طراحی سایت
شنبه 16 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

امیر اکبری گرکانی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق
 سمت سازمانی
مدیر پروژه‌  معاونت پژوهشی
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
aakbari@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4031
  شماره تلفن مستقیم
021-88574786
  شماره نمابر
021-88574786
  آدرس وب‌سایت
https://cv.nri.ac.ir/amirakbari/

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی عمران، مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف ایران، 1385 تا 1392
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی عمران، مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف ایران، 1382 تا 1384
  مقطع کارشناسی
مهندسی عمران-عمران، دانشگاه صنعتی شریف ایران، 1378 تا 1382

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
A.A. Garakani, (2013), “Laboratory Assessment on the Behavior of Unsaturated Collapsible Soils”, Dissertation for Obtaining the Degree of PhD in the Field of Geotechnical Engineering, Civil Engineering Department, Sharif University Of Technology, Tehran, Iran.
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
A.A. Garakani, (2005), “Numerical Modeling of the Effect of Sliding Abutment on the Behavior of Rock fill Dams (A Case Study – Upper Gotvand Dam)”, Dissertation for Obtaining the Degree of MSc in the Field of Geotechnical Engineering, Civil Engineering Department, Sharif University of Technology ,Tehran, Iran.
زمینه فعالیت پژوهشی
- انرژی‌های نوین و تجدید پذیر، پی‌های حرارتی و شمع‌های انرژی
- مکانیک خاک‌های غیر اشباع (مطالعه آزمایشگاهی، مدلسازی عددی و توسعه مدل‌های مدل رفتاری)
- مهندسی پی
- مدلسازی عددی و توسعه مدل‌های رفتاری در ژئومکانیک
- طراحی و پایش سدهای سنگریز و خاکی
- ژئوتکنیک دریایی، طراحی شناورهای شناسایی فراساحل و پی‌های دریایی
- طرح سیستم پایدارسازی گودبرداری‌های عمیق و ترانشه‌های خاکی و سنگی
- اصلاح خاك‌های مساله دار
- ژئوتکنیک زیست محیطی
تجربیات پژوهشی
- عضو هیات علمی گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق در پژوهشگاه نیرو و مدیر پروژه‌های مهندسی ژئوتکنیک گروه سازه‌های صنعت برق
- استاد راهنما ومشاور پایان نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
- داوری مستمر مقالات تخصصی برای مجلات بین المللی
- طراحی و مشارکت در ساخت شناورهای حفاری ژئوتکنیک دریایی (ارس، آرتمیس و آریان)
- طراحی سیستم میراگر موج (Heave Compensation) و مشارکت در ساخت آن برای اولین بار در ایران.
- طراحی و مشارکت در ساخت اولین شناور TLP دریایی برای حفاری‌های ژئوتکنیک
- طراحی و ساخت دستگاه CPTu درون گمانه‌ای برای اولین بار در ایران
- ساخت یک دستگاه سه محوری آزمایش‌های غیراشباع تمام اتوماتیک در جهان در دوره دکترا (در حال ثبت اختراع)
- ساخت 2 دستگاه ادومتر غیراشباع در دوره دکترا
- کسب رتبه دوم کشوری ساخت بتن مقاومت بالا در مسابقات دانشجویی سال 1381
- چاپ بیش از 50 مقاله تحقیقاتی ISI، کنفرانس بین المللی و کنفرانس داخلی
پروژه‌های پژوهشی
1- تدوین دانش فنی شناسایی اثر فرونشست زمین بر عملکرد فونداسیون تجهیزات و سازه‌های شبکه انتقال و فوق توزیع، گروه سازه‌های صنعت برق پژوهشگاه نیرو، مدیر پروژه، از مهر 1398
2- صحت سنجی و مانیتورینگ عملکرد شمع‌های انرژی در خاک تهران (مطالعه موردی – موقعیت جغرافیایی پژوهشگاه نیرو)، گروه سازه‌های صنعت برق پژوهشگاه نیرو، مدیر پروژه، از دی 1398
3- دستورالعمل طراحی، اجرا و آزمون شمع‌های انرژی در ساختمان فن آوری‌های نوین برق حرارتی ، حوزه ریاست و روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، مدیر پروژه، اتمام در خرداد 1398
4- تدوین دستورالعمل طراحی مکانیکی، اجرا و آزمون شمع‌های مارپیچ در دکل‌های مشبک 63 کیلوولت، گروه سازه‌های صنعت برق پژوهشگاه نیرو، مدیر پروژه، اتمام در مرداد 1398
5- امکان سنجی استفاده از شمع‌های انرژی در صنعت برق، گروه سازه‌های صنعت برق پژوهشگاه نیرو، مدیر پروژه، اتمام در اسفند 1396
6- تدوین سند شناسایی و پهنه بندی مخاطرات زمین و مطالعه آثار آن بر سازه‌های صنعت برق، گروه سازه‌های صنعت برق پژوهشگاه نیرو، راهبر فنی پروژه، از اردیبهشت 1396
7- تدوین سند شناسایی و پهنه بندی مخاطرات زمین و مطالعه آثار آن بر سازه‌های صنعت برق، گروه سازه‌های صنعت برق پژوهشگاه نیرو، راهبر فنی پروژه، از اردیبهشت 1396
8- تدوین سند شناسایی و پهنه بندی مخاطرات جوی و مطالعه آثار آن بر سازه‌های صنعت برق، گروه سازه‌های صنعت برق پژوهشگاه نیرو، کارشناس پروژه، از اردیبهشت 1396
9- تدوین دستورالعمل ساماندهی رود دره‌های تهران، سازمان فنی و عمرانی شهرداری تهران، شرکت مهندسین مشاور طرح نواندیشان، مدیرپروژه، اتمام در 1395
10- تدوین دستورالعمل انتخاب روش‌های منتخب برای پایدارسازی شیروانی‌ها، مرکز مطالعات شهرداری تهران، دانشگاه صنعتی شریف، راهبر فنی پروژه، اتمام در 1393
11- دستورالعمل طراحی سیستم‌های جمع آوری رواناب سطحی، مرکز مطالعات شهرداری تهران، 1392

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- Pirjalili, A., A. A. Garakani*, A. Golshani, and A. Mirzai. (2020). A suction controlled ring device to measure the coefficient of lateral soil pressure in unsaturated soils. ASTM, Geotechnical Testing Journal, Accepted for publication on 2019 Dec, doi:10.1520/GTJ20190099.
2- Garakani, A. A.*, H. Sadeghi, S. Saheb, and A. Lamei. (2019). Bearing Capacity of Shallow Foundations on Unsaturated Soils: Analytical Approach with 3D Numerical Simulations and Experimental Validations. ASCE, International Journal of Geomechanics, 20(3): 04019181.
3- Haeri, S. M., A. A. Garakani*, H. R. Roohparvar, C. S. Desai, S. M. H. Seyed Ghafouri, and K. Salemi Kouchesfahani. (2019). Testing and constitutive modeling of lime-stabilized collapsible loess. I: Experimental investigations. ASCE, International Journal of Geomechanics, 19(4): 04019006.
4- Garakani, A. A.*, S. M. Haeri, C. S., Desai, S. M. H. Seyed Ghafouri, B. Sadollahzadeh, and H. Hashemi Senejani. (2019). Testing and constitutive modeling of lime-stabilized collapsible loess. II: Modeling and validations. ASCE, International Journal of Geomechanics, 19(4): 04019007.
5- Garakani, A. A.*, S. M. Haeri, D. Yazdani Cherati, F. Ahmadi Givi, M. Kabiri Tadi, A. H. Hashemi, N. Chiti, and F. Qahremani. (2018). Effect of road salts on the hydro-mechanical behavior of unsaturated collapsible soils. Elsevier, Transportation Geotechnics, 17: 77-90.
6- Haeri, S. M., A. Khosravi, A. A. Garakani, and Sh. Ghazizadeh. (2016). Characterization of the Effect of Soil Structure and Specimen Disturbance on Hydro- Mechanical Behavior of a Collapsible Loessial Soil. ASCE, International Journal of Geomechanics, 17(1): 1-15.
7- Garakani, A. A., S. M. Haeri, A. Khosravi, and Gh. Habibagahi. (2015). Hydro-Mechanical Behavior of Undisturbed Loessial Soil under Different Stress State Conditions. Elsevier, Journal of Engineering Geology, 195: 28-41.
8- Haeri, S. M., A. A. Garakani*, A. Khosravi, and Ch. L. Meehan. (2014). Assessing the Hydro-Mechanical Behavior of Collapsible Soils Using a Modified Triaxial Test Device. ASTM, Geotechnical Testing Journal, 37(2): 190-204.

1- حائری، سید محسن، مجید بیگی، سعید صابری و امیر اکبری گرکانی. 1397. ارائه یک مدل هیدرومکانیکی اصلاح شده جهت پیش بینی رفتار غیر اشباع خاک‌های فروریزشی در شرایط مکش ساختاری ثابت و تنش خالص میانگین متغیر. مجلـه علمی و پژوهشـی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 34.2(1.1)، صفحات 135 – 141، doi: 10.24200/j30.2018.1329.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- Garakani, A. A.,, B. Heidari, and S. M. Jozani. (2020, Feb). Analytical and Numerical Study on the Ultimate Bearing Capacity of Energy Piles in Sandy Soils. Accepted for oral presentation In GeoCongress2020, USA, Minneapolis.
2- Jafarzadeh, F., A. A. Garakani, J. Maleki, and M. Banikheir. (2019, August). Safety measures for earth dams on basis of instrumentation data, dam site location and reservoir volume. Presented In: ICOLD 2019, Annual meeting/Symposium, Ottawa, Canada.
3- Jafarzadeh, F., A. A. Garakani, and M. M. Shahrabi. (2019, October). Assessing the functionality of different constitutive models in predicting the behavior of deep stabilized excavations. Presented In: 16th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (16ARC), Taipei, Taiwan.
4- Garakani, A. A., and J. Maleki. (2019, November). Load Capacity of Helical Piles with Different Geometrical Aspects in Sandy and Clayey Soils: A Numerical Study. In International Congress and Exhibition" Sustainable Civil Infrastructures” (pp. 73-84). Springer, Cham.
5- Jafarzadeh, F., A. A. Garakani, R. Raeesi, J. Maleki, and M. Banikheir. (2018). Predicting Seepage Behavior of Silveh Earth Dam by Implementing 3D Numerical Modeling and Instrumental Measurements during First Impounding. Presented in 83rd annual meeting of ICOLD, ICOLD Congress, Vienna, Austria.
6- Jafarzadeh, F., A. A. Garakani, J. Maleki, M. Banikheir, and R. Raeesi. (2018). Sealing Performance of Silveh Embankment Dam Cutoff Wall Based on Instrumentation Measurements. Presented in 83rd annual meeting of ICOLD, ATCOLD Hydro Engineering Symposium, Vienna, Austria.
7- Garakani, A. A., E. M. Haghighi, A. R. Rahnavard, M. Beigi, M. K. Tadi, and T. Razmkhah. (2018, September). A Feasibility Study on Implementing the Energy Piles in Electric Power Industries. In International Symposium on Energy Geotechnics (SEG-2018), EPFL, Zurich, Switzerland, pp. 211-217, Springer, Cham.
8- Haeri, S. M., S. M. H. Seyyed Ghafouri, and A. A. Garakani. (2018). Pore Structure Evolution in Collapsible Loess Due to Lime-Stabilization. 11th International Congress on Civil Engineering. Tehran, Iran.
9- Haeri, S. M., A. A. Garakani, and M. Beigi. (2017). A hydromechanical model for the unsaturated behavior of lime-stabilized collapsible soils. 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (19th ICSMGE), Seoul, Korea.
10- Garakani, A. A., M.M. Shahrabi, F. Jafarzadeh, N. Eskandari, and M. Banikheir. (2017). Determination of critical water level during first impounding in earth dams using unsaturated transient seepage analyses. 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (19th ICSMGE), Seoul, Korea.
11- F. Jafarzadeh, M.M. Shahrabi, M. Banikheir, N. Eskandari, A. A. Garakani, and H. F. Jahromi. (2016). Assessment of underground karst caves using geophysical tests: a case study for Lajamgir dam site, Iran. Fifth International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterisation (Issmge Tc-102 – Isc’5), Gold Coast, Queensland, Australia.
12- Shahrabi, M. M., F. Jafarzadeh, A. A. Garakani, N. Eskandari, M. Banikheir and H. F. Jahromi. (2016). Comparison of liquefaction evaluation based on SPT and geophysical tests (case study: Mahabad dam, Iran). Fifth International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterisation (Issmge Tc-102 – Isc’5), Gold Coast, Queensland, Australia.
13- Garakani, A. A., and A. Ghaffar. (2016). Numerical investigation on the bearing capacity of the spudcan foundations on sandy soils under applying static loads. 5th International conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics, Tehran, Iran.
14- Haeri, S. M., S. Saberi, M. Beigi, and A. A. Garakani. (2016). A Three-Phased Constitutive Model for Predicting the Wetting Induced Collapse Behavior of Collapsible Soils under Triaxial Loading Condition. 5th International conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics, Tehran, Iran.
15- Haeri, S. M., S. Saberi, M. Beigi, and A. A. Garakani. (2015). Study on the Behavior of a Collapsible Soil under Constant Matric Suction Loading Implementing an Unsaturated Framework. 15th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Buenos Aires, Argentina.
16- Haeri, S. M., and A. A. Garakani. (2015). Hardening behavior of a hydro collapsible loessial soil". ISSMGE-15ARC, Fukuoka, Japan.
17- Haeri, S. M., A. Khosravi, S. Ghazizadeh, A.A. Garakani, and CL. Meehan. (2014). Characterization of the effect of disturbance on the hydro-mechanical behavior of a highly collapsible loessial soil. UNSAT 2014, International Conference on Unsaturated Soils: Research & Applications, Sydney, Australia.
18- Jafarzadeh, F., S. Yoosefi, M. Banikheir, H. Ghasemzadeh, and A. A. Garakani. (2014). Leakage Evaluation from Foundation of Old Embankment Dam by Instrumentation Data Analysis and Geoelectric Field Tests: A Case Study on Mahabad Dam. In Proc. of 82nd annual meeting of ICOLD, ICOLD Congress, Bali, Indonesia.
19- Jafarzadeh, F., and A. A. Garakani. (2013). Foundation Treatment in Rockfill Dams with Consolidation Grouting. Seventh International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering and Symposium in Honor of Clyde Baker. Chicago, USA.
20- Haeri, S. M., A. A. Garakani, and M. Khorshidi. (2012). Retrofitting of Collapsible Basement of Water Conveying Canals by Lime Mixing (A Case Study). 1st Annual International Conference in Geological and Earth Sciences, Singapore, Singapore.
21- Jafarzadeh, F., and A. A. Garakani. (2012). Retrofitting methods to improve the swelling potential in water conveying canals (A Case Study). 4th International Conference on Problematic Soils. Wuhan, China.
22- Haeri, S. M., M. Khorshidi, and A. A. Garakani. (2012). Variation of the volume change and water content of undisturbed loessial samples in controlled matric suction odometer tests. 4th International Conference on Problematic Soils. Wuhan, China.
23- Haeri, S. M., and A. A. Garakani. (2012). The variation of total volume change, water volume change, yielding net confining stress and shear strength of undisturbed unsaturated loess under isotropic compression. 2nd European Conference on Unsaturated Soils. Napoli , Italy.
24- Haeri, S. M., A. Zamani and A. A. Garakani. (2012). Study of the collapse potential and permeability behavior of undisturbed and remolded loessial soil samples by using odometer test. 2nd European Conference on Unsaturated Soils. Napoli , Italy.
25- Haeri, S. M., A. A. Garakani, and M. Khorshidi. (2012). Collapse potential and variation of the water content in undisturbed loessial samples under Ko condition and controlled matric suction. 9th International Congress on Civil Engineering. Isfahan, Iran.
26- Haeri, S. M., and A. A. Garakani. (2012). 3D Analysis of the Effect of the Sliding Abutment on Stress –Deformation of the Rockfill Dams at the End of Construction and First Impounding. The First International Conference on Dams & Hydropower. Tehran, Iran.

1- هاتفی، محسن، عسکر جانعلی زاده چوب بستی، عیسی شوش پاشا و امیر اکبری گرکانی. ۱۳۹۸. رفتار حرارتی- مکانیکی شمع انرژی، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، سازه و زلزله، تهران.
2- هاتفی، محسن، عسکر جانعلی زاده چوب بستی، عیسی شوش پاشا و امیر اکبری گرکانی. ۱۳۹۸. بررسی ظرفیت باربری شمع انرژی در خاک غیراشباع، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران ،سازه و زلزله، تهران.
3- علیزاده، عماد، مصطفی زمانیان، امیر اکبری گرکانی و حسن یزدی اصل. ۱۳۹۸. مروری بر آزمایشات تراکم پذیری و مقاومتی مخلوط ماسه و رس در شرایط غیر اشباع، چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، تهران، انجمن ژئوتکنیک ایران - دانشگاه شهید بهشتی.
4- جهانشاهی نوکنده، محمدرضا، عسکر جانعلی زاده چوب بستی و امیر اکبری گرکانی. ۱۳۹۷. بررسی اثر بار جانبی بر روی رفتار محوری شمع مارپیچ، سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران، تهران، انجمن ژئوتکنیک ایران.
5- بنار، شایا، امیر اکبری گرکانی، محمد رضا جبلی و سوده صمیمی. ۱۳۹۷. مدلسازی عددی پایداری شیروانی خاکی ماسه ای غیراشباع با استفاده از تزریق زیستی، اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی، فسا، دانشگاه فسا.
6- اکبری گرکانی، امیر و علیرضا رهنورد. 1397. بررسی لزوم توجه به مخاطرات زمین و اثرات آن بر سازه‌های صنعت برق. یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تهران، ایران، اردیبهشت 1397.
7- حائری، سید محسن، شاهین قاضی زاده، نینا ذبیحی و امیر اکبری گرکانی. 1392. تحلیل و مقایسه منحنی نگهداشت آب – خاک با استفاده از روش کاغذ صافی و انتقال محوری برای نمونه‌های بازسازی شده و تثبیت شده با آهک. اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران، اردبیل، ایران، مهر و آبان 1392.
8- حائری، سید محسن، حمیدرضا روح پرور و امیر اکبری گرکانی. 1391. بررسی اثر آهک و مکش بر کاهش خاصیت رمبندگی خاک فروریزشی (مطالعه موردی – لس گرگان). دومین کنفرانس ملی سازه – زلزله - ژئوتکنیک، مازندران، ایران، آذر 1391.
9- حائری، سید محسن، امیر اکبری گرکانی و حمیدرضا روح پرور. 1391. بررسی بهسازی بستر کانال‌های انتقال آب قرار گرفته بر روی خاکهای فروریزشی با افزایش آهک با انجام آزمایش ادومتر و مدلسازی عددی (مطالعه موردی – خاک لس گرگان). سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه‌های آبیاری و زهکشی، کرج، ایران، خرداد 1391.
10- حائری، سید محسن و امیر اکبری گرکانی. 1391. بررسی رفتار تغییر حجمی نمونه‌های دست نخورده لسی در اثر اعمال فشار همه جانبه با کنترل مقدار مکش ساختاری در دستگاه سه محوری غیر اشباع. نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران. اصفهان، ایران، اردیبهشت 1391.
11- حائری، سید محسن، عاطفه زمانی و امیر اکبری گرکانی. 1391. بررسی و مقایسه پتانسیل فروریزش نمونه‌های لس دست‌نخورده و بازسازی شده با استفاده از ادومتر. نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران. اصفهان، ایران، اردیبهشت 1391.
12- جعفرزاده، فردین، امیر اکبری گرکانی و مهرداد بانی خیر. 1390. بررسی عددی میزان تاثیر عمق پرده آببند بر مقدار دبی خروجی و فشار برکنش زیر بندهای بتنی (مطالعه موردی: بند پنو نیروگاه برقابی کوچک استان گلستان). اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه‌های برقآبی در ایران. تهران، ایران، بهمن 1390
کتاب
- امیر اکبری گرکانی، ۱۳۹۸، دستورالعمل طراحی مکانیکی، آزمون و اجرای شمع‌های مارپیچ، تهران، پژوهشگاه نیرو، در دست تهیه.
- امیر اکبری گرکانی، ۱۳۹۸، دستورالعمل طراحی، مدلسازی عددی، آزمون و اجرای شمع‌های انرژی، تهران، پژوهشگاه نیرو، در دست تهیه.

  دوره‌های گذرانده‌شده

1- اصول مدیریت حرفه‌ای پروژه، 1398
2- اصول آینده پژوهی و آینده نگاری، 1398
3- روش‌های تولید صنعتی ساختمان، 1398
4- سیستم‌های مقاوم بتن آرمه، 1398
5- دوره آموزشی طراحی لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی به روش LRFD، 1398
6- مقاوم‌سازی سازه‌های فولادی و بتنی، 1398
7- بتن‌های ویژه و روش‌های خاص بتن ریزی، 1398
8- روش‌های تعمیر، مرمت و تقویت سازه‌ها، 1398
9- طراحی شالوده‌های عمیق، 1398
10- اصول پدافند سایبری، 1397
11- احیاء روددره‌های شهری، 1395
12- آشنایی با اصول پدافند غیرعامل در طراحی ساختمان‌ها، 1393
13- طراحی سیستم‌های پایدارسازی گودبرداری‌های عمیق، 1393
14- طراحی سازه‌های غیرمسلح، 1393
15- طراحی کامپیوتری سازه های، 1393
16- روش‌های بهسازی خاک، 1393
17- حفر تونل با تی بی ام، 1390

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- مازیار مولایی، ۱۳۹۸، مدلسازی عددی رفتار شیروانی‌های غیراشباع تحت اعمال بارهای استاتیکی، شبه استاتیکی و دینامیکی، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ، استاد راهنما: امیر اکبری گرکانی
- محمد محمدی زاهد، ۱۳۹۸، مدلسازی عددی رفتار گودبرداری‌های عمیق شهری در خاک غیراشباع، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ، استاد راهنما: امیر اکبری گرکانی
- بهاره حیدری، ۱۳۹۸، مطالعه عددی اثر اعمال بار جانبی و لنگر خارجی بر رفتار ترمومکانیکی شمع‌های انرژی، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ، استاد راهنما: امیر اکبری گرکانی
- سحر مختاری جوزانی، ۱۳۹۸، مطالعه عددی اثر هندسه و چیدمان لوله‌های انتقال سیال حرارتی بر رفتار ترمومکانیکی شمع‌های انرژی، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ، استاد راهنما: امیر اکبری گرکانی
- مهتاب محمدی، ۱۳۹۸، امکان سنجی استفاده از میکروشمع‌های انرژی به عنوان فونداسیون ترانسفورماتورهای 400 کیلوولت، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ، استاد راهنما: امیر اکبری گرکانی
- محسن هاتفی، ۱۳۹۸، مدلسازی عددی رفتار شمع‌های انرژی در خاک‌های غیراشباع، مازندران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، استاد مشاور: امیر اکبری گرکانی
- عماد علیزاده خراسانی، ۱۳۹۸، بررسی آزمایشگاهی اثر ریزدانه بر رفتار هیدرومکانیکی ماسه غیراشباع، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، استاد مشاور: امیر اکبری گرکانی
- امیر نیکویی نهالی، ۱۳۹7، بررسی آزمایشگاهی اثر نمک بر رفتار هیدرومکانیکی لس غیراشباع، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ، استاد راهنما: امیر اکبری گرکانی

  جوایز و افتخارات

  - داور برتر سال‌های 2017 و 2018 برای مجلات تخصصی انجمن مهندسان عمران امریکا

  - کسب رتبه ممتاز در دوره کارشناسی ارشد و ورود به دوره دکترا بدون کنکور و با استفاده از سهمیه دانشجویان استعداد درخشان، دانشگاه صنعتی شریف، 1385
  - کسب رتبه 51 کنکور سراسری ورود به مقطع کارشناسی ارشد (مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف)، 1382
  - کسب رتبه 149 کنکور سراسری ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی (مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف)، 1378
  - حضور در جمع دانشجویان برتر دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا (برد شریف در هر تمام ترم‌های تحصیلی)
  - کسب رتبه دوم کشوری ساخت بتن مقاومت بالا در مسابقات دانشجویی سال 1381

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- ژئوتکنیک زیست محیطی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، بهار 1399
- طراحی سدهای خاکی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، پاییز 1398
- مکانیک خاک‌های غیراشباع، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، بهار 1398
- طراحی سدهای خاکی، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، پاییز 1397
- مکانیک خاک‌های غیراشباع، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، بهار 1397
- مکانیک خاک‌های غیراشباع، دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1397
- مکانیک خاک‌های غیراشباع، دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1396
- مکانیک خاک، دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1396
- مهندسی پی، دانشگاه صنعتی شریف، بهار 1396
- مکانیک خاک، دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1395
- مهندسی پی، دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1395
- مکانیک خاک، دانشگاه صنعتی شریف، بهار 1395
- مهندسی پی، دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1394
- مکانیک خاک، دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1395
- مهندسی پی، پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف، بهار 1388
- مکانیک خاک، پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف، بهار 1388
- مصالح ساختمانی، تکنولوژی بتن و آزمایشگاه، پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف، بهار 1388
- مهندسی پی، پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1387
- مکانیک خاک، پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1387
- طراحی پل‌های فلزی، پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1387
- مهندسی پی، پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف، بهار 1386
- مکانیک خاک، پردیس بین المللی دانشگاه صنعتی شریف، بهار 1386
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- طراحی، آزمون و اجرای شمع‌های مارپیچ، 2 ساعت، 1398
- طراحی، آزمون و اجرای شمع‌های انرژی، 2 ساعت، 1398
- طراحی، آزمون و اجرای شمع‌های انرژی، 2 ساعت، 1397
- اصول کاربردی مکانیک خاک‌های غیراشباع، 8 ساعت، 1397

  فعالیت‌های اجرایی

  1- استادیار و مدیر پروژه گروه پژوهشی سازه‌های صنعت برق، پژوهشگاه نیرو: از بهمن 1395 تا كنون
  2- مدرس دانشگاه صنعتی شریف در مقاطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا: از سال 1387 تا کنون
  3- مدرس دانشگاه علم و فرهنگ تهران، از سال 1396 تا کنون
  4- مهندس محاسب و ناظر دارای پروانه اشتغال به کار پایه یک از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از سال 1387 تاکنون
  5- مدیر بخش مهندسی ژئوتکنیک و طراحی سدهای خاکی: شرکت مهندسان مشاور آبگیر، از مرداد 1390 تا بهمن 1395
  6- مدیر و راهبر پروژه: شرکت مدیریت مهندسی توسعه پایدار، از مرداد 1387 تا بهمن 1395
  7- مدیر فنی و مدیر گروه مهندسی ژئوتکنیک: شرکت طرح نواندیشان، از بهمن 1390 تا مرداد 1395
  8- کارشناس ارشد ژئوتکنیک: مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شهرداری تهران، از بهمن 1393 تا اسفند 1394
  9- مشاور عالی شرکت آب منطقه‌ای اردبیل: از مرداد 1390 تا کنون
  10- مشاور عالی شرکت مدیریت و توسعه منابع آب ایران، از فروردین 1394 تاکنون.
  11- مشاور عالی وزارت آب و کشاورزی اقلیم کردستان عراق: از شهریور 1393 تا مرداد 1395
  12- رئیس بخش ژئوتکنیک دریایی: شرکت مهندسان مشاور ماندرو، از شهریور 1385 تا مرداد 1390
  13- کارشناس ارشد بخش مهندسی ژئوتکنیک،: شرکت مشانیر، از فروردین 1384 تا شهریور 1385
  14- کارشناس ارشد بخش مهندسی سد: شرکت ملی ساختمان، از مرداد 1383 تا فروردین 1384
  15- طراح سازه و سرپرست کارگاه: شرکت مهندسان مشاور رستاک، از خرداد 1381 تا مرداد 1383
  16- مشارکت با شرکت‌های آبفن، آبساران، آبخوان، توسعه منابع آب و نیروی ایران، کوبان کاو، پایا فن آوران سازه... در پروژه‌های متعدد مهندسی به عنوان طراح، مدیر پروژه و مدیر طرح....