طراحی سایت
شنبه 08 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

داور ابراهیمی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
 سمت سازمانی
مدیر پروژه‌  پژوهشکده انرژی و محیط زیست
  عنوان شغلی
پژوهشگر|کارشناس

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
Debrahimi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4490
  شماره تلفن مستقیم
021688361601
  شماره نمابر
021688361601
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
زمین شناسی، زمین گرمایی، آزاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
  مقطع کارشناسی ارشد
زمین شناسی، رسوب شناسی و سنگ شناسی، دانشگاه خوارزمی
  مقطع کارشناسی
زمین شناسی، دانشگاه اصفهان

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
مشخصات سنگ شناسی، سکانس استراتیگرافی و کیفیت مخزنی سازند بورگان در میادین نفتی شمال غربی خلیج فارس
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی سنگ شناسی و محیط رسوبی نهشته‌های تریاس در منطقه سیروان و چاه کبیرکوه -1
زمینه فعالیت پژوهشی
- انرژی زمین گرمایی
- آب‌های ژرف
- بهره برداری از منابع انرژی زمین گرمایی چاه‌های نفت و گاز
- آب شیرین کن زمین گرمایی
تجربیات پژوهشی
10 سال سابقه پژوهش در حوزه انرژی زمین گرمایی، آب‌های ژرف و منابع انرژی هیدروکربوری
پروژه‌های پژوهشی
-"مطالعات امکان سنجی بهره برداری از منابع انرژی زمین گرمایی موجود در چاه‌های متروکه نفت و گاز کشور"پژوهشکده انرژی و محیط زیست- پژوهشگاه نیرو، به عنوان مدیر پروژه.
-"بازنگری سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی زمین گرمایی در ایران"گروه انرژی‌های تجدیدپذیر- پژوهشگاه نیرو، به عنوان مدیر پروژه.
-"مطالعات اکتشاف تکمیلی (زمین شناسی ژئوشیمی و ثقل سنجی) در منطقه زمین گرمایی دماوند" طرح انرژی زمین گرمایی- پژوهشگاه نیرو، به عنوان مدیر پروژه.
-"مطالعات حرارت سنجی در منطقه زمین گرمایی محلات" گروه انرژی‌های تجدیدپذیر- پژوهشگاه نیرو، به عنوان مدیر پروژه.
-"مطالعات اكتشافی سطح الارضی تكمیلی در استان آذربایجان غربی (منطقه سلماس)" گروه انرژی‌های تجدیدپذیر- پژوهشگاه نیرو، به عنوان کارشناس پروژه.
-"تدوین سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه فناوری‌های مرتبط با انرژی زمین گرمایی در ایران"گروه انرژی‌های تجدیدپذیر- پژوهشگاه نیرو، به عنوان کارشناس پروژه.
- "مطالعات اكتشافی سطح الارضی تكمیلی در منطقه زمین گرمایی محلات" گروه انرژی‌های تجدیدپذیر- پژوهشگاه نیرو، به عنوان کارشناس پروژه.
- "اكتشاف مقدماتی منابع انرژی زمین گرمایی در استان آذربایجان غربی"گروه انرژی‌های تجدیدپذیر- پژوهشگاه نیرو، به عنوان کارشناس پروژه.
- " تدوین دانش فنی طراحی کویل زمینی سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی"، به عنوان کارشناس پروژه.
- "طراحی مفهومی نیروگاه‌های زمین گرمایی دومداره"، به عنوان کارشناس پروژه.
- " ارزیابی فنی و اقتصادی تاًمین گرمایش روستای قینرجه با استفاده از انرژی زمین گرمایی"، به عنوان کارشناس پروژه.
-" برنامه ریزی 11 پروژه مستخرج از سند راهبردی و نقشه راه توسعه فنآوری‌های مرتبط با انرژی زمین گرمایی"، به عنوان کارشناس پروژه.
- " امکان سنجی بهره برداری از پمپ‌های حرارتی زمین گرمایی، بررسی گلوگاه‌های توسعه آنها و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاربرد گسترده آنها در کشور، به عنوان کارشناس پروژه.

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
- Ebrahimi, D., Nouraliee, J., Dashti, A., 2019. Assessing the geothermal susceptibility of the Shahin Dezh Region, based on the Geological, Geochemical and Geophysical Evidence. Journal of African Earth Sciences 152 (2019) 84-94.

- Davar Ebrahimi1, Javad Nouraliee1, Ali Dashti, (2019) Inspecting geothermal prospects in an integrated approach within the West Azarbaijan Province of Iran. Joural of Geothermics 77 (2019), 224-235.

- Mahdi BEHYARI, Javad NOURALIEE, and Davar EBRAHIMI, (2018). Structural Control on the Salmas Geothermal Region, Northwest Iran, from Fractal Analysis and Paleostress Data. Journal of Acta Geologica Sinica- English edition, Vol. 92 No. 5 pp.1–1.

- Davar Ebrahimi, Abdolhossein Amini, Elham Hajikazemi, Ali Solgi,. (2017): Inspecting the Reservoir Characteristics of the Burgan Formation of Soroosh Oil Field Applying Rock Typing Methods in the Context
of Geological Studies. Open Journal of Geology. 10, 4237.

- Davar Ebrahimi, Abdolhossein Amini, Ali Solgi, Elham Hajikazemi. (2016): An Integrated Appraisal of Burgan Reservoir in Soroosh Oil Field, Using Petrographic and Petrophysical
Approaches. Open Journal of Geology, 9, 50-69.

- Nouraliee, j., Porkhial, s., Mohammadzadeh, M., Ebrahimi, D. (2015): Investigation on Density Contrasts and Geological Structures around Hot springs in Mahallat Geothermal Region using Gravity Method. Russian Geology and Geophysics. Volume 56, Issue 12, pp 1791-1800.

-Javad Nouraliee, Davar Ebrahimi, Soheil Porkhial, Mohammad Reza Rahmani, Faezeh Sheikholeslami (2016): Geothermal Resource Assessment in Derik Region (NW-Iran). Journal of Tethys Volume 4, Issue 1, Winter, Page 55-68.
- Nouraliee, J., Ebrahimi, D., Porkhial, S., Rahmani, M.R. 2014, "Chemical Analysis of West Azarbaijan Province Warm Springs in NW-Iran", Journal of Scientific Research and Studies Vol. 1(4), pp. 65-72, October, 2014.

- Porkhial, S., Rahmani, M.R., Nouraliee, J., Ebrahimi, D. 2013, "Resource Assessment of Vartun Geothermal Region, Central Iran". Journal of Tethys: Vol. 1, No.1, pp 29-40.


"شناسایی مخزن سامانه زمین گرمایی منطقه تکاب با استفاده از روش گرانی سنجی" فصل نامه علوم زمین جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، سال 10، شماره 37، بهار 1395، صفحات 104-93.
"وارون سازی و تفسیر داده‌های گرانی منطقه زمین گرمایی محلات" نشریه زمین شناسی ژئوتکنیک، سال 10 (1393)، شماره 4: 303-312.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
- Porkhial, S., Nouraliee, J., Rahmani, M.R., Ebrahimi, D. "Study on Conceptual Model of Arabdizaj Prospect in West Azarbaijan Province, NW-Iran", Proceedings World Geothermal Congress Melbourne, Australia, 19-25 April 2015.

- Nouraliee, J., Ebrahimi, D."Reconnaissance Survey of Geothermal Resources in West Azarbaijan Province, NW-Iran", Proceedings World Geothermal Congress, Melbourne, Australia, 19-25 April 2015.

"مطالعات امکان سنجی ذخیره سازی نفت خام در مخازن زیرزمینی در نوار ساحلی جنوب ایران بر اساس معیارهای زمین شناختی" همایش دانشگاه شهید بهشتی تهران، مهر 1392.
"بررسی ژئوشیمیایی و زمین دماسنجی منابع زمین گرمایی شهرستان ماکو" همایش سازمان زمین شناسی کشور، 1391 .
" آنالیز ریزرخساره‌ها و محیط های رسوبی سازند‌های دشتک و خانه کت در منطقه سیروان" همایش انجمن زمین شناسی کشور، 1389.
" مطالعه میکروفاسیس‌های سازند خانه کت در منطقه سیروان" ، همایش سازمان زمین شناسی کشور ، 1388.
"بررسی رخساره‌های توفانی سازند خانه کت " همایش زمین شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان، 1388.
-"معرفی مناطق امیدبخش زمین گرمایی هیدروترمال در استان آذربایجان غربی" دومین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران، تهران، آذر 1394.
"بررسی ضرورت و توجیه پذیری توسعه فن آوری‌های حوزه انرژی زمین گرمایی" سی‌امین کنفرانس بین المللی برق، تهران، آبان 1394.
کتاب
-کتاب "مبانی اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی، 1396"، به عنوان مولف اول انتشارات سخنوران
- کتاب "روش‌های اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی به همراه ریسک های اکتشاف و مطالعات موردی، به عنوان مولف دوم. انتشارات پژوهشگاه نیرو
-کتاب Geothermal Training in Iceland, 2015, ISBN:978-9979-68-391-9, ISSN:1670-700 تالیف بخشی از کتاب.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

پایان نامه کارشناسی ارشد: مدل سازی چاه‌های ژئوترمال جهت پیش بینی تشکیل رسوبات معدنی، دانشگاه امیر کبیر، دانشکده مهندسی نفت، به عنوان استاد مشاور.

  جوایز و افتخارات

  فارغ التحصيل مقطع كارشناسی ارشد، به عنوان شاگرد اول گروه زمين شناسی دانشگاه خوازرمی تهران.

  دوره‌های گذرانده شده

  Six-month geothermal training Program, United Nations University, Iceland

  دوره مدیریت پروژه PMBOK
  دوره بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان و کاربرد پمپ‌های حرارتی

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
2 سال تدریس در دانشگاه آزاد واحد دماوند در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد.
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
مدرس کارگاه آموزشی تینیک‌های سایت یابی نیروگاه‌های زمین گرمایی و روش‌های تحلیل اطلس، سازمان انرژی‌های نو ایران 1395

  فعالیت‌های اجرایی

  -مدیریت پروژه‌های زمین گرمایی در پژوهشگاه نیرو
  - اجرای عملیات حرارت سنجی در منطقه زمین گرمایی محلات.
  -مطالعات اکتشاف تکمیلی زمین گرمایی مناطق محلات، آذربایجان غربی و دماوند
  -نقشه برداری ساختمانی و گرادیان زمین گرمایی منطقه زمین گرمایی موتروولیر در جنوب غربی ایسلند به منظور انطباق با داده‌های چاه های زمین گرمایی موجود در منطقه.
  -بررسی منطقه سیروان در استان کرمانشاه به منظور اکتشاف ذخایر نفتی، پروژه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران.
  -بررسی زمین شناسی نوار ساحلی جنوب کشور به منظور انتخاب سایت مناسب دخیره سازی نفت خام، پروژه امکان سنجی ذخیره سازی نفت خام در ایران.