طراحی سایت
یکشنبه 06 آذر 1401
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

افسانه سادات لاریمی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی شیمی و فرآیند
 سمت سازمانی
مدیر پروژه‌  پژوهشکده تولید نیرو
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی|سرپرست گروه

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
alarimi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4405
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی شیمی، ترموسینتیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
  مقطع کارشناسی
مهندسی شیمی، فرآیند، دانشگاه علم و صنعت ایران

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
فرآیند تولید هیدروژن تجدیدپذیر با استفاده از ریفورمینگ زیست توده در حضور کاتالیست‌های نوین
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی کاتالیست‏‌های نوین Ni/CeO₂-ZrO₂ در فرآیند اکسیداسیون جزئی متان
زمینه فعالیت پژوهشی
1) فرآیندهای شیمیایی
2) راکتور، کاتالیست و جاذب
3) هیدروژن
پروژه‌های پژوهشی
1- عنوان پروژه، گروه مرتبط، سمت در پروژه، سال انجام
2- طرح آزمایشگاهی تبدیل CO₂ به سوخت (گازسنتز) در یک رآکتور فوتوکاتالیستی، گروه پژوهشی شیمی و فرایند، مدیر پروژه، 1396
3- تدوین سند راهبردی و نقشه راه روش‌های تولید، خالص سازی و کاربرد‌های هیدروژن، گروه پژوهشی شیمی و فرایند، مدیر پروژه، 1397
4- تدوین سند و نقشه راه بومی سازی کاتالیست‌های مورد استفاده در صنعت آب و برق، گروه پژوهشی شیمی و فرایند، مدیر پروژه، 1398
5- مطالعه و ارزیابی فنی- اقتصادی- اجرایی فرایند بهینه پیشگیری از خوردگی ناشی از گوگرد موجود در سوخت مازوت نیروگاه‌ها، سند توسعه فناوری‌های کنترل و پایش خوردگی، مدیر پروژه، در حال اجرا

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- A. Larimi* and F. Khorasheh. Carbonaceous supports decorated with Pt-TiO2 nanoparticles using electrostatic self-assembly method as a highly visible-light active photocatalyst for CO2 photoreduction. Renewable Energy, 2020, 145, 1862-1869.
2- Z. Nayernia, M. kazemeini and A. Larimi. Developing a mathematical model for reforming of glycerol towards a comparative evaluation of the liquid vs. gas phase medium. International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, 26764-26772.
3- A. Larimi* and F. Khorasheh. Renewable hydrogen production over Pt/Al₂O₃ nano-catalysts: Effect of M-promoting (M=Pd, Rh, Re, Ru, Ir, Cr). International Journal of Hydrogen Energy, 2019, 44, 8243-8251.
4- A. Larimi* and F. Khorasheh. Renewable Hydrogen Production by Ethylene Glycol Steam Reforming over Al₂O₃ Supported Ni-Pt Bimetallic Nano-Catalysts. Renewable Energy, 2018, 128, 188-199.
5- F. Bastan, M. Kazemeini and A. Larimi. Production of Renewable Hydrogen through Aqueous-Phase Reforming of Glycerol over Ni/Al2O3-MgO Nano-Catalyst. International Journal of Hydrogen Energy, 2018, 43, 614-621.
6- F. Bastan, M. Kazemeini and A. Larimi. Aqueous-Phase Reforming of Glycerol for Production of Alkanes over Ni/CexZr1-xO2 Nano-Catalyst: Effects of the Support's Composition. Renewable Energy, 2017, 108, 417-424.
7- H. Maleki, M. Kazemeini and A. Larimi. Transesterification of canola oil and methanol by lithium impregnated CaO-La2O3 mixed oxide for biodiesel synthesis. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 2017, 47, 399-404.
8- A. Larimi, M. Kazemeini and F. Khorasheh. Aqueous phase reforming of glycerol using highly active and stable Pt0.05CexZr0.95-xO2 solid solution catalysts. Applied Catalysis A: General, 2016, 523, 230–240.
9- A. Larimi, M. Kazemeini and F. Khorasheh. Highly selective doped Pt/MgO nanosheets for renewable Hydrogen production from APR of Glycerol. International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41, 17390-17398.
10- A. Larimi and S. M. Alavi Amlashi. Ceria-Zirconia supported Ni catalysts for partial oxidation of methane to synthesis gas. FUEL, 2012, 102, 366-371.

1- مروری بر پایداری منابع و سیستم ‏‏ها‏ی تولید و ذخیره سازی هیدروژن و آینده‏‌ی آن، افسانه سادات لاریمی، دو فصلنامه انرژی‌های تجدیدپذیر و نو، 1398
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- A. Larimi*. Aqueous-Phase Reforming of Glycerol over Pt/CeO2-ZrO2 Nano-Catalyst: Effect of Active Phase Loading on Hydrogen-Rich Gas Production. 26th European Biomass Conference and Exhibition, Denmark, 2018.
2- A. Larimi*. Renewable hydrogen production by ethylene glycol steam reforming over Ni-Pt/Al2O3 nano-catalysts. Renewable energy 2019, UK, 2019.
3- A. Larimi*. Carbonaceous Supports Decorated with Pt-TiO₂ Nanoparticles Using Electrostatic Self-Assembly Method As a Highly Visible Light Active Photocatalyst for CO₂ Photoreduction. AICHE, 2018.
4- Z. Nayernia, M. Kazemeini and A. Larimi. Catalytic steam reforming of glycerol: A simulation with MATLAB. 2nd International Biennial Oil, Gas and Petrochemical Conference, Iran, 2018.
5- A. Larimi* and M. Fathi. Photocatalytic conversion of CO2 from the stack of power plants to clean and cheap fuel by solar energy. 7th International Congress on Nanoscience& Nanotechnology, Iran, 2018.
6- F. Bastan, M. Kazemeini and A. Larimi. Developing a Mathematical Model of Asphaltene Precipitation Using the Extended Flory-Huggins Theory and the SRK Equation of State. The 10th International chemical engineering congress and exhibition, Iran, 2018.
7- A. Larimi, M. Kazemeini and F. Bastan, F. Khorasheh, H. Jamali. Renewable hydrogen production from glycerol over Pt/Al2O3 catalysts. 7th International Conference on Nanostructures, Iran, 2018.
8- F. Bastan, M. Kazemeini and A. Larimi. Renewable hydrogen production by aqueous phase reforming of glycerol utilizing Ni/Al2O3-MgO nano-catalyst: effect of the Ni loading. 7th International Conference on Nanostructures, Iran, 2018.
9- A. Larimi and S. M. Alavi Amlashi. Partial oxidation of methane over Ni/Ce(1-x)ZrxO2 mixed oxide solid solution catalysts. 2nd International Conference on Chemical Engineering and Applications, Singapore, 2011.
10- A. Asadi, A. Larimi*, A. Naderifar. Modeling and simulation of photoreactor for photocatalytic conversion of CO2 into methanol. The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, Iran, 2020.
11- S. Omranpour, A. Kargari, A. Larimi. Heterogeneous modeling of continuous production of biodiesel in a Fixed-bed reactor. The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, Iran, 2020.
12- M. Jafari, A. H. Khalili Garakani, A. Larimi*. Simulation and Sensitivity Analysis of the Mazut Hydro Cracking Unit of Iranian Power Plants to Remove Sulfur Compounds and Naphtha Production. The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition, Iran, 2020.

1- فرزاد باستان و افسانه سادات لاریمی. حذف آلاینده CO2 از دودکش نیروگاه‏‌ها و تبدیل فوتوکاتالیستی آن به سوخت پاک و ارزان توسط انرژی تجدیدپذیر خورشیدی. هفتمین همایش سراسری انرژی، محیط زیست و توسعه پایدار، 1396.
2- افسانه سادات لاریمی، محمد کاظمینی و فرزاد باستان. تولید هیدروژن تجدیدپذیر از گلیسرول در حضور کاتالیست‏‌های Pt/Al2O3. چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی، 1396.
3- فرزاد باستان و افسانه سادات لاریمی. تولید آلکان از زیست­توده با استفاده از فرآیند ریفورمینگ فاز آبی در حضور کاتالیست‌‏های Ni/CeO2-ZrO2. ششمین کنفرانس انرژی­‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران، 1396.
4- محسن مرادی، رضا نعمت الهی، فرهاد خراشه و افسانه سادات لاریمی. احیای فوتوکاتالیستی دی اکسید کربن جهت تولید متان با استفاده از نانو فوتوکاتالیست‌های دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با نیکل. دومین کنگره ملّی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، 1398.
5- رضا نعمت الهی، محمد اصانلو، سیروس قطبی و فرهاد خراشه و افسانه سادات لاریمی. تخریب فوتوکاتالیستی رنگ دایرکت قرمز 81 با استفاده از نانو فوتوکاتالیست‌های دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با بیسموت. دومین کنگره ملّی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، 1398.
6- مریم خطیبی، فرهاد خراشه و افسانه سادات لاریمی. تولید بیودیزل با استفاده از ترانس استریفیکاسیون روغن کانولا در حضور کاتالیست‌‏های Na-K بر پایه‏ی CaO حاصل از پوسته تخم مرغ. دومین کنگره ملّی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری، 1398.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

پسا دکترا
1) معصومه چمک، ساخت و اصلاح کاتالیست‌های بر پایه چهرچوب های فلز-آلی (MOF) برای تبدیل CO2 خروجی نیروگاه ها به سوخت

دکترا
1) محمد اصانلو، بررسی خاصیت فوتوکاتالیستی کامپوزیت بر پایه TiO₂ به منظور حذف رودامین (راهنما)
2) مریم احمدی، مطالعه، ساخت و ارزیابی فوتوکاتالیست‏های بر مبنای TiO₂ برای تبدیل CO₂ به محصولات با ارزش افزوده (مشاور)
3) رامین خدابنده لو، در دست تعریف در حوزه تبدیل زیست توده به گاز سنتز (راهنما)
4) حمیدرضا رحمن، در دست تعریف در حوزه تبدیل CO₂ به مواد با ارزش افزوده (راهنما)

کارشناسی ارشد
1) حسین جمالی گندمانی، تبدیل فوتوکاتالیستی CO₂ به سوخت در حضور نور مرئی (راهنما)
2) مریم خطیبی، تولید بیودیزل با استفاده از پوسته تخم مرغ به عنوان کاتالیست (راهنما)
3) محسن مرادی، تبدیل فوتوکاتالیستی دی اکسید کربن به مواد با ارزش افزوده با استفاده از کاتالیست‏های حاوی پلاتین (راهنما)
4) رضا نعمت الهی، تولید سوخت از کربن دی اکسید با استفاده از عناصر نشانده شده روی نانو ذرات فوتوکاتالیستی تیتانیوم دی اکسید (مشاور)
5) مرتضی طالبی، تولید بیودیزل با استفاده از استخوان پرندگان به عنوان کاتالیست (راهنما)
6) سجاد عمران پور، طراحی و شبیه سازی سیستم تولید بیودیزل در یک راکتور غشایی (راهنما)
7) امیر حسین اسدی، طراحی و شبیه سازی فوتوراکتور جهت تبدیل فوتوکاتالیستی CO₂ به سوخت سنتز (راهنما)
8) مهسا حسنی، سنتز و شناسایی نانو جاذب های رسی و کاربرد آن در حذف ترکیبات رنگی (مشاور)
9) سهل بهرامی نیا، حذف هیدروژن سولفید از بیوگاز با استفاده از زئولیت‏های نانوساختار (مشاور)
10) مهدیه تاجر، تولید نانو الیاف پلیمری حاوی نانو ذره با روش الکتروریسی به عنوان فیلتر هوا (مشاور)
11) زهرا نیر نیا، سینتیک و مدلسازی راکتوری فرآیند ریفورمینگ گلیسرول در فاز آبی (مشاور)

  جوایز و افتخارات

  1) دریافت گرنت پژوهشی از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
  2) عضویت (دریافت تسهیلات نخبگی) از بنیاد ملی نخبگان
  3) رتبه 1 در میان دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف
  4) رتبه 3 کنکور دکتری
  5) دانش آموخته رتبه 3 در میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
  6) دانشجوی برتر در میان دانشجویان ارشد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
  7) ورود به دوره کارشناسی ارشد بدون آزمون و از طریق ممتازی
  8) دانش آموخته رتبه 7 در میان دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت
  9) ورودی رتبه 1 در میان دانشجویان کارشناسی ورودی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت

  دوره‌های گذرانده شده

  مدیریت پروژه (PMBOK)، معرفی دارایی‌‏های فکری، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، اندازه‏‌گیری سطح ویژه به روش BET، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، کروماتوگرافی یونی (IC)، طیف سنجی مادون قرمز (FTIR)، پلاسمای جفت شده القایی (ICP-MS)، کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی (GC-MS)، پراش اشعه ایکس (XRD)، طیف سنج فلوئورسانس اشعه ایکس (XRF) و کروماتوگرافی مایع-طیف سنجی جرمی (LC-MS)

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
مدرس حق التدریس دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم دارویی
1) اصول مهندسی (پدیده‌‏های انتقال)-کارشناسی

دستیار آموزشی دانشگاه صنعتی شریف
1) پدیده‌‏های انتقال پیشرفته
2) انتقال جرم
3) پدیده‌‏های بین سطحی
4) پدیده‌‏های انتقال 2
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
1) برگزاری کارگاه آموزشی " فناوری،توسعه ی پایدار واقتصاد هیدروژن"، 8 ساعت، 1398