طراحی سایت
دوشنبه 05 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

سارا محسنی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
smohseni@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4742
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
نانوتکنولوژی، دانشگاه تربیت مدرس
  مقطع کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه الزهرا
  مقطع کارشناسی
بیولوژی، دانشگاه شهید بهشتی

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
شناسایی و تعیین کمی کاتالیست متالوپروتئیناز 9 با استفاده از تکنیک رزونانس پلاسمون سطحی به روش Lab On a Chip
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
شناسایی باکتری‌های دخیل در فرآیند بیولیچینگ مس
زمینه فعالیت پژوهشی
- شناسایی و بررسی فرسودگی و خوردگی تجهیزات غیرفلزی
- شناسایی میکروارگانیسم های موثر در خوردگی تجهیزات صنایع و ارائه راهکار
- کاربرد میکروارگانیسم‌ها در صنعت برق از جمله: پیل‌های سوختی میکروبی، ترمیم سازه‌های بتنی و تولید سوخت‌های زیستی
- سنتز و تولید نانوذرات دارای خواص آنتی باکتریال جهت استفاده در پوشش تجهیزات کاربردی صنعت برق
- سنتز و ساخت نانوبیوکاتالیست‌های مورد استفاده در صنعت
- ساخت و کاربرد مواد مغناطیسی نانوساختار در صنعت
- استفاده از سنسورهای نوری جهت شناسایی آلاینده‌های محیطی با تقویت نانوذرات در روش رزونانس پلاسمون سطحی
- تصفیه پساب‌های صنعتی و آلاینده‌های محیطی با استفاده از فناوری‌های نوین
- استفاده از فرآیند بیولیچینگ جهت استخراج فلزات با ارزش مورد استفاده در صنعت مانند مس، طلا و نقره
تجربیات پژوهشی
مدیریت پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی
همکار طرح در پروژه کلان بازار بیوتکنولوژی در جهان و ایران در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
پروژه‌های پژوهشی
1- تدوین سند راهبردی و نقشه راه فرسودگی مواد غیرفلزی در صنعت برق و انرژی، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، مدیر پروژه، 1396
2- مشاوره، بررسی و تحقیق درخصوص ورق هسته ترانسفورماتور مبتنی بر نانوذرات فریتی و ساخت یك نمونه محصول آن، مرکز فناوری نانو، 1396
3- ساخت آلیاژ نانوکریستال/آمورف پایه آهن برای کاربرد در هسته‌های مغناطیسی، مرکز فناوری نانو، مدیر پروژه، 1396
4- تصفیه فاضلاب به کمک پیل سوختی میکروبی و ارتقا دانسیته توان خروجی آن به واسطه بهبوددهی عملکرد انتقال الکترونی آند به کمک کاتالیزور نانوکامپوزیتی، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، مدیر پروژه، 1396
5- دستیابی به دانش فنی ساخت نانومواد ترمیم شونده پایه های بتن‌های تخریب شده در سازه‌های صنعت برق، مرکز فناوری نانو، مدیر پروژه، 1397
6- استفاده از فناوری نانو در افزایش دوام فونداسیون دکل‌های انتقال برق تحت حفاظت کاتدی، مرکز فناوری نانو، مدیر پروژه، 1397
7- بهبود خواص مواد ترمیمی بتن‌های مورد استفاده در پایه‌های موجود در خطوط انتقال و توزیع صنعت برق به کمک فرآیندهای نوین و نانومواد، گروه پژوهشی مواد غیرفلزی، مدیر پروژه، 1398
8- ارزیابی محصولات فناوری نانو از طریق انجام آزمون‌های پایلوت در صنعت برق، ، مرکز فناوری نانو، همکار پروژه، 1398

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- In vitro ADME Screening Instead of in vivo Studies in Preclinical Safety, 2020
2- Surface plasmon resonance based biosensor for discovery of new matrix metalloproteinase-9 inhibitors, 2018, IF=5.6
3- Development of a Label-free SPR Sensor for Detection of Matrixmetalloproteinase-9 by Antibody Immobilization on Carboxymethyldextran Chip,2016, IF=9.518
4- Study of DES effect on matrixmetalloproteinase-9 stability and structure with treatment purpose, 2016
5- Expression, purification, refolding and in vitro recovery of active full length recombinant human MMP-9 in Escherichia coli, 2016
6- IDENTIFICATION OF RECOMBINANT MATRIX METALLOPROTEINASE-9 WITH DIAGNOSTIC PURPOSE BY USING SPR TECHNIQUE, MBRC, 2014
7- Study of resistance of indigenous bacteria involved in the process of copper bioleaching to silver and mercury toxic metals in different concentrations, 2011
8- Investigation of some heavy metals toxicity for indigenous Acidithiobacillus ferrooxidanris isolated from Sarcheshmeh copper mine, 2011
9- Study of Heavy Metal and Antibiotic Resistance on a Pseudomonas aeruginosa Strain Isolated from Soils Contaminated with Coal Tar, 2011
10- Adaptation of Acidithiobacillus ferrooxidans at Low Temperature for Copper Bioleaching Process”, World Applied Sciences Journal, 2011
11- Investigation of Phosphate Absorption in aerobic and anaerobic by Isolated Bacteria of Tar Contaminated Soils, 2009

1- بررسی تاثیر محلول DES بر پایداری کاتالیست MMP-9، مجله علمی-پژوهشی زیست فناوری تربیت مدرس
2- بررسی تشکیل کلنی باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس دخیل در فرآیند بیولیچینگ مس در محیط اصلاح شده، مجله علمی-پژوهشی زیست فناوری
3- بررسی میزان جذب فسفات توسط باکتری‌های خاک آلوده به قطران، مجله علمی-پژوهشی زیست فناوری
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- Detection and evaluation of Industrial gas pollutants using optical sensor based on surface plasmon resonance technique. 22nd Global Congress on Biotechnology Feb 28- March 2, 2019 Golden Tulip Berlin, Germany. Accepted for oral presentation
2- Improvement of corrosion inhibition of organic coating using nanocomposite as nanofiller in electrical industry. 4th International Conference on Advances in Biotechnology and Bioscience November 15-17, 2018 | Berlin, Germany. Accepted for oral presentation.
3- Label-free detection of recombinant human MMP-9 protein using surface plasmon resonance and bioconjugated gold nanorods to enhance the signal of biosensor, 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6), 2016
4- Next-generation sequencing and its application in precision medicine. 4th Congress on Novel & Innovative Laboratory Technologies. 2016.
5- Development and quality of clinical laboratories in the evolution and management of patient health, 4th Congress on Novel & Innovative Laboratory Technologies. 2016
6- Study of Deep Eutectic Solvent effect on Matrixmetalloproteinase-9 stability and structure with treatment purpose, 1st International Conference on Medicine, Public Health and Biological Sciences (MPHBS),2016
7- Overexpression, purification and refolding of recombinant MMP-9 active form and comparison its activity in different two methods of refolding, 13th conference on Biophysical Chemistry, 2015.
8- Comparison of the two thermophilic and mesophilic amylase enzymes stability and structure in deep eutectic solvent (DES)”. International Conference on Protein Engineering. Chicago, USA, 2015
9- Tumor hypoxia in cancer cells: definitions, biologic and molecular aspects” 9th Iranian Biotechnology Conference, 2015.
10- Application of Nanotubes as a scaffold for differentiated of Stem Cells”. 3th Congress on Novel & Innovative Laboratory Technologies, 2015
11- Identification of recombinant matrix metalloproteinase 9 with diagnostic purpose by using SPR technique, National Conference of Protein and Peptide, 2014
12- Study of Acidithiobacillus ferrooxidans growth in of toxic heavy metals: Cd2+, Co2+, Zn2+, 1st European Congress on Enviromental Pathologies, 2009
13- Large scale production of Acidithiobacillus ferrooxidans colony in modified culture medium and investigation capability in copper bioleaching” SIM Annual Meeting and Exhibition Industrial Microbiology and Biotechnology, Toronto on Canada, 2009
14- Comparison of bacteria growth Acidithiobacillus ferrooxidanris and Leptospirillum ferrooxidans in medium of including bisulfit ion”, 3th International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology (BioMicro World 2009), Lisbon, Porugal

1- بررسی خواص آنتی باکتریال نانوذرات جهت پیشگیری از خوردگی و آلودگی تجهیزات کاربردی در صنعت برق، هفتمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق، 1398، پوستر
2- اجرای پایلوت نانوپوشش‌های محافظ بتن و نانوملات های ترمیمی در پست انتقال برق، هفتمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق، سخنرانی
3- مروری بر کاربرد فناوری نانو در پیشگیری از خوردگی میکروبی در صنعت برق، ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق، پوستر
4- مروری بر کاربرد حسگرهای نوری نانوساختار بر پایه رزونانس پلاسمون سطحی در شناسایی آلاینده‌های نیروگاه‌ها، ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق
5- کاربرد فناوری نانو در ترانسفورماتورها به جهت افزایش کارایی و کاهش تلفات آن، ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق
6- بررسی رشد باکتری تیوباسیلوس فرواکسیدانس دخیل در فرآیند بیولیچینگ مس در سه نوع منبع نیتروژنی متفاوت، 1390
7- جداسازی و بررسی رشد اتوتروفی تیوباسیلوس اکسیدکننده آهن در محیط کشت های اصلاح شده، 1388
8- جداسازی باکتری‌های تولیدکننده هیدروژن زیستی و کاربرد آنها در صنعت، 1388
9- تولید کلنی در مقیاس وسیع در باکتری تیوباسیلوس در یک نوع محیط اصلاح شده و قابلیت آن در فروشویی مس، 1388
10- شناسایی اشرشیاکلی توسط ایمونوسنسور QCM و تقویت آن با نانونوذرات، 1387
کتاب
- روش‌های بیوشیمی و آزمایشگاهی، تئوری و تکنیک‌های مدرن، ترجمه و گردآوری، ، انتشارات جهاد دانشگاهی، شابک 133 -265-4 -978 -600
- فرآیند فیزیولوژی اندوکرین، ترجمه و گرآوری

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- تصفیه فاضلاب به کمک پیل سوختی میکروبی و ارتقا دانسیته توان خروجی آن به واسطه بهبوددهی عملکرد انتقال الکترونی آند به کمک کاتالیزور نانوکامپوزیتی، پسادکتری، پژوهشگاه نیرو، گروه مواد غیرفلزی
- تولید برق با استفاده از فتوسنتز مصنوعی، پایان نامه کارشناسی ارشد

  جوایز و افتخارات

  رتبه اول دوره کارشناسی، رتبه سوم کارشناسی ارشد و رتبه اول آزمون جامع دکتری در دانشگاه تربیت مدرس

  دوره‌های گذرانده شده

  1- Upper Intermediate and FCE, 2016
  2- IELTS

  1- ICDL مقدماتی و پیشرفته، 1395
  2- گذراندن دروس مدرسی در دانشگاه تربیت مدرس و دریافت مدرک صلاحیت مدرسی، 1394
  3- EndNote، 1393
  4- شرکت در کارگاه‌های آموزشی آشنایی با نحوه عملکرد میکروسکوپ TEM و AFM
  5- شزکت در دوره‌های آموزشی آشنایی با روش‌های آزمایشگاهی HPLC، Gas chromatography (GC) - Mass Spectroscopy (MS) - GC-MS and LC-MS- Karl Fischer titration.، (CD) Spectropolarimetry- (CE) Capillary electrophoresis
  6- دوره آموزشی شبیه سازی دینامیک مولکولی
  7- دوره آموزشی سنتز کوانتوم دات
  8- دوره آموزشی آنالیز بیوانفورماتیک با استفاده از نرم افزار R
  9- دوره آموزشی نرم افزار DNA SIS MAX
  10- دوره آموزشی تولید و بیان پروتئین‌های نوترکیب
  11- دوره آموزشی طراحی پرایمر
  12- دوره آموزشی آشنایی با دستگاه Real Time PCR
  13- دوره آموزشی مدیریت پروژه PMBOK
  14- دوره آموزشی آینده پژوهی و آینده نگاری

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- بیوتکنولوژی، دانشگاه پیام نور مرکز تهران، 1388
- میکروبیولوژی صنعتی، دانشگاه طه، 1395
- ایمنی شناسی، دانشگاه پیام نور، 1398
- میکروارگانیسم‌های دخیل در خوردگی تجهیزات صنعتی، دانشگاه پیام نور، 1398
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- کارگاه یک روزه تولید DNA نوترکیب، 1389

  فعالیت‌های اجرایی

  - کارشناس کمیته پژوهش، ستاد توسعه زیست فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 1388 تا 1392
  - مدرس مدعو در دانشگاه از سال 1388
  - کارشناس پژوهشی گروه مواد غیرفلزی از سال 1395
  - عضو کمیته اجرایی در برگزاری کنفراس فناوری نانو در صنعت برق