طراحی سایت
شنبه 16 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

جوانه ضیاتبری

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی سیستم‌های پایش و کنترل نیروگاه
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
jziatabari@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4290
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی برق، کنترل، دانشگاه تربیت مدرس
  مقطع کارشناسی
مهندسی برق، کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
شناسايی مدل و طراحی كنترل كننده تطبيقی پيش بين برای كوره سيمان سفيد ساوه
زمینه فعالیت پژوهشی
- کنترل صنعتی
- کنترل سیستم‌های الکترونیک قدرت
تجربیات پژوهشی
Industrial IT
پروژه‌های پژوهشی
1- طراحی و ساخت جبران كننده توان راكتیو TCR، گروه الکترونیک قدرت، همکار، 1393-1390
2- تدوین سند توسعه فناوری الکترونیک قدرت، گروه الکترونیک قدرت، همکار، 1394
3- تولید دانش فنی، طراحی و ساخت سیستم تحریك استاتیك برای یك واحد برقآبی 25 مگاواتی، گروه الکترونیک قدرت، همکار، 1398-1395
4- تدوین استاندارد مصرف و برچسب انرژی آسانسور و پله برق، معاونت انرژی، مدیر، 1398-1396
5- بازنگری سند توسعه فناوری طراحی سیستم‌های کنترل نیروگاه، گروه پایش و کنترل، مدیر، 1398
6- شناسایی استانداردهای مورد نیاز جهت ارتقا سیستم کنترل و پایش واحدهای گازی جهت پیوست در اسناد مناقصات، گروه پایش و کنترل، مدیر، 1398
7- بررسی محصولات شرکت‌های معتبر در زمینه کنترل نیروگاه‌ها و شناسایی شرکت‌های فعال در زمینه بروزرسانی سیستم کنترل نیروگاه‌ها (حرارتی)، گروه پایش و کنترل، مدیر، 1398
8- تهیه استانداردها، ملزومات و دستورالعمل‌های لازم برای تعویض و یا ارتقاء سیستم کنترل واحدهای گازی، گروه پایش و کنترل، مدیر، 1398

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- Cement Rotary Kiln Control: A Supervised Adaptive Model Predictive Approach

1- بومی سازی صنعتی سیستم کنترل تحریک استاتیک یک نیروگاه برق-آبی بر پایۀ PLC
2- بررسی استاندارد مصرف انرژی آسانسور و پله برقیISO25745 و نتایج آزمون آن در ایران

  دوره‌های گذرانده‌شده

1- PLC S7 300 مقدماتی ، 1391
2- PLC S7 300 پیشرفته، 1392
3- Industrial Network، 1394
4- دوره مقدماتی هوشمند سازی ساختمان، 1396
5- دوره آموزشی استاندارد ملی ایران شماره ۵، 1396
6- PMBOK ، 1396
7- FDT , DTM، 1395
8- آشنایی با نرم افزار اتوماسیون پست پایا (موج نیرو) ، 1397
9- نقشه راه توانمند سازی فردی و تعالی سازمانی، 1397
10- تحلیل شبکه های متغیر با زمان، 1398

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)