طراحی سایت
پنجشنبه 06 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

اعظم مظفری

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
amozafari@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4222
  شماره تلفن مستقیم
021-8807900
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی برق، مخابرات، دانشگاه تربیت مدرس
  مقطع کارشناسی
مهندسی برق، مخابرات، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
طراحی و ساخت آنتن شیاری بر روی موجبر در مجاورت صفحات موازی
زمینه فعالیت پژوهشی
- زیرساخت مخابرات صنعت برق....
- امنیت سامانه‌های کنترل صنعتی
- اتوماسیون توزیع
تجربیات پژوهشی
طراحی و ساخت آنتن مایکرواستریپ گیرنده GPS به عنوان پایان نامه کارشناسی
پروژه‌های پژوهشی
1- شناسایی دارایی‌های مبتنی بر ICT در سه نیروگاه نمونه و مدیریت مخاطرات امنیتی، مرکز امنیت ICT در صنعت برق، مدیر پروژه، سال 97 و 98
2- استخراج آسیب‌پذیری‌های سایبری سیستم‌های کنترل صنعتی، مرکز امنیت ICT در صنعت برق، مدیر پروژه، سال 96 و 97
3- همکاری در حوزه‌های فناورانه طرح فهام، مرکز امنیت ICT در صنعت برق، کارشناس پژوهشی، سال 96
4- برنامه ریزی 16 پروژه فنی، مستخرج از سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری امنیت، مرکز امنیت ICT در صنعت برق، کارشناس پژوهشی، سال 95 و 96
5- تهیه و تدوین مشخصات فنی پایانه راه دور توزیع، گروه زیرساخت مخابراتی، کارشناس پژوهشی، سال 95
6- بررسی برخی از الزامات امنیتی کنتور هوشمند بر روی کنتورهای دیماندی اولیه و ثانویه ، گروه زیرساخت مخابراتی، مدیر پروژه، سال 94
7- تدوین مبانی سند توسعه فناوری امنیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت برق، گروه زیرساخت مخابراتی، کارشناس پژوهشی، سال 94 و 95
8- تهیه طرح اتوماسیون توزیع و زیرساخت‌های شبکه هوشمند جزیره هرمز ،گروه زیرساخت مخابراتی، کارشناس پژوهشی، سال 93
9- بررسی محمل‌های مخابراتی جهت قرائت كنتورهای دفتر سنجش و پایش انرژی و انتخاب روش بهینه، گروه زیرساخت مخابراتی، مدیر پروژه، سال 92 و 93
10- تهیه و تدوین راهنمای مهندسی اتوماسیون توزیع و مشخصات فنی سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز ، گروه زیرساخت مخابراتی، کارشناس پژوهشی، سال 92
11- طراحی و ساخت مودم باندپایه برای مودم رادیویی SEM400 و بررسی عملکرد آن در سیستم اتوماسیون توزیع ، گروه زیرساخت مخابراتی، کارشناس پژوهشی، سال 91 و 92
12- نظارت بر مراحل باقیمانده پروژه تامین، طراحی و پیاده سازی سیستم AMM ، گروه زیرساخت مخابراتی، مدیر پروژه، سال 90 و 91
13- طراحی و ساخت آزمایشگاه مرجع لینك‌های مخابراتی صنعت برق كشور بر روی بستر مخابرات نوری، گروه زیرساخت مخابراتی، کارشناس پژوهشی، سال 90 و 91

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- Reduction of Grating Lobes in an Array of Transverse Slots Using a Parallel Plate Region", ICEE 2002
2- “AMM Communication Topologies– IGMC Case Study”, PSC 201

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  دوره‌های گذرانده شده

  1- TCP/IP
  2- CCNA
  3- CCNP
  4- SDH/NGSDH
  5- PMBOK
  6- ISO 27000

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- زبان برنامه‌نویسی C++، دانشگاه علم و فرهنگ، سال 83
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی، چندین کارگاه یکروزه در سال 97

  فعالیت‌های اجرایی

  - مجری سند اتوماسیون پیشرفته در شبکه توزیع
  - مشاور امور خانواده و بانوان