طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 19 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

عطیه کشاورز

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
akeshavarz@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4430
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت
https://www.researchgate.net/profile/Atiyeh_Keshavarz-Mohammadiyan
https://ir.linkedin.com/in/atiyeh-keshavarz-mohammadiyan-3436b312a
https://scholar.google.com/citations?user=Ylji1JcAAAAJ&hl=en#d=gs_hdr_drw

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی برق، کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1395
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی برق، کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1390
  مقطع کارشناسی
مهندسی برق، کنترل، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، 1387

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
زمینه فعالیت پژوهشی
- تخمین حالت
- کاربردهای کنترل در شبکه هوشمند (smart grid)
- کاربردهای کنترل در شبکه‌های کامپیوتری
- شبکه‌های حسگر بی‌سیم
- ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی
- کنترل سيستم‌های اتفاقی
- شناسايی سيستم‌ها
پروژه‌های پژوهشی
1- طراحی و شبیه‌سازی ماژول تخمین‌گر حالت دینامیکی مورد نیاز سامانه SCADA/EMS مراکز دیسپاچینگ با در نظر گرفتن محدودیت‌های ارتباطی، گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه، مدیر پروژه، در حال انجام
2- طراحی مفهومی سامانه بومی کنترل ریزشبکه، گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه، کارشناس پروژه، 1397-1396.
3- تشخیص خطا در توربین گازی توسط شبکه عصبی، گروه پژوهشی پایش و کنترل نیروگاه، کارشناس پروژه، 1396.
4- تجدید پیکربندی شبکه دیسپاچینگ برق کشور و تعیین شرح وظایف سطوح مختلف آن، گروه پژوهشی سامانه‌های کنترل شبکه، کارشناس پروژه، 1396.

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- A. Keshavarz-Mohammadiyan, H. Khaloozadeh, “Consensus-based distributed unscented target tracking in wireless sensor networks with state-dependent noise”, Signal Processing, 2018, 144, pp. 283-295. (ISI)
2- M. Ayati, M.H. Ghayyoumi, A. Keshavarz-Mohammadiyan, “A fuzzy three-level clustering method for lifetime improvement of wireless sensor networks”, Annals of Telecommunications, 2018, 73, pp. 535-546. (ISI)
3- A. Keshavarz-Mohammadiyan, H. Khaloozadeh, “Interacting multiple model and sensor selection algorithms for manoeuvring target tracking in wireless sensor networks with multiplicative noise”, International Journal of Systems Science, 2017, 48, 5, pp. 899-908. (ISI)
4- A. Keshavarz-Mohammadiyan, H. Khaloozadeh, “PIAPF for maneuvering target tracking in the presence of multiplicative noise”, IET Radar, Sonar and Navigation, 2017, 11, 2, pp. 370-378. (ISI)
5- A. Keshavarz-Mohammadiyan, H. Khaloozadeh, “Adaptive consensus-based distributed state estimator for nonlinear systems in the presence of multiplicative noise”, IET Signal Processing, 2017, 11, 8, pp. 986-997. (ISI)

1- عطیه کشاورز محمدیان، حمید خالوزاده، " تخمین حالت و انتخاب حسگر توزیع‌یافته در شبکه حسگر بی‌سیم در حضور نویز وابسته به حالت"، مجله کنترل، جلد ۱۱، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶. (علمی پژوهشی)
2- حمید خالوزاده، عطیه کشاورز محمدیان، " مروری بر کاربردهای نظریه تخمین، شناسایی و کنترل تصادفی در سیستم‌های صنعتی"، مجله کنترل، جلد 8، شماره ۳، پاییز ۱۳۹3. (علمی پژوهشی)
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- A. Keshavarz-Mohammadiyan, H. Khaloozadeh, “Active queue management in TCP networks based on nonlinear generalized minimum variance control”, 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. 134-137, 2011.
2- A. Keshavarz-Mohammadiyan, H. Khaloozadeh, “GA-based RED and PID design for minimization of queue length variance in TCP/AQM networks”, 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. 1170-1174, 2011.
3- A. Keshavarz-Mohammadiyan, H. Khaloozadeh, “PSO-PF target tracking in range-based wireless sensor networks with distance-dependent measurement noise”, 23rd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2015), pp. 911 – 915, 2015.
4- A. Keshavarz-Mohammadiyan, H. Khaloozadeh, “Logarithm based adaptive particle filter for maneuvering target tracking in wireless sensor networks with multiplicative noise”, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, 2016.
5- A. Keshavarz-Mohammadiyan, H. Khaloozadeh, “Adaptive IMMPF for bearing-only maneuvering target tracking in wireless sensor networks, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, 2016.

  دوره‌های گذرانده‌شده


  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- پیک‌سایی و تسطیح منحنی بار شبکه توزیع با استفاده از خودروهای الکتریکی، امیرمحمد قبادزاده، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، 1397.

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- آزمايشگاه ابزاردقيق، دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی، 1394-1389.
- مدارهای الکتریکی1و2، دانشگاه البرز، 1394-1393.
- سیستم‌های کنترل خطی، دانشگاه البرز، 1394-1393.
- جبرخطی، دانشگاه البرز، 1393-1391.
- آزمايشگاه ميکروکنترلرها، موسسه آموزش عالی اکباتان، 1391.
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)