nanoscience & Technology, ChinaNano, Beijing, China, June 2007.
10- H.Molavi; M. Shariaty-Niasar; M. Jahanshahi, “A Discussion on Unusual Morphologies of Carbon Nanostructures Synthesized by Arc Discharge in an Aqueous Solution”, International Conference on Nanoscience & Technology, ChinaNano, Beijing, China, June 2007.
11- H. Molavi; M. Shariaty-Niasar; M. Jahanshahi; S. Vasheghani Farahani, “A Comparative Survey of Synthesis of CNT by Arc Discharge Method, in Liquid and Gas Media”, First Intl. Cong. on Nanoscience and Nanotechnology; ICNN2006, University of Tehran, Tehran, Iran. Dec. 2006.
12- H. Molavi; M. Shariaty-Niasar; M. Jahanshahi; “Comparative Study of CNT Synthesis by Arc Discharge in Solution”, the Intl. Conf. on Bio-Nanotechnology, Al-Ain, UAE; Nov.2006.
13- A. Zahiri, H. Molavi, “Particle Analysis for Condition Monitoring of an MR Load Tap Changer”, 7th Condition Monitoring & Fault Diagnosis Conference (CMFD2013), Kish, Iran, February 2013.
14- A. Zahiri, H. Molavi, “Condition Assessment of an MR M-type Load Tap Changer Using Oil Analyses” Congress on Electrical, Computer and Information Technology Engineering, Mashad, Iran, November 2012.

1. هدی مولوی، عباس یوسف پور، علی سبزی، "اندازه گیری نشانگر نوین متانول به منظور ارزیابی وضعیت کاغذ عایقی با استفاده از کروماتوگرافی گازی هداسپیس دینامیک"، سی و چهارمین كنفرانس بین‌المللی برق، تهران، ایران، 1398.
2. عباس یوسف پور، هدی مولوی، ناهید سلطانی پور،" بررسی تکرار پذیری روش نوین ارزیابی وضعیت کاغذ عایقی ترانسفورماتور"، سی و چهارمین كنفرانس بین‌المللی ‌برق، تهران، ایران، 1398.
3. س. قاسمی نژاد، ه. مولوی، " ذخیره‌سازهای انرژی حرارتی در صنعت برق و انرژی"، دوازدهمین همایش بین‌المللی ‌انرژی، تهران، ایران، 1397.
4. هدی مولوی، عباس یوسف پور، مریم کردانی، ناهید سلطانی پور، " ارزیابی وضعیت كاغذ عایقی ترانس‌های منتخب برق باختر با استفاده از روش نوین متانول و تعیین اولویت جایگزینی"، سومین کنفرانس بین‌المللی ‌مهندسی برق، تهران، ایران، 1397
5. ه. مولوی، ع. یوسف پور، ن. حسنی، ا. میرمصطفی، س. حامدی، " ارزیابی وضعیت كاغذ عایقی ترانسفورماتورهای پایلوت از طریق نشانگر شیمیایی متانول"، سی و دومین كنفرانس بین‌المللی ‌برق، تهران، ایران، 1396.
6. م. آصفی، م. شریعتی نیاسر، هدی مولوی، ج. بابایی، "مطالعه خواص حرارتی و الكتریكی نانوسیال روغن ترانسفورماتور-الماس"، سی امین كنفرانس بین‌المللی ‌برق، تهران، ایران، 1394.
7. م. آصفی، م. شریعتی نیاسر، هدی مولوی، ج. بابایی، " مطالعه¬ای بر روی پایداری و ولتاژ شكست نانوسیال بر پایه روغن ترانسفورماتور"، بیست و نهمین كنفرانس بین‌المللی ‌برق، تهران، ایران، 1393.
8. ع. ظهیری، هدی مولوی، "پایش وضعیت یك دستگاه تپ چنجر on load از طریق آنالیز روغن"، بیست هفتمین كنفرانس بین‌المللی ‌برق، تهران، ایران، آبان 1391.
9. ع. یوسف پور، هدی مولوی، "توزیع بهبودیافته نانوذرات در روغن ترانسفورماتور از طریق جذب سطحی گزینشی ذرات بر روی کاغذ عایقی با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی"، پنجمین كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، تهران، ایران، اردیبهشت 1396.
10. ق. باصری، م. شریعتی نیاسر، هدی مولوی،"سنتز اکسید گرافن به روش‌هامرز اصلاح شده و بررسی پایداری آن در سوسپانسیون آبی برای كاربردهای نیروگاهی" چهارمین كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، تهران، ایران، شهریور 1395.
11. م. آصفی، هدی مولوی، ز. اكبری، ج. بابایی، م. شریعتی نیاسر، "بررسی خواص حرارتی نانوسیال روغن ترانسفورماتور-الماس"، پانزدهمین كنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران، 1393.
12. هدی مولوی، "كاهش میزان مصرف و اتلاف انرژی با استفاده از دی اریتورهای غشایی به منظور حذف اكسیژن از آب تغذیه بویلر"، همایش ملی مهندسی انرژی ایران، تهران، ایران، شهریور 1391.
13. هدی مولوی، م. شریعتی نیاسر، م. جهانشاهی، "بررسی اثر نوع و غلظت کاتالیست در سنتز نانو لوله‌های کربنی با استفاده از روش تخلیه تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع"، اولین کنفرانس دانشجویی نانو فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ،اسفند 1385.
14. هدی مولوی، م. شریعتی نیاسر، م. جهانشاهی، س. واشقانی فراهانی، " بررسی اثر پایداری پلاسما بر سنتز نانولوله‌های کربنی به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع" یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، آذر 1385.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- ستاد راهنمای پروژه کارشناسی ارشد تحت عنوان "امكان سنجی افزایش میزان بازدهی انتقال حرارت با نانو ذرات در آب"، دانشگاه تهران-برق منطقه ای باختر، از خرداد 92.
- استاد راهنمای پروژه کارشناسی ارشد "بررسی و مطالعه افزایش میزان بازدهی انتقال حرارت با نانوذرات در ترانسفورماتور"، دانشگاه تهران-برق منطقه ای باختر، از خرداد 92.
- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان "بررسی نقطه بحرانی اول و دوم در ستون‌های RDC"، دانشگاه تهران، مهر 1387- شهریور 1388.
- مشاوره پروژه کارشناسی تحت عنوان " مطالعه کشش بین سطحی برای سیستم آب-تولوئن و آب-بوتانول و اثر حضور جزء منتقل شونده "، دانشگاه تهران، مهر 1387- شهریور 1388.
- مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان "بررسی هلدآپ استاتیک در ستون‌های دیسک چرخان"، دانشگاه تهران، مهر 1388-شهریور 1389.
- استاد راهنمای پروژه کارشناسی تحت عنوان "روش‌های بررسی پایداری نانو سیال"، آموزشکده ولیعصر، تهران، زمستان 1388- شهریور 1389.
- استاد راهنمای پروژه کارشناسی تحت عنوان "کاربرد نانوسیال در پدیده‌های انتقال"، آموزشکده ولیعصر، تهران، زمستان 1388- شهریور 1389.
- استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد تحت عنوان "سنتز نانوذرات و نانوکامپوزیتهای دی اکسید تیتانیوم و بررسی حساسیت آنها نسبت به نور مرئی" دانشگاه تهران، تیر 1390- شهریور 1391.

  جوایز و افتخارات

    • کسب رتبه اول مقطع کارشناسی در رشته مهندسی شیمی دانشگاه مازندران در سال 1383
    • دانش آموخته ممتاز مقطع دکتری دانشگاه تهران در سال 1389
    • دانش آموخته برتر مقطع دکتری نانو فناوری در سال 1389

  دوره‌های گذرانده شده

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- تدریس دروس انتقال حرارت، ترمودینامیک، موازنه مواد و انرژی، عملیات واحد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- ارائه دوره آموزشی "ارزیابی وضعیت تپ چنجرهای on load از طریق آنالیز روغن"، نیروگاه قم، آذر 93.