طراحی سایت
شنبه 08 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

عبداله مصطفایی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی محیط‌زیست
 سمت سازمانی
مجری طرح  پژوهشکده انرژی و محیط زیست
  عنوان شغلی
مدیر گروه

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
amostafaei@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4837
  شماره تلفن مستقیم
021-88079446
  شماره نمابر
021-88361603
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی محيط زيست دانشگاه تهران
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – مهندسی محيط زيست دانشگاه تهران
  مقطع کارشناسی
مهندسی شيمی دانشگاه صنعتی شريف

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
تحقیق تئوری- تجربی بر روی ارتباط پتانسیل زتا با میزان پایداری تركیبات آلی طبیعی (NOMs) در آب با هدف كاهش این تركیبات با تاكید بر عملیات پایلوت
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
تحقيق در طراحی و ساخت پايلوت تصفيه خانه پساب‌های نيروگاهی
زمینه فعالیت پژوهشی
- تصفیه آب و فاضلاب صنعتی و شهری
- مدیریت و استحصال انرژی از پسماندها و زایدات صنعتی
پروژه‌های پژوهشی
1- مطالعه ساخت پایلوت تصفیه پساب‌های نیروگاهی – گروه محیط زیست- همكار پروژه-1377
2- تحقیق در زمینه بهینه سازی كلاریفایرهای لجن برگشتی نیروگاه‌ها- گروه محیط زیست-كارشناس پروژه- 1378
3- تحقیق در زمینه تصفیه پساب‌های نیروگاهی بكمك وتلند(نیزار)- پژوهشگاه نیرو- گروه محیط زیست- مدیر پروژه- 1380
4- امکانسنجی استفاده از پلاسمای غیر حرارتی در کاهش آلودگی هوای دودکش– گروه محیط زیست- مدیر پروژه- 1381
5- تحقیق در زمینه ساخت دستگاه مولد ازن جهت آب و فاضلاب – گروه محیط زیست- مدیر پروژه- 1382
6- بررسی روش الكتروپوریشن جهت ضدعفونی كردن آبها – گروه محیط زیست- مدیر پروژه- 1383
7- تحقیق در زمینه استفاده از تایرهای فرسوده بعنوان سوخت كارخانه های سیمان– گروه محیط زیست- مدیر پروژه- 1384
8- بررسی كاربرد فن آوری بیوراكتورهای غشایی در تصفیه فاضلاب- گروه محیط زیست- مدیر پروژه- 1386- 1385
9- طراحی سیستم بیوفیلتر در كارخانه كمپوست جهت حذف بو – گروه محیط زیست- مدیر پروژه- 1389-1387
10- بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب نیروگاه زغالی طبس با هدف بازیابی و كاهش مصرف آب- گروه محیط زیست-مدیر پروژه- 92-1391
11- تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری مدیریت آلاینده‌ها (هوا، آب و خاك) در صنعت برق- گروه محیط زیست- مدیر پروژه – 1394
12- امكانسنجی تولید برق از جریان پساب خروجی از تصفیه خانه‌های فاضلاب كشور-گروه محیط زیست- مدیر پروژه – 1395
13- طرح توسعه فناوری های مدیریت آلاینده‌ها در صنعت برق- معاونت فناوری- مجری طرح- 1396
14- آینده نگاری حذف NOX در نیروگاه‌های ایران- گروه محیط زیست- مدیر پروژه- 1396

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)

1- بركه‌های تثبیت فاضلاب در اروپا – نشریه آب و محیط زیست ـ خرداد 1376
2- سد باطله - نشریه فراز ـ بهار 1376
3- آب سالم در مطب دندانپزشكی – نشریه آب و محیط زیست ـ اسفند 1375
4- زدایش آرسنیك در فرآیند انعقاد – نشریه آب و محیط زیست ـ مهر 1376
5- سیستم‌های كنترل و ابزار دقیق در تصفیه خانه‌ها – نشریه آب و محیط زیست ـ مهر 1376
6- محیط زیست و معادن فسفات – نشریه معادن و فلزات ـ پائیز 1377
7- بسوی تولید بدون آلودگی - نشریه فراز ـ پائیز 1377
8- بكارگیری پوشش‌های پیشرفته برای حفاظت تصفیه خانه‌ها – نشریه آب و فاضلاب ـ آبان 1377
9- استفاده از دی اكسید كلر در برج‌های خنك كن نیروگاه‌ها – مجله برق ـ بهار و تابستان 1377
10- حذف فلزات سنگین – نشریه پیام متن ـ آبان 1377
11- نیروگاه‌های شناور – نشریه صنعت برق ـ اسفند 1377
12- وقتی در یك كار گروهی وارد می‌شوید – نشریه فراز ـ زمستان 1377
13- خوردگی بتن در تأسیسات آب و فاضلاب – نشریه آب و فاضلاب ـ تابستان 1378
14- تكنیك‌های جدید در كوره‌های كك سازی – نشریه فراز ـ تابستان 1378
15- ارتباط رشد جمعیت و تقاضای آب در آفریقای جنوبی – نشریه آب و توسعه ـ شماره 20و21
16- تولید برق بكمك دودكش خورشیدی – نشریه صنعت برق ـ دی 1378
17- تصفیه پساب‌های نیروگاه‌ها به روش وتلند - نشریه صنعت برق ـ آبان 1380
18- فن آوری در خدمت تولید برق و انرژی از زایدات ـ مجله صنعت برق ـ تیرماه 1381
19- - تولید برق از تایرهای فرسوده – ماهنامه صنعت برق – آبان 1381
20- - حفاظت از منابع به روش اقتصادی – روزنامه همشهری – دوم اسفند 1381
21- - معیارهای انتخاب حلال مناسب برای شستشوی شیمیایی بویلر- ماهنامه صنعت برق– اردیبهشت1382
22- - نیروگاه آبی و اثرات زیست محیطی آن – ماهنامه صنعت برق – خرداد 1382
23- MTBE و مسئولیت سنگین ما – مجله شیمی (مركز نشر دانشگاهی)- اسفند 1381
24- - زباله‌های الكترونیكی،آتش زیر خاكستر- ماهنامه صنعت برق – آبان 1382
25- خطرات زیست محیطی نانوتكنولوژی – ماهنامه صنعت برق – آذر 1383
26- ضدعفونی سازی آب و مایعات با روش الكتروپوریشن – مجله مهندسی شیمی ایران – اسفند 1383
27- محیط زیست و انرژی عربستان سعودی – نشریه اقتصاد انرژی – بهمن 1383
28- تایرهای فرسوده در راه كارخانه های سیمان – مجله صنعت لاستیك ایران – بهار 1384
29- تصفیه آلودگی هوا به كمك پلاسمای غیر حرارتی - ماهنامه صنعت برق – آبان 1384
30- استفاده از ازن در نیروگاه‌ها - ماهنامه صنعت برق – مهر 1385
31- بررسی ومقایسه سیستم‌های تجاری شده بیوراكتور غشایی- یازدهمین كنگره مهندسی شیمی ایران – آذر1385
32- همكاری برای كاهش آلایندگی نیروگاه‌های آمریكا- ماهنامه صنعت برق – بهمن 1385
33- دودكش خورشیدی - ماهنامه صنعت برق – اسفند 1385
34- تاریخچه مدیریت تایرهای فرسوده در آمریكا - مجله صنعت لاستیك ایران – بهار 1386
35- تایر مستعمل سوختی مناسب برای كارخانه های سیمان - مجله صنعت لاستیك ایران- پاییز 1389
36- میشلن به دنبال مواد زیستی برای تولید تایر- مجله صنعت لاستیك ایران- زمستان 1392
37- روش‌های كاهش تولید اكسیدهای نیتروژن در محفظه احتراق- فصلنامه علمی ترویجی محیط زیست- پاییز 1397
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- Mostafaei, A., Sohrabi, A. "The Pilot Study on Treatment of Power Plant Wastewater", 6th Specialist Conference on Small Water & Wastewater Systems & First International Conference on Onsite Wastewater Treatment and Recycling, Perth, Murdoch University, Australia, 11-13 Feb. 2004 …

1- معرفی پارامترهای اساسی در طراحی كلاریفایرهای سختی گیر در نیروگاه‌های حرارتی ـ هفدهمین كنفرانس بین المللی برق ـ آبان 1381
2- تكنولوژی زیست درمانی خاك‌های آلوده به تركیبات حلقوی كلردار – پنجمین همایش دانشجویی مهندسی شیمی -دانشگاه پلی تكنیك – اسفند 1383
3- بررسی و مقایسه سیستم‌های تجاری شده بیوراكتور غشایی- یازدهمین كنگره مهندسی شیمی ایران – آذر1385
4- تایرهای فرسوده بعنوان سوخت دركارخانه های سیمان – اولین همایش مهندسی محیط زیست – اسفند 1385
5- بررسی شرایط عملیاتی و راندمان بیوراكتورهای غشایی- اولین همایش مهندسی محیط زیست – اسفند 1385
6- تایر مستعمل، سوختی مناسب برای كارخانه‌های سیمان(سخنران كلیدی)- نخستین همایش بازیافت لاستیك و محیط زیست ، 1389
7- دودكش خورشیدی راهكاری برای كاهش آلودگی هوای تهران"، بیست و پنجمین كنفرانس بین المللی برق ، 1389
8- انتشار اکسیدهای نیتروژن در نیروگاه‌های بخار ایران، "، سی و چهارمین كنفرانس بین المللی برق ، 1398

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- استاد مشاور پایان نامه كارشناسی ارشد" تصفیه بیولوژیكی خاك‌های آلوده به تركیبات حلقوی كلردار(دی كلروبنزن‌ها)" – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- 1383
- استاد مشاور پایان نامه كارشناسی" مطالعه فناوری دودكش‌های خورشیدی جهت تولید برق و كاهش آلودگی هوای شهری"- دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور) - 1389
- استاد مشاور پایان نامه كارشناسی" بررسی نیروگاه‌های ذغال سوز(IGCC) در برنامه توسعه کشور" - دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور) – 1391
- استاد راهنمای پایان نامه كارشناسی ارشد- "استحصال سوخت بیودیزل از ترکیبات روغنی در تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری"- دانشگاه صنعتی پلی تكنیك- 1396
- استاد راهنمای پایان نامه كارشناسی ارشد- "استفاده از لجن حاصل از شستشوی شیمیایی بویلرهای نیروگاه‌ها در ساخت بتن (با هدف تثبیت آلاینده ها)- 1397

  جوایز و افتخارات

  كسب مقام اول و تندیس اولین جشنواره آب و رسانه
  - كسب مقام اول و تندیس دومین جشنواره آب و رسانه
  - كسب مقام اول و تندیس سومین جشنواره آب و رسانه
  - تقدیرنامه بخاطر مشاركت در پروژه ملی "برنامه ریزی راهبردی در صنعت برق" – پژوهشگاه نیرو
  - لوح تقدیر ارائه مقاله در كنفرانس بین المللی برق

  دوره‌های گذرانده شده

  آشنايی با صنعت برق 1379
  آشنايی با نرم افزار EXCEL 1380
  برنامه نويسیC مقدماتی 1380
  آلاينده‌های زيست محيطی 1380
  آشنايي با نيروگاه ري 1381
  نامه نگاری به انگليسی 1381
  پيشگيری و كاهش آلودگی 1381
  آشنايی با نرم افزار WORD 1382
  آشنايی با نرم افزار B-jac 1382
  برنامه نويسی Visual Basic 1383
  نرم افزار Hysys 1383
  اصول و تئوری PIPING 1384
  نرم افزار AutoCAD مقدماتی 1384
  نرم افزار EXCEL پيشرفته 1386
  فن نگارش متون علمی به انگليسی 1387
  استفاده از لايه‌های ژئو سنتتيك 1387
  مديريت پروژه براساس PMBOK 1388
  مديريت و راهبری در نيروگاه‌های بيوگاز 1390
  حقوق مالكيت فكری و مصاديق آن 1392

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- كارگاه" كاربرد گازهای حاصل از منابع زیست توده در تولید سوخت‌های مایع"، نخستین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند، بازیافت بایومس" دی ماه 1390

  فعالیت‌های اجرایی

  - دبیر شورای راهبری گروه محیط زیست
  - مجری طرح توسعه فناوری مدیریت آلاینده‌ها در صنعت برق