طراحی سایت
شنبه 16 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

حمیدرضا آراسته

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
harasteh@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4292
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی برق، قدرت، دانشگاه شهید بهشتی
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی برق، قدرت، دانشگاه تربیت مدرس
  مقطع کارشناسی
مهندسی برق، قدرت، دانشگاه تبریز

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
برنامه‌ریزی توسعه شبکه‌های فعال توزیع در حضور منابع گسترده انرژی
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
تجارت برنامه‌های پاسخگویی بار در بازار برق رقابتی
زمینه فعالیت پژوهشی
- برنامه‌ریزی و بهره‎‌‌برداری از سیستم‌های قدرت؛
- مدیریت انرژی؛
- شبکه‌های هوشمند؛
- پاسخگویی بار؛
- توزیع انرژی الکتریکی؛
- بازار برق.
پروژه‌های پژوهشی
1- مدیر پروژه با عنوان "تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی برنامه‌‌های تعرفه‌ ساعت اوج بحرانی"، پژوهشگاه نیرو (مرتبط با موافقت‌نامه توانیر)، سند توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق ، از 1398/10/25؛
2- مدیر پروژه با عنوان "تدوین ساز و کار اجرایی تبادل پاسخ‌گویی بار در حوزه صنعت برق ایران"، پژوهشگاه نیرو (مرتبط با موافقت‌نامه توانیر)، سند توسعه فناوری‌های مرتبط با شبکه هوشمند در صنعت برق و انرژی، از 1398/02/01؛
3- مدیر پروژه با عنوان "راهکارهای ارتقاء سطح بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع با هدف کاهش تلفات انرژی الکتریکی"، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده توزیع انرژی الکتریکی، از 1397/08/01؛
4- مدیر پروژه با عنوان "شناخت قابلیت‌های سیستم مدیریت انرژی با استفاده از مستندات، جلسات و کارگاه‎های آموزشی و کامپایل مؤلفه منتخب"، پژوهشگاه نیرو، مرکز کنترل و پایش بومی شبکه برق کشور، 1397/04/01-1 1397/10/01؛
5- مدیر پروژه با عنوان "تدوین نقشه‌راه‌های میان‌مدت و بلندمدت مرکز کنترل و پایش بومی شبکه برق کشور (مرکب)"، پژوهشگاه نیرو، مرکز کنترل و پایش بومی شبکه برق کشور، 1397/02/01-1397/09/01.

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- V. Vahidinasab, M. Tabarzadi, H. Arasteh, M. I. Alizadeh, M. Mohammadbeygi, H. Sheikhzadeh, M. S. Sepasian, “Overview of Electric Energy Distribution Networks Expansion Planning”, IEEE Access, 12 February 2020, DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2973455.
2- Hamidreza Arasteh, Vahid Vahidinasab, Mohammad Sadegh Sepasian, Jamshid Aghaei “Stochastic system of systems architecture for adaptive expansion of smart distribution grids”, IEEE Transactions on Industrial Informatics, Volume 15, Issue 1, pp. 377-389, January 2019.
3- Hamidreza Arasteh, Mohammad Sadegh Sepasian, Vahid Vahidinasab, Pierluigi Siano, “SoS-based multiobjective distribution system expansion planning”, Electric Power Systems Research (EPSR), Volume 141, pp. 392–406, December 2016.
4- Hamidreza Arasteh, Mohammad Sadegh Sepasian, Vahid Vahidinasab, “An aggregated model for coordinated planning and reconfiguration of electric distribution networks”, Energy, Volume 94, pp. 786-798, 1 January 2016.
5- Hamidreza Arasteh, Mohammad Sadegh Sepasian, Vahid Vahidinasab, “Incorporation of distribution system reconfiguration and expansion planning problems by considering the role of demand response resources”, Journal of Electrical Systems and Signals (ESS), Volume 3, Issue 1, pp. 23-36, 2015.
6- Hamidreza Arasteh, Mohammad Sadegh Sepasian, Vahid Vahidinasab, “Toward a smart distribution system expansion planning by considering demand response resources”, Journal of Operation and Automation in Power Engineering (JOAPE), University of Mohaghegh Ardabili, Volume 3, Issue 2, pp. 116-130, 2015.
7- Hamid Reza Arasteh, Mohsen Parsa Moghaddam, Mohammad Kazem Sheikh-El-Eslami, Miadreza Shafie-Khah, “Bidding strategy in demand response exchange market”, Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers (JIAEEE), Volume 10, Issue 2, pp. 1-9, 2013.
8- Hamid Reza Arasteh, Mohsen Parsa Moghaddam, Mohammad Kazem Sheikh-El-Eslami, “A comprehensive framework for retailer’s financial policy”, Journal of Electrical Systems and Signals (ESS), Volume 1, Issue 1, pp. 7-18, 2013.
9- Hamid Reza Arasteh, Mohsen Parsa Moghaddam, Mohammad Kazem Sheikh-El-Eslami, Amir Abdollahi, “Integrating commercial demand response resources with unit commitment”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems (IJEPES), Volume 51, pp. 153-161, October 2013.

1- احسان حسینی، محمدصادق سپاسیان، حمیدرضا آراسته، وحید وحیدی‌نسب، "چارچوب هماهنگ بازآرایی و کنترل مستقیم بار به منظور رفع چالش‌های بهره‌برداری شبکه‌های توزیع توسعه‌نیافته"، مجله مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران، فصلنامه علمی پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی، سال 14، شماره 3-الف، صفحات 179 تا 189، پاییز 1395.
2- حمیدرضا آراسته، حبیب‌اله اعلمی، "برنامه‌ریزی امنیت-مقید واحدهای تولیدی و بارهای پاسخ‌گو"، نشریه علمی–پژوهشی هوش محاسباتی در مهندسی برق، دانشگاه اصفهان، دوره 6، شماره 3، صفحات 56-39، پاییز 1394.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- Hamidreza Arasteh, Vahid Vahidinasab, Mohammad Sadegh Sepasian, Ahmad Ghaderi, “Integrated generation, transmission and energy efficiency planning”, 34th Power System Conference (PSC), Tehran, Iran, 9-11 December 2019, (indexed in IEEE explore).
2- H. Arasteh, V. Hosseinnezhad, V. Loia, A. Tommasetti, O. Troisi, M. Shafie-khah, P. Siano, “IoT-based smart cities: a survey”, 16 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), Florence, Italy, 7-10 June, 2016, (indexed in IEEE explore).
3- Hamid Reza Arasteh, Mahmoud Reza Haghifam, “Concurrent impacts of automation and demand response on utilities reliability costs in performance based regulation scheme”, IEEE PES conference, General Meeting, San Diego, California, USA, July 22-26, 2012, (indexed in IEEE explore).
4- Hamid Reza Arasteh, Mohsen Parsa Moghaddam, Mohammad Kazem Sheikh-El-Eslami, “Retailer participation in demand response exchange market”, 2nd Annual Clean Energy Conference (ACEC), International Center For Science, High Technology &Environmental Sciences; Kerman; Iran, July 11-12, 2012.
5- Hamid Reza Arasteh, Mohsen Parsa Moghaddam, Mohammad Kazem Sheikh-El-Eslami, “Bidding strategy in demand response exchange market”, 2nd Iranian Conference on Smart Grid, Tehran, Iran, May 23-24, 2012, (indexed in IEEE explore).
6- Ehsan Heydarian Forushani, Hamid Reza Arasteh, Mohsen Parsa Moghaddam, “Optimum retailer operation considering parking lots participation in electricity market”, 2nd Iranian Conference on Smart Grid, Tehran, Iran, May 23-24, 2012, (indexed in IEEE explore).

1- چاپ و ارائه به صورت پوستر مقاله با عنوان "توسعه منابع تولیدپراکنده با مدل‎سازی رفتار سرمایه‎گذار خصوصی و شرکت توزیع"، حمیدرضا آراسته، محمدصادق سپاسیان، وحید وحیدی‎نسب، ششمین دوره کنفرانس شبکه‌های هوشمند (SGC)، برگزار شده در دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان، کرمان، 30 آذر و 1 دی ماه 1395.
2- چاپ مقاله با عنوان "ارزیابی فرایند سرمایه‌گذاری تولید در فضای غیرقطعیِ بازار با لحاظ نمودن تجارت آلایندگی و ریسک"، سید محسن‌ هاشمی، حمیدرضا آراسته، محمدصادق سپاسیان، بیست و نهمین دوره کنفرانس بین‌المللی برق (PSC)، برگزار شده توسط توانیر، تهران، پژوهشگاه نیرو، 5 تا 7 آبان 1393.
3- چاپ و ارائه به صورت پوستر مقاله با عنوان "تأثیر پارامترهای کیفیت توان بر شاخص‌های قابلیت اطمینان و عملکرد شرکت‌های برق تحت قوانین اصلاح‌شده رگولاتور"، حمیدرضا آراسته، احمد سالم‌نیا، چهارمین دوره کنفرانس شبکه‌های هوشمند (SGC)، برگزار شده در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، 27-26 آذر 1392.
4- چاپ و ارائه به صورت سخنرانی مقاله با عنوان "بهره‫برداری بهینه سیستم‫های CHP گازسوز خودتأمین با بار‫های الکتریکی و حرارتی در محیط بازار برق"، رضا محمدی حیدرآباد، مهرداد ستایش‌نظر، حمید رضا آراسته، چهارمین دوره کنفرانس صنعت نیروگاه‌های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری)، برگزار شده توسط دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، تهران، 29-28 آذر 1391.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
5- چاپ مقاله با عنوان "استراتژی بهینه خرده‌فروش در بازار برق با حضور منابع پاسخگویی بار و خودروهای برق‌ده"، احسان حیدریان فروشانی، حمید رضا آراسته، محسن پارسامقدم، بیست و هفتمین دوره کنفرانس بین‌المللی برق (PSC)، برگزار شده توسط توانیر، تهران، پژوهشگاه نیرو، 24-22 آبان 1391.
6- چاپ و ارائه به صورت سخنرانی مقاله با عنوان "بررسی حضور توأمان نیروگاه‌های بادی و ذخیره‌سازها در بهبود اجرای برنامه‌های پاسخگویی بار"، رامین دهقانی، حمید رضا آراسته، محسن پارسامقدم، آرش عباسی، هفدهمین دوره کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق (EPDC)، برگزار شده توسط شرکت توزیع، تهران، 13-12 اردیبهشت 1391.
7- چاپ و ارائه به صورت سخنرانی مقاله با عنوان "نقش هوشمندسازی شبکه قدرت در کاهش چالش‌های برنامه‌های پاسخگویی بار"، رامین دهقانی، محسن پارسامقدم، حمید رضا آراسته، سومین دوره کنفرانس Electric Energy Consumption Optimization (EECO)، برگزار شده توسط دانشگاه شهید چمران، اهواز، 3-2 اسفند 1390.
8- چاپ و ارائه پوستری مقاله با عنوان "تأثیر اتوماسیون و پاسخگویی بار در هزینه‌های قابلیت اطمینان شرکت‌های برق"، حمید رضا آراسته، محمود رضا حقی‌فام، بیست و ششمین دوره کنفرانس بین‌المللی برق (PSC)، برگزار شده توانیر، تهران، پژوهشگاه نیرو، 12-10 آبان 1390.
9- چاپ و ارائه پوستری مقاله با عنوان "مدیریت بهینه بار با استفاده از مارکینگ‌تری و تقسیم‌بندی مکانی"، حمید رضا آراسته، محسن پارسامقدم، شانزدهمین دوره کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق (EPDC)، برگزار شده توسط شرکت توزیع، بندرعباس، 31-30فروردین 1390.
کتاب
1- M. Hadi Amini, Hamidreza Arasteh, Pierluigi Siano, “Sustainable smart cities through the lens of complex interdependent infrastructures: Panorama and state-of-the-art,” Publisher: Springer International Publishing, Book title: Sustainable Interdependent Networks II, Chapter: 3, pp. 45-68, 1/Jan/2019, DOI: 10.1007/978-3-319-98923-5_3.
2- M. Hadi Amini, Saber Talari, Hamidreza Arasteh, Nadali Mahmoudi, Mostafa Kazemi, Amir Abdollahi, Vikram Bhattacharjee, Miadreza Shafie-Khah, Pierluigi Siano, João PS Catalão, "Demand response in future power networks: Panoramic and state-of-the-art," Publisher: Springer International Publishing, Book title: Sustainable Interdependent Networks II, Chapter: 10, pp. 167-191, 1/Jan/2019, DOI: 10.1007/978-3-319-98923-5_10.

  دوره‌های گذرانده‌شده

1- شرکت در کارگاه آموزشی "آشنایی با فناوری زنجیره بلوکی (بلاکچین)"، به مدت چهار ساعت در سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق (PSC) برگزار شده در پژوهشگاه نیرو، تهران، 19 آذر 1398؛
2- شرکت در کارگاه آموزشی "معماری اطلاعاتی، ارتباطی و الکتریکی شبکه هوشمند توزیع و جایگاه منابع تولیدپراکنده در شبکه هوشمند"، در چهارمین دوره کنفرانس شبکه‌های هوشمند (SGC) برگزار شده در پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، آذر 1392؛
3- شرکت در کارگاه آموزشی "سیستم کنترل و ابزار دقیق نیروگاه سیکل ترکیبی (طرح نیام شرکت مپنا)"، در چهارمین دوره کنفرانس صنعت نیروگاه‌های حرارتی (گازی، سیکل ترکیبی، بخاری) برگزار شده توسط دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، تهران، آذر 1391؛
4- شرکت در دوره "Energy-Efficiency Improvement Opportunities in Lightening System"، برگزار شده توسط IEEE Iran section در 17/May/2012؛
5- شرکت در دوره‌های الگوریتم‌های جستجوی هوشمند (Population-based Intelligent Search Algorithms)، برگزار شده توسط IEEE Iran section، در November 2011.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- راهنمایی چهار پروژه مقطع کارشناسی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای الغدیر زنجان.

  جوایز و افتخارات

  - Placing in the top 1% reviewers in Engineering on Publons’ global reviewer database (2017-2018).

  • فارغ‌التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی؛
  • فارغ‌التحصیل رتبه دوم دوره کارشناسی ارشد؛
  • رتبه اول مرحله اول المپیاد دانشجویی برق سال 1389؛
  • کسب لوح تقدیر از طرف استانداری آذربایجان شرقی؛
  • کسب لوح تقدیر از طرف دانشگاه تبریز؛
  • عضو استعداد درخشان دانشگاه تبریز.

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- ارائه درس "بررسی سیستم‌های قدرت 1" در مقطع کارشناسی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای الغدیر زنجان، در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 94-93 و نیم‌سال اول سال تحصیلی 95-94، به عنوان استاد؛
- ارائه دروس "الکترونیک صنعتی" و "آزمایشگاه مدارهای الکتریکی" در مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس، تهران، در نیم‌سال اول سال تحصیلی 94-93، به عنوان استاد؛
- ارائه درس "برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت" در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس اکباتان، در نیم‌سال اول سال تحصیلی 94-93، به عنوان استادیار؛
- ارائه درس "برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت" در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده فنی و مهندسی شهید عباسپور، از نیم‌سال دوم سال تحصیلی 92-91 لغایت نیم‌سال دوم سال تحصیلی 94-93، به عنوان استادیار؛
- ارائه درس "مدیریت انرژی الکتریکی" در مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، نیم‌سال اول سال تحصیلی 92-91، به عنوان استادیار.
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- ارائه در نشست تخصصی با عنوان "به کارگیری ظرفیت‌های استارتاپی برای پیاده‌سازی برنامه‌های پاسخگویی بار"، 28 ابان 1398، سی و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق، پژوهشگاه نیرو، تهران، ایران، سخنرانان: هادی مدقق، علی شفیعی سروستانی، و حمیدرضا آراسته.
- مشارکت در برگزاری استارت-آپ ویکند بیست و سومین کنفرانس ملی شبکه‌های توزیع نیروی برق به عنوان منتور، برگزار شده در محل پژوهشگاه نیرو، تهران، 20-19 اردیبهشت 1397.

  فعالیت‌های اجرایی

  - عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی) گروه برنامه‌ریزی و بهره‎برداری در سیستم‎های قدرت، پژوهشگاه نیرو (از 15 بهمن 1397)؛
  - عضو گروه برنامه‌ریزی و بهره‎برداری در سیستم‎های قدرت، پژوهشگاه نیرو (1 دی 1396-15 بهمن 1397)؛
  - پژوهشگر مرکز طراحی بومی و ساخت داخل مرکز پایش و کنترل شبکه برق کشور، پژوهشگاه نیرو (1 اردیبهشت 1396-1 اردیبهشت 1398)؛
  - کارشناس دفتر معاونت پشتیبانی و منابع انسانی پژوهشگاه نیرو (22 آذر 1395-21 اسفند 1395)؛
  - مدیرگروه رشته مهندسی تکنولوژی برق دانشگاه فنی و حرفه‌ای الغدیر زنجان (بهمن 1393-مهر 1395).
  - ویراستار مجله “Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences (TJEECS)”
  (مجله ISI: http://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/index.htm).
  - عضو Editorial Board مجله "International Journal of Electric Power Science Development (IJEPSD)"، http://ojs.bbwpublisher.com/index.php/ijepsd (از آذر 1397).