طراحی سایت
پنجشنبه 06 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

سعيد نظری كودهی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی محیط‌زیست
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
snazarikudahi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4863
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
021-88079446
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی محيط زيست- آلودگی هوا ، دانشگاه تهران
  مقطع کارشناسی ارشد
شيمی تجزيه، دانشگاه صنعتی اميركبير
  مقطع کارشناسی
شيمی كاربردی، دانشگاه گيلان

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
تحلیل تئوری– تجربی جذب سطحی CO2گاز دودكش نیروگاه‌های حرارتی سیكل تركیبی بوسیله ساخت جاذب‌های نانو كامپوزیتی بر پایه گرافن و گرافن اكساید
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
بازیافت اسید با استفاده از دیالیز نفوذی به‌وسیله غشاء
زمینه فعالیت پژوهشی
1- مدیریت كیفیت هوا
2- مدیریت كربن
3- ساخت ، آزمون و بكارگیری نانو مواد جاذب جهت جذب گاز CO2
4- تخمین میزان انتشار آلاینده‌های هوا و روش‌های كنترل انتشار
5- سیستم‌های اندازه‌گیری پیشرفته آلاینده‌های هوا
6- مدل‌سازی پراكنش آلاینده‌های ‌هوا‌
7- ارزیابی ریسك انتشار آلاینده‌های هوا بر سلامت انسان
پروژه‌های پژوهشی
1- مدیر طرح "توسعه فناوری‌های ابزار دقیق پارامترهای شیمیایی، سوخت،دود و احتراق، حفاظت و نشتی گاز" در پژوهشگاه نیرو از سال 1396
2- مدیر طرح "توسعه فناوری‌های كنترل انتشار آلاینده‌های هوا و گازهای گلخانه ای نیروگاه‌های كشور" در پژوهشگاه نیرو از سال 1396
3- مدیر پروژه "تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار گاز CO2 نیروگاه‌ها با استفاده از مدل STIRPAT" پژوهشگاه نیرو ، 1396-1395
4- مدیر پروژه "طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم پایش پیش بینی‌كننده انتشار گاز دودكش نیروگاه‌ها" شركت توانیر، 1396- 1394
5- مدیر پروژه " تحقیق و مطالعه در خصوص تخمین میزان انتشار جیوه از نیروگاه طبس " شركت تولید برق حرارتی، 1394-1393
6- مدیر پروژه "بررسی استفاده از سنسورها در پایش لحظه ای آلاینده‌های آلی آب در رودخانه‌ها " شركت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، 1395-1391
7- مدیر پروژه" انجام مطالعات سیستمی و احداث پایلوت سیستم رفورمر ایستگاهی جهت تولید و تامین هیدروژن با هدف شناخت فناوری و نمایش عملكردی" سازمان انرژی‌های نو ایران، 1391-13881
8- مدیر پروژه" طراحی و ساخت سیستم پایش مداوم گازهای خروجی از دودكش نیروگاه‌ها" پژوهشگاه نیرو ، 1389-1387
9- مدیر پروژه "طرح آزمایشگاه‌های مرجع مورد نیاز صنعت برق در حوزه انرژی و محیط زیست" پژوهشگاه نیرو، 1387 -1386
10- مدیر پروژه "تدوین اطلس آلودگی نیروگاه‌های كشور" شركت توانیر، 1387- 1385
11- مدیر پروژه "كاربرد تكنولوژی غشایی جهت جداسازی گاز CO2 و تغلیظ هوای ورودی نسبت به اكسیژن" پژوهشگاه نیرو، 1388
12- مدیر پروژه "بررسی و تحقیق در خصوص امكان سنجی كاربرد Fuel Cell Molten Carbonate جهت تولید پراكنده برق با راندمان بالا و كاهش انتشار گاز CO2 خروجی از واحد‌های توربین گازی" پژوهشگاه نیرو، 1389

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- S. Nazari, O. Shahhoseini, A. Sohrabi-Kashani, S. Davari, R. Paydar, Z. Delavar-Moghadam. Experimental determination and analysis of CO2, SO2 and NOx emission factors in Iran’s thermal power plants, Energy, 35 (2010), 2992-2998.
2- S.Nazari, O. Shahhoseini, A. Sohrabi-Kashani, S. Davari, H.Sahabi, A.Rezaeian. SO2 pollution of heavy oil -fired Steam Power Plants in Iran. Energy Policy, 43 (2012), 456-465.
3- A. R. Noorpoor and S. Nazari. An analytical study of the acoustic force implication on the settling velocity of non-spherical particles in the incompressible Newtonian fluid. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering, 10(2) (2015), 178-183.
4- A. R Noorpoor and S. Nazari Kudahi. CO2 emissions from Iran's power sector and analysis of the influencing factors using the stochastic impacts by regression on population, affluence and technology (STIRPAT) model. Carbon Management 6 (3-4) (2015), 101-116.
5- A. R.Noorpoor and S. Nazari Kudahi. Analysis and study of CO2 adsorption on UiO-66/graphene oxide composite using equilibrium modeling and ideal adsorption solution theory (IAST). Journal of Environmental Chemical Engineering 4(1) (2016), 1081-1091.
6- Saeed Nazari Kudahi, Ali Reza Noorpoor, and Niyaz Mohammad Mahmoodi. Determination and analysis of CO2 capture kinetics and mechanisms on the novel graphene-based adsorbents. Journal of CO2 Utilization, 21 (2017), 17-29.
7- Saeed Nazari Kudahi, Ali Reza Noorpoor, and Niyaz Mohammad Mahmoodi. "Adsorption performance indicator for power plant CO2 capture on graphene oxide/TiO2 nanocomposite" Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 38(3), 2019, 293-307.

1- سعید نظری، امیر سهرابی كاشانی، سوسن داوری، زهرا دلاور مقدم. " تعیین فاكتور انتشار گازهای حاصل از احتراق خروجی از نیروگاه‌های سوخت فسیلی كشور و مقایسه آن با كشورهای آمریكای شمالی"، نشریه علمی- ترویجی انرژی ایران، پاییز 1388
2- علی رشیدی، سعید نظری کودهی، رامین پایدار راوندی، امید شاه حسینی، آرش کوکب پیک. " تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار CO2 از نیروگاه‌های‌‌ حرارتی کشور با استفاده از مدل STIRPAT "، فصلنامه مطالعات علوم محیط زیست، بهار 1396
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- Ali Reza Noorpoor, Saeed Nazari Kudahi, Niaz Mohammad Mahmoodi, Evaluation of mesoporous graphene oxide-TiO2 nanocomposite for CO2 Capture of thermal power plants with idealized PSA process, 4th International Conference on Environmental Science & Technology, Vienna, Austria, 29-31 March, 2018.

1- سعید نظری. " طراحی، پیاده سازی و استقرار سیستم پایش پیش بینی كننده انتشار گاز دودكش نیروگاه‌ها " اولین همایش HSE نیروگاه‌های حرارتی، تیر 1397
2- سعید نظری ، امید شاه حسینی، امیر سهرابی كاشانی و زهرا دلاور مقدم." تخمین ریسك انتشار SO2 از نیروگاه بعثت با استفاده از مدل SimPacts" دهمین همایش بین الملی انرژی، شهریور 1393
3- سعید نظری ، امیر سهرابی كاشانی، مهسا علایی، حمید ادیب زاده ، علی حمزه لویی."طراحی و ساخت سیستم پایش مداوم گاز دودكش نیروگاه‌ها " اولین همایش ارتباط صنعت برق با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی، آذر 1391
4- سعید نظری ، امیر سهرابی كاشانی، مهسا علایی، حمید ادیب زاده ، علی حمزه لویی."طراحی و ساخت سیستم پایش مداوم گاز دودكش نیروگاه‌ها" هشتمین همایش بین الملی انرژی، خرداد 1390
5- سعید نظری، امیر سهرابی كاشانی، سوسن داوری، زهرا دلاور مقدم."تعیین فاكتور انتشار گازهای حاصل از احتراق خروجی از نیروگاه‌های سوخت فسیلی كشور و مقایسه آن با كشور‌های آمریكای شمالی" هفتمین همایش ملی انرژی ، دی1388 (یكی از مقالات منتخب جهت چاپ در نشریه انرژی ایران)
6- سعید نظری،آرش رضائیان،سون داوری، امیر سهرابی كاشانی، زهرا دلاور مقدم." مدل سازی انتشار آلاینده‌های گازی SO2 و NOx خروجی از یك نیروگاه توربین گازی با استفاده از نرم افزار ADMS " سومین كنفرانس مهندسی محیط زیست ، مهر 1388
7- سعید نظری، حمید ادیب زاده، امیر سهرابی كاشانی، شهرام شیوایی." پیش بینی میزان تولید گاز SO2 نیروگاه‌های بخاری كشور در سال 1405 " اولین كنفرانس ملی نیروگاه‌های حرارتی ، اردیبهشت 1388
8- سعید نظری، سوسن داوری، امیر سهرابی كاشانی، زهرا دلاور مقدم ،عیسی ثابت قدم." تعیین فاكتور انتشار آلاینده‌های گازی ،آبی و زائدات جامد تولیدی در یك نیروگاه بخاری نمونه" همایش سوخت ، انرژی و محیط زیست ، خرداد 1387
9- سعید نظری، مهدی صالحی راد، علی حمزه لویی." بررسی متانولیز کاتالیست شده بازی روغن‌های خوراکی مصرفی برای تولید بیودیزل به عنوان یک سوخت تجدید پذیر" اولین كنفرانس احتراق ، بهمن 1384
10- سعید نظری، شهین برهانی، فرزانه شمیرانی. "ساخت غشاء تعویض آنیونی هتروژن و بررسی اثر محتوی رزین تعویض آنیونی بر خواص مكانیكی و الكتروشیمیایی غشاء" پنجمین كنفرانس دانشجویی مهندسی شیمی ، اسفند 1383

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

1- رساله دكتری مهندسی محیط زیست- آلودگی هوا با عنوان "بررسی جذب گاز CO2 به وسیله ماده طبیعی پومیس از دودكش صنایع" دانشكده محیط زیست دانشگاه تهران، دانشجو مریم آویشن، شروع رساله بهمن ماه 1396
2- ناظر پروژه پسا دكتری با عنوان "طراحی سیستم پایش پیش بینی كننده گازهای خروجی از نیروگاه" پژوهشگاه نیرو، محقق دكتر ارد احمدی، 1395-1397

ثبت اختراع

  1- دستگاه پایش مداوم گاز دودكش نیروگاه‌ها ( با 40% مشاركت به شماره 76318 در تاریخ 1/5/91)

  جوایز و افتخارات

  1- پژوهشگر برگزیده پژوهشگاه نیرو در سال 1387
  2- طرح برگزیده پژوهشی در نمایشگاه همت مضاعف و كار مضاعف در سال 1389
  3- طرح برگزیده پژوهشی در نمایشگاه علم تا عمل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1390
  4- طرح برگزیده پژوهشی در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی وزارت عتف در سال 1395
  5- اخذ حمایت پروژه رساله دكتری از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران كشور در سال 1395
  6- انتخاب به عنوان مستعد تحصیلی جهت دریافت جایزه از بنیاد ملی نخبگان در سال‌های 1393 و 1395

  دوره‌های گذرانده شده

  1- دوره آشنایی با ISO 17025 در سال 1384
  2- دوره نرم افزار Simpacts جهت ارزیابی ریسك انتشار آلاینده‌ها از نیروگاه‌ها بر سلامت انسان و محاسبه هزینه‌های خارجی در سال 1384
  3- دوره آشنایی با عدم قطعیت در اعلام نتایج آزمایشگاهی در سال 1384
  4- دوره مقدماتی نرم افزار Arc GIS در سال 1386
  5- دوره كمومتریكس در سال 1386
  6- دوره مدیریت پروژه در سال 1387
  7- دوره مهارت‌های هفتگانه ICDL از سال 1388 تا سال 1389
  8- دوره آموزشی نرم افزار شبیه سازی مولكولیMaterials studio در سال 1394
  9- دوره آموزشی مدیریت فناوری در سال1398
  10- دوره آموزشی اصول و فنون مذاكره در سال 1398
  11- دوره آموزشی هنر ارائه در سال 1398
  12- دوره آموزشی آشنایی با Environmental Product Declaration در سال 1398

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)

  فعالیت‌های اجرایی

  1- طرح توسعه فناوری كنترل انتشار آلاينده‌های هوا و گازهای گلخانه‌ای نيروگاه‌های حرارتی كشور
  2- طرح توسعه فناوری ابزار دقيق ، سوخت و دود و احتراق و حفاظت و نشتی گاز