طراحی سایت
پنجشنبه 06 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

جواد نورعلیئی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
  عنوان شغلی
پژوهشگر|کارشناس

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
jnouraliee@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4490
  شماره تلفن مستقیم
021-88361601
  شماره نمابر
021-88361601
  آدرس وب‌سایت
https://www.nri.ac.ir/Geothermal

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
زمین شناسی، پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
  مقطع کارشناسی
زمین شناسی، محض، دانشگاه شهید بهشتی

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی پترولوژی دگرسانی گرمابی سنگ‌های آذرین و دگرگونی جنوب شرق سلماس با نگرشی بر شناسایی منبع انرژی زمین گرمایی موجود در منطقه
زمینه فعالیت پژوهشی
- اکتشاف مقدماتی منابع انرژی زمین گرمایی هیدروترمال
- اکتشاف تکمیلی منابع انرژی زمین گرمایی هیدروترمال
تجربیات پژوهشی
حوزه اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی
پروژه‌های پژوهشی
1- بررسی و تحقیق در نیروگاه‌های غیر متعارف در ایران ، بخش مکانیک، کارشناس پروژه، 1374
2- تعیین محل حفر اولین چاه اكتشافی زمین گرمایی در ایران، بخش مکانیک، کارشناس پروژه، 1376
3- اكتشاف اولیه‌ی انرژی زمین گرمایی در استان خراسان، گروه انرژی‌های نو، مدیر پروژه، 1379
4- بررسی پتانسیل انرژی زمین گرمایی در منطقه دماوند، گروه انرژی‌های نو، مدیر پروژه، 1386
5- پتانسیل سنجی انرژی زمین گرمایی در منطقه محلات، گروه انرژی‌های نو، مدیر پروژه، 1387
6- اكتشاف مقدماتی منابع انرژی زمین گرمایی در استان آذربایجان غربی، گروه انرژی‌های نو، مدیر پروژه، 1392
7- مطالعات اكتشافی سطح الارضی تكمیلی در منطقه زمین گرمایی محلات، گروه انرژی‌های نو، مدیر پروژه، 1392
8- تدوین سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری های مرتبط با انرژی زمین گرمایی در ایران، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیر پروژه، 1394
9- مطالعات اكتشافی سطح الارضی تكمیلی در استان آذربایجان غربی (منطقه سلماس)، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیر پروژه، 1395
10- برنامه‌ریزی 11 پروژه فنی مستخرج از سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی زمین گرمایی، گروه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیر پروژه، 1395

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- Porkhial, S., Nouraliee, J., Rahmani, M.R., Ebrahimi, D.,"Resource Assessment of Vartun Geothermal Region, Central Iran”, Journal of Tethys: Vol. 1, No.1, 2013, 29-40.
2- Porkhial, S., Nouraliee, J.,"The Potential Use of Geothermal Energy in the Persian Gulf Region", in "Persian Gulf Atlas, Energy Book", The Middle East Regional Center of the Best Practices and Local Leadership Programme, February 2014.
3- Nouraliee, J., Porkhial, S.,Ebrahimi, D., Rahmani, M.R.," Chemical studies on warm springs of West Azarbaijan province in the north west of Iran", Journal of Scientific Research and Studies, Vol. 1(4), pp. 65-72, October, 2014.
4- Nouraliee, J., Porkhial, S., Moghaddam, M.M., Mirzaei, S., Ebrahimi, D., Rahmani, M.R., Investigation of density contrasts and geological structures of hot springs in the Markazi province of Iran using the gravity method, Russian Geology and Geophysics, 56 ,(2015), 1783–1792, November 2015.
5- Moghaddam, M.M., Mirzaei, S., Nouraliee, J., Porkhial, S., "Integrated magnetic and Gravity Surveys for Geothermal Exploration in Central Iran", Arabian Journal of Geosciences,9, 506 ,(2016), June 2016.
6- Nouraliee, J., Ebrahimi, D., Porkhial, S., Rahmani, M.R., Sheikholeslami, F.," Geothermal Resource Assessment in Derik Region (NW-Iran) " , Journal of Tethys: Vol. 4, No.1, 2016, 55-68.
7- Behyari, M., Nouraliee, J. and Ebrahimi, D., “Structural Control on the Salmas Geothermal Region, Northwest Iran, from Fractal Analysis and Paleostress Data”, Acta Geologica Sinica (English Edition), 92, 5, 2018, 1728-1738.
8- Ebrahimi, D., Nouraliee, J. and Dashti, A., “ Inspecting Geothermal Prospects in an Integrated Approach within the West Azarbaijan Province of Iran”, Geothermics, 77, 2019, 224-235.
9- Ebrahimi, D., Nouraliee, J. and Dashti, A., “Assessing the Geothermal Potential of the Shahin Dezh Region, based on the Geological, Geochemical and Geophysical evidence.”, Journal of African Earth Sciences, 152, 2019, 84–94.

1- پرخیال، س.، محمدزاده مقدم، م.، نورعلیئی. ج، ابراهیمی، د.، میرزایی، س. و حیدریان دهكردی، ن.، " وارون سازی و تفسیر داده های گرانی منطقه زمین گرمایی محلات"، نشریه زمین شناسی ژئوتكنیك، سال 10 (1393)، شماره 4، 312-303.
محمدزاده مقدم، م.، نورعلیئی. ج، پرخیال، س.، ابراهیمی، د.، میرزایی، س.، " شناسایی مخزن سامانه زمین گرمایی منطقه تکاب با استفاده از روش گرانی سنجی"، فصل نامه علوم زمین جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، سال 10 (1395)، شماره 37، 104-93.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1. “Borehole geology and hydrothermal alteration of well NJ-20, Nesjavellir high-temperature area, SW-Iceland, United Nations University, Geothermal Training Programme in Iceland, Report 15, 2000.
2. “Preliminary Exploration of Geothermal Resources in Khorasan Province, NE-Iran", Proceedings World Geothermal Congress, Antalya, Turkey, 23-29 April, 2005.
3. "Re-evaluation of Gethermal Potential of Damavand Volcano", Proceedings World Geothermal Congress, Bali, Indonesia, 25-30 April, 2010.
4. "Physicochemical Charachteristics of Warm Springs in Mahallat Geothermal Region", Proceedings World Geothermal Congress, Bali, Indonesia, 25-30 April, 2010.
5. Nouraliee, J., Porkhial, S., Tamjidi, A.,"Study on Dalaki Geothermal Resource in Bushehr Province, in the North of Persian Gulf", Proceedings World Geothermal Congress, Melbourne, Australia, 19-25 May 2015.
6. Porkhial, S.,Nouraliee, J., Rahmani, M.R., Ebrahimi, D.,"Study on Conceptual Model of Arabdizaj Prospect in West Azarbaijan Province, NW-Iran", Proceedings World Geothermal Congress, Melbourne, Australia, 19-25 May 2015.
7. Nouraliee, J., Porkhial, S., Rahmani, M.R., Ebrahimi, D.,"Reconnaissance Survey of Geothermal Resources in West Azarbaijan Province, NW-Iran", Proceedings World Geothermal Congress, Melbourne, Australia, 19-25 May 2015.
8. Zeyghami, M., Nouraliee, J.,"Effect of Different Binary Working Fluids on Performance of Combined Flash Binary Cycle", Proceedings World Geothermal Congress, Melbourne, Australia, 19-25 May 2015.
9. Tamjidi, A., Nouraliee, J., Ebrahimi, D.," An Overview on Geothermal Energy Resource in Āq-Bolāgh Region (NW- Iran)", Proceedings World Geothermal Congress, Reykjavik, Iceland, April 26 – May 1, 2020.
100. Ebrahimi, D. and Nouraliee, J.," Inspecting the Mahallat Geothermal Field (at the center of Iran) through geological and geochemical analysis”, Proceedings World Geothermal Congress, Reykjavik, Iceland, April 26 – May 1, 2020.
11. Nouraliee, J. and Ebrahimi, D., “Study on the Role of Shemshak Formation on Creation of some Geothermal Resources in Iran”, Proceedings World Geothermal Congress, Reykjavik, Iceland, April 26 – May 1, 2020.
12. Nouraliee, J. and Ebrahimi, D., “Investigation on Hydrothermally Altered Rocks in Salmās Geothermal Region, NW- Iran”, Proceedings World Geothermal Congress, Reykjavik, Iceland, April 26 – May 1, 2020.
13. Ebrahimi, D. and Nouraliee, J. and Dashti, A.," Thermal Surveying of Mahallat Geothermal Prospect in Central Iran and Comparing its Results to the Mödruvellir Geothermal Field, SW Iceland”, Proceedings World Geothermal Congress, Reykjavik, Iceland, April 26 – May 1, 2020.


1- “ نقش انرژی زمین‌گرمایی در توسعه‌ی مناطق روستایی ایران” ، دومین همایش انرژی و روستا، اسفند 1378.
2- “ موارد کاربرد انرژی زمین‌گرمایی” ، نشریه صنعت برق، شماره 18.
3- “ ایده‌های نو برای انرژی‌های نو، تولید برق به کمک دودکش خورشیدی” ، ماهنامه علمی- تخصصی برق، شماره 44، دی 1378.
4- “ سیستم‌های جانبی نیروگاه‌های زمین‌گرمایی” ، ماهنامه‌ی علمی ـ تخصصی صنعت برق، سال پنجم، شماره‌ی 50، تیرماه 1379.
5- “ تولید برق از حرارت سنگ‌های داغ خشك” ، ماهنامه‌ی علمی ـ تخصصی صنعت برق، سال پنجم، شماره‌ی 54، آبان ماه 1379.
6- “ چشم انداز كنونی انرژی زمین‌گرمایی در جهان” ، ماهنامه‌ی علمی ـ تخصصی صنعت برق، سال ششم، شماره‌ی 62، تیرماه 1380.
7- “ كاربرد انرژی زمین‌گرمایی در كشور ایسلند” ، ماهنامه‌ی علمی ـ تخصصی صنعت برق، سال ششم، شماره‌ی 70، اسفند 1380.
8- “اكتشاف انرژی زمین‌گرمایی در منطقه‌ی‌ سبلان” ، نشریه‌ی‌ پیام متن، شماره‌ی‌ 16، فروردین 1376.
9- ” انواع سیكل‌های تولید برق در نیروگاه‌های زمین‌گرمایی” ، ماهنامه‌ی علمی ـ تخصصی صنعت برق، سال چهارم، شماره‌ی 46، اسفند 1376.
10- ” بررسی عملكرد یك نیروگاه زمین‌گرمایی دومداره” ، ماهنامه‌ی علمی ـ تخصصی صنعت برق، سال هفتم، شماره‌ی 75، مرداد 1381.
11- “ اكتشاف اولیه‌ی‌ انرژی زمین‌گرمایی در استان خراسان” ، هفدهمین كنفرانس بین المللی برق، آبان 1381.
12- “ آشنایی با انرژی زمین‌گرمایی ـ مفاهیم كلی” ، ماهنامه علمی ـ تخصصی صنعت برق، سال هفتم، شماره 81 ، بهمن 1381.
13- “ آشنایی با انرژی زمین‌گرمایی ـ بهره برداری“ ، ماهنامه علمی ـ تخصصی صنعت برق، سال هشتم، شماره 86 ، تیر 1382.
14- “ آشنایی با انرژی زمین‌گرمایی ـ مزایای كاربرد“ ، ماهنامه علمی ـ تخصصی صنعت برق، سال هشتم، شماره 87 ، مرداد 1382.
15- تولید برق- گرما در نیروگاه زمین‌گرمایی نسیاوتلیر“ ، ماهنامه علمی ـ تخصصی صنعت برق، سال دهم، شماره 109 ، تیر 1384.
16- "نیروگاه زمین‌گرمایی ماتنوسكی“ ، ماهنامه علمی ـ تخصصی صنعت برق، سال یازدهم، شماره 26 ، دی 1385.
17- نورعلیئی، ج.، طالبی،ب.،“ ارزیابی مجدد پتانسیل انرژی زمین‌گرمایی در منطقه دماوند” ، ششمین همایش ملی انرژی، خرداد 1386.
18- "كاربرد انرژی زمین‌گرمایی در تركیه“ ، ماهنامه علمی ـ تخصصی صنعت برق، سال دوازدهم، شماره 135 ، آبان 1386.
19- ” آمار جهانی بهره‌برداری از انرژی زمین‌گرمایی- تولید برق" ، ماهنامه علمی – تخصصی صنعت برق، سال دوازدهم، شماره 136، آذر 1386.
20- نورعلیئی،ج.، پرخیال، س.، “ شناسایی نواحی مستعد زمین‌گرمایی در منطقه محلات با استفاده از داده‌های مغناطیس سنجی هوایی” ، بیست و چهارمین كنفرانس بین المللی برق، آبان 1388.
21- “ برآورد دمای مخزن زمین‌گرمایی محلات بر اساس اطلاعات چشمه‌های آبگرم” ، بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، اسفند 1388.
22- “ آتشفشان دماوند از دیدگاه مطالعات زمین‌گرمایی” ، بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین و سیزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، اسفند 1388.
23- " شناسایی نواحی مستعد زمین‌گرمایی در منطقه محلات به كمك داده‌های زمین شناسی"، هجدهمین همایش بلورشناسی و كانی‌شناسی ایران، دانشگاه تبریز، شهریور 1389.
24- "شناسایی نواحی مستعد زمین‌گرمایی در منطقه محلات به كمك داده‌های مغناطیس سنجی هوایی و تطبیق آن با اطلاعات زمین شناسی"، چهاردهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران و بیست و هشتمین گردهمایی علوم زمین، دانشگاه ارومیه، شهریور 1389.
25- "برآورد درجه حرارت منبع زمین‌گرمایی ورتون به كمك اطلاعات چشمه‌های آبگرم آن"، پنجمین همایش ملی زمین‌شناسی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسفند 1389.
26- "شناسایی مناطق امیدبخش زمین‌گرمایی در شهرستان ماكو به كمك اطلاعات زمین‌شناسی و چشمه‌های آبگرم"، اولین همایش ملی زمین‌شناسی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، خرداد 1390.
27- "بررسی منبع زمین‌گرمایی پنهان طرق در جنوب غرب نطنز"، اولین همایش كاربردی علوم زمین در تحقیقات بنیادی كشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، آبان 1390.
28- "كاربرد روش گرانی سنجی در اكتشاف منابع زمین‌گرمایی"، شانزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه شیراز، شهریور 1391.
29- "چشمه‌های آبگرم هفت آباد، جاذبه زمین گردشگری شهرستان ارومیه"، شانزدهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران، دانشگاه شیراز، شهریور 1391.
30- "كاربرد روش مغناطیس سنجی در اكتشاف منابع انرژی زمین‌گرمایی"، سی و یكمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی كشور، آذر 1391.
31- "بررسی ژئوشیمیایی و زمین دماسنجی منابع زمین‌گرمایی شهرستان ماكو بر اساس آنالیز چشمه‌های آبگرم"، سی و یكمین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی كشور، آذر 1391.
32- باغزندانی، ح.، م.، نورعلیئی، ج.، پرخیال، س.، آقاجانی، ح.، بابایی، ب.، " تفسیر داده‌های گرانی به منظور شناسایی مناطق امیدبخش زمین‌گرمایی در منطقه شوط واقع در جنوب شرق ماكو"، اولین كنفرانس ملی مهندسی اكتشاف منابع زیرزمینی، دانشگاه شاهرود، 19 و 20 آذر 1392.
33- شفیعی علویجه، ع.، اسماعیلی، الف.، نورعلیئی، ج.، شیخ الاسلامی، ف. و ابراهیم، د." بررسی ضرورت و توجیه پذیری توسعه فناوری‌های حوزه انرژی زمین‌گرمایی"، سی امین كنفرانس ملی بین المللی برق، ، پژوهشگاه نیرو، 2 الی 4 آذر 1394.
34- نورعلیئی، ج.، پرخیال، س.، ابراهیمی، د.، رحمانی، م.ر.، " معرفی مناطق امیدبخش زمین‌گرمایی هیدروترمال در استان آذربایجان غربی"، كنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی و دومین كنفرانس انجمن علمی انرژی ایران، پژوهشگاه صنعت نفت تهران، 24 و 25 آذر 1394.
35- نورعلیئی، ج.، شیخ الاسلامی، ف.، ابراهیمی، د.، شفیعی علویجه، ع. و اسماعیلی، الف. " شناسایی و طبقه بندی فناوری‌های نوین حوزه انرژی زمین‌گرمایی در ایران (درخت فناوری)"، اولین همایش و نمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر، انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران، پژوهشگاه نیرو، 15 و 16 اردیبهشت 1395.
36- نورعلیئی، ج." انرژی زمین‌گرمایی و مزایای زیست محیطی آن"، ماهنامه فرهنگی، هنری و ادبی اکسیر، سال اول، شماره 4 و 5، اسفند 95 و فروردین 96.
37- " اطلس انرژی زمین‌گرمایی"، دانشنامه انرژی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، خرداد 1396.
38- " انرژی زمین‌گرمایی- تولید نیروگاهی"، دانشنامه انرژی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دی 1396.
کتاب
- ابراهیمی، داور و نورعلیئی، جواد، "مبانی اکتشاف منابع انرژی زمین‌گرمایی"، انتشارات سخنوران، بهمن 1396، 196 صفحه.
- نورعلیئی، جواد و ابراهیمی، داور، " مطالعات اکتشافی منابع انرژی زمین‌گرمایی، به همراه معرفی ریسک‌های اکتشاف و مطالعات موردی"، انتشارات پژوهشگاه نیرو، 1398، 286 صفحه.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  دوره‌های گذرانده شده

  1- 6 months Advanced Training and Research in the Field of BOREHOLE GEOLOGY, United Nations University, Iceland, 2000.

  دوره آموزشی "طراحی مدل کسب و کار طرح‌های کلان فناوری"، 12/7/1397 لغایت 13/8/1397، به مدت 12 ساعت، پژوهشگاه نیرو.
  - سمینار آموزشی "ارزش گذاری و مدیریت دارایی‌های فکری"، 20/8/1397، به مدت 4 ساعت، پژوهشگاه نیرو.
  - “The Practice of Program Management (PGM00.60A)”, 23 Dec. 2017- 23 Jan 2018, 16 hours, Tenstep Iran Company.

  - دوره آموزشی "هنر ارائه"، به مدت 24 ساعت، پژوهشگاه نیرو، پاییز 1398.

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- انرژی‌های تجدیدپذیر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1398
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- دوره آشنایی با انرژی زمین‌گرمایی و كاربردهای آن، 16 ساعت، 1378.
- كارگاه آشنایی با انرژی زمین‌گرمایی در كارگاههای جوار كنفرانس برق، 1378.
- سمینار اصول و موارد كاربرد انرژی زمین‌گرمایی در شركتهای برق منطقه ای آذربایجان و كرمان، 4 ساعت، 1378.
- کارگاه آموزشی تکنیک‌های سایت یابی نیروگاه‌های زمین‌گرمایی و روش تحلیل اطلاعات اطلس انرژی زمین‌گرمایی در سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی ایران، 4 ساعت، 1395.

  فعالیت‌های اجرایی

  - مجری طرح توسعه فناوری های انرژی زمین گرمایی
  - عضو شورای راهبری گروه انرژی های تجدیدپذیر پژوهشگاه نیرو
  - نایب رئیس انجمن علمی انرژی زمین گرمایی ایران
  - مدیر بسیاری از پروژه‌های انجام شده در حوزه انرژی زمین گرمایی از سال 1378 تاکنون