طراحی سایت
شنبه 16 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

جواد نظافت نمینی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی برنامه‌‎ریزی و بهره‌برداری در سیستم‌های قدرت
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
jnezafat@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4037
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی برق، قدرت، دانشگاه علم و صنعت ایران
  مقطع کارشناسی
مهندسی برق، قدرت، دانشگاه صنعتی اصفهان

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
زمینه فعالیت پژوهشی
- مطالعات برنامه‏‌ریزی و بهره‏‌برداری سیستم‌های قدرت
پروژه‌های پژوهشی
1- "تدوین پیش‌نویس رویه خدمات جانبی رزرو برای سیستم قدرت ایران"،گروه پژوهشی مطالعات سیستم‌های قدرت، كارشناس پروژه، 1388.
2- "تدوین استانداردهای بین‌المللی به طریق Adoption"، گروه پژوهشی مطالعات سیستم‌های قدرت، كارشناس پروژه، 1390.
3- "مطالعات اتصال كوتاه پست‌های بحرانی شبكه انتقال و فوق‌توزیع یزد"، گروه مطالعات سیستم‌های قدرت، كارشناس پروژه، 1391.
4- "مطالعات جامع كاهش تلفات شبكه انتقال و فوق‌توزیع هرمزگان"، گروه مطالعات سیستم‌های قدرت، كارشناس پروژه، (1391-1389).
5- "تدوین ساختار مناسب مدیریت پژوهش و فناوری در صنعت برق کشور"، گروه مطالعات سیستمهای قدرت، كارشناس پروژه، 1392.
6- "بررسی ملاحظات شبكه در بازنشستگی واحدهای گازی كوچك و متوسط قدیمی"، گروه مطالعات سیستمهای قدرت، مدیر پروژه، 1391.
7- "مطالعه و بررسی انواع ریسک، روش‌های مدیریت ریسک و قراردادهای مربوط به ابزارهای مشتقه در بازارهای برق دنیا و تطبیق آن با شرایط بازار برق ایران"، گروه مطالعات سیستم‌های قدرت، مدیر پروژه، (1394- 1393).
8- "امکان‌سنجی استفاده از کریدورهای انتقال توان با ظرفیت بالا برای ایران"، گروه مطالعات سیستم‌های قدرت، مدیر پروژه، 1395.
9- "مدیریت دانش کاهش تلفات انرژی الکتریکی و شبکه‌سازی متخصصین"، گروه مطالعات سیستم‌های قدرت، مدیر پروژه، (1396-تاکنون).
10- "مطالعات قابلیت اطمینان سامانه‌های انتقال توان با ظرفیت بالا"، گروه مطالعات سیستم‌های قدرت، مدیر پروژه، (1398-1397).
11- "بررسی مطالعات تاب‌آوری و نحوه‌ی ارزیابی آن در شبکه انتقال و فوق‌توزیع برق ایران در مواجه با حوادث طبیعی"، گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت، مدیر پروژه، (1396-تاکنون).
12- "طراحی سیستم جامع اطلاعاتی به‏منظور پاسخگویی به نیازمندی‌های اطلاعاتی مدل‌های پایایی تجهیزات و طراحی گردش کار اطلاعاتی مناسب جهت گزارش‏‌دهی اطلاعات و شاخص‏‌های پایایی در بخش تولید"، گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت، مدیر پروژه، (1397-تاکنون).
13- "طراحی سیستم جامع اطلاعاتی به‏‌منظور پاسخگویی به نیازمندی‌های اطلاعاتی مدل‌های پایایی تجهیزات و طراحی گردش کار اطلاعاتی مناسب جهت گزارش‌‏دهی اطلاعات و شاخص‏‌های پایایی در بخش انتقال"، گروه پژوهشی برنامه‌ریزی و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت، مدیر پروژه، (1397-تاکنون).

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)

1- "روش جديد در كاهش تلفات انتقال با تغيير پخش توان اكتيو به كمك مانور"، مجله برق، شماره 51، 1391.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی

1- "كنترل بهینه توان راكتیو در شبكه انتقال و فوق‌توزیع"، هجدهمین كنفرانس مهندسی برق ایران، 1389.
2- "برآورد دقیق تلفات خطوط و ترانسفورماتورهای شبكه انتقال با استفاده از پردازش اطلاعات و حذف اطلاعات غلط"، بیست و ششمین كنفرانس بین‌المللی برق، 1390.
3- "شناسایی پارامترهای الكتریكی خط انتقال با استفاده از اندازه‌گیری فازوری"، بیست و ششمین كنفرانس بین‌المللی برق، 1390.
4- "بكارگیری روش اندازه‌گیری فازوری جهت شناسایی پارامترهای خطوط انتقال قدرت بدون جابجایی فاز"، بیست و هفتمین كنفرانس بین‌المللی برق، 1391.
5- "کاربرد حد بارگذاری دینامیک خط در انتقال توان نیروگاه‌های بادی"، بیست و هشتمین كنفرانس بین‌المللی برق، 1392.
6- "پیشنهاد ساختار مدیریت تحقیقات در صنعت برق کشور"، بیست و هشتمین كنفرانس بین‌المللی برق، 1392.
7- "شناسایی جامع پارامترهای خطوط انتقال قدرت دومداره با استفاده از روش اندازه‌گیری فازوری"، بیست و دومین كنفرانس مهندسی برق ایران، 1393.
8- "معادل‌سازی خطوط انتقال بر روی پایه دومداره با گره‌های ابتدایی و انتهایی غیرمشترک"، سی‌امین كنفرانس بین‌المللی برق، 1394.
9- "استفاده از ظرفیت نهفته خطوط انتقال با دیدگاه حد بارگذاری دینامیک خط در اتصال نیروگاه بادی به شبکه"، چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران، 1395.
10- "ارزیابی فنی و اقتصادی پیاده‌سازی سیستم‌های پایش ظرفیت دینامیکی خط (DLR) به منظور توسعه نیروگاه بادی"، سی‌ و یکمین كنفرانس بین‌المللی برق، 1395.
11- "رویکردهای ارزیابی تاب آوری شبکه‌های انتقال و فوق توزیع در مواجهه با زمین لرزه"، سی‌ و چهارمین كنفرانس بین‌المللی برق، 1398.

  دوره‌های گذرانده‌شده


  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)