طراحی سایت
پنجشنبه 01 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

مصطفی امیرجان

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی متالورژی
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
mamirjan@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4703
  شماره تلفن مستقیم
(4703)02188079400
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت
https://ir.linkedin.com/in/mostafa-amirjan-00146282
https://www.researchgate.net/profile/Mostafa_Amirjan

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مواد، شناسایی و انتخاب مواد مهندسی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  مقطع کارشناسی
مهندسی مواد، متالورژی صنعتی، دانشگاه سمنان

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
بررسی پارامترهای ساخت و ریزساختار نانوکامپوزیت‌های متخلخل زمینه آلومینیم بر پایه کره‌های توخالی به روش متالورژی پودر
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی اثر پوشش ‌دهی ذرات پودر تنگستن بر رخنه ‌دهی و خواص کامپوزيت‌های W-Cu
زمینه فعالیت پژوهشی
- متالورژی پودر
- ساخت افزایشی
- کامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌ها
- مواد و آلیاژهای پیشرفته
- فوم‌های فلزی و ساختارهای کره توخالی
- مهندسی سطح و پوشش
پروژه‌های پژوهشی
1- مجری طرح جامع" نیازسنجی، اولویت بندی، تدوین، بازنگری و الحاقیه استانداردهای حوزه تولید"، پژوهشکده تولید/ مرکز آبانیرو
2- مدیر پروژه "خدمات مهندسی،‌ نظارت عالی و كارگاهی بر ساخت سه دست لاینر توربین گازی H25" به کارفرمایی، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت تولید نیروی برق کرمانشاه (نیروگاه‌های بیستون و اسلام آباد غرب)، پژوهشگاه نیرو
3- مدیر پروژه "تحلیل خرابی لوله‌های سوپرهیتر نیروگاه‌های بندرعباس، بیستون و اصفهان و ارائه راهکار همراه با ملاحظات فنی و اقتصادی“، دانشگاه تهران، پژوهشگاه نیرو
4- مدیر پروژه "خدمات مهندسی،‌ نظارت عالی و كارگاهی بر ساخت سه دست ترنزیشن پیس توربین گازی H25" به کارفرمایی، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت تولید نیروی برق کرمانشاه (نیروگاه¬های بیستون و اسلام آباد غرب)، پژوهشگاه نیرو
5- مدیر پروژه " امکان سنجی فنی- اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی جهت استفاده از لیزر (فرایندهای ساخت افزایشی) در ساخت و بازسازی قطعات داغ نیروگاهی"، به کارفرمایی، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، پژوهشگاه نیرو
6- مدیر پروژه " خدمات مهندسی،‌ نظارت عالی و كارگاهی بر ساخت قطعات پرمصرف تعمیرات اساسی توربین گازیV94.2"، به کارفرمایی، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، پژوهشگاه نیرو
7- مدیر پروژه "بررسی پارامترهای ساخت نمونه آلیاژ مورد مصرف در صنعت برق به کمک فرایند ساخت افزودنی Additive Manufacturing"، پژوهشگاه نیرو
8- مدیر اجرایی پروژه "تهیه اطلس خوردگی برای صنعت برق"، به کارفرمایی شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو
9- مدیر پروژه و مجری طرح تحقیقاتی " تدوین دانش فنی طراحی و ساخت لنت ترمزهای سبز مبتنی بر نانوکامپوزیت‌های اصطکاکی (دوست‌دار محیط زیست)، صندوق حمایت از پژوهشگران کشور
10- مدیر پروژه "آینده پژوهی نقش، جایگاه و کاربرد مواد و فناوری‌های ساخت افزایشی/چاپ سه بعدی و فناوری‌های پودری در تامین نیازهای صنعت برق"، پژوهشگاه نیرو
11- مدیر پروژه " امکان سنجی فنی - اقتصادی و ارائه برنامه عملیاتی برای ساخت داخل انواع پودر پوشش فلزی مورد استفاده در پوشش دهی قطعات داغ توربین‌های گازی"، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه نیرو
12- مدیر پروژه "سنتز و مشخصه‌یابی سوپرآلیاژ ODS پایه نیکل"، معاونت پژوهشی، پژوهشگاه نیرو
13- همکار اصلی (پیشنهاد دهنده) پروژه "ساخت و مشخصه‌یابی آلیاژ پُرآنتروپی AlCoCrFeNi"

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- M.Amirjan et al.“Effect of Scanning Strategy and Speed on the Microstructure and Mechanical Properties of Selective laser Melted IN718 Nickel Based Superalloy” (2019), International Journal of Advanced Manufacturing Technology, https://doi.org/10.1007/s00170-019-03545-0
2- M.Amirjan et al." Microstructure, wear and friction behavior of nanocomposite materials with natural ingredients, Tribology International, 131 (2019) 184–190
3- M.Amirjan et al. “Fabrication and properties of Cu-Al2O3 functionally graded nanocomposites prepared by spark plasma sintering: The effect of copper particle size and reinforcement content”, Materials Reseach Express, 2019, https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab34c5
4- M.Amirjan et al “Behavior of Cu/Cu-C-La2O3 Nanocomposites Prepared by Spark Plasma Sintering: Physical and Electrochemical Properties”, (2020), Kovove Materiali (Metallic Materials)
5- M.Amirjan et al. “Processing and properties of Al-based powder suspension/slurry: A comparison study of aqueous binder systems, stability and film uniformity”, Powder Technology, 254 (2014) 12–21
6- M.Amirjan et al. “Mutual dependency of mechanical properties and contiguity in W-Cu composites’ Material science and Engineering A ,Vol. 527 , 15 Oct 2010, pp.6922–6929
7- M.Amirjan et al. “Evaluation of Microstructure and Contiguity of W/Cu Composites Prepared by Coated Tungsten Powders", International Journal of Refractory Metal and Hard Materials, Vol 27,Issue 4,July 2009, pp. 729-733.
8- M.Amirjan et al. “Improvement of Physical Properties of Cu-Infiltrated W Compacts via Electroless Nickel Plating of Primary Tungsten Powder”, Surface and Coating Technology ,Vol. 203,Issue 16,May,2009
9- " M.Amirjan et al. Preparation of tungsten base composite powder by electroless nickel plating", Powder Metallurgy, Vol. 53, No 3, 2010.
10- M.Amirjan et al. “Artificial Neural Network prediction of Cu–Al2O3composite properties prepared by powder metallurgy method”, Journal of Material Research and Technology, Vol.2, Issue 4, Oct-Dec 2013, 351-355.
11- M.Amirjan et al. “Fluidized Bed Coating Efficiency and Morphology of Coating for producing Al-based Nanocomposite Hollow Spheres”, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, Vol. 21, No 11, November 2014, 1146-1151.
12- M.Amirjan et al. “Properties and corrosion behavior of Al based nanocomposite foams produced by the sintering-dissolution process, International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, January 2018, Volume 25, Issue 1, pp 94–101, https://doi.org/10.1007/s12613-018-1551-5
13- M.Amirjan "The Effect of Geometrical Ratio and Nanoparticle Reinforcement on the Properties of Al-Based Nanocomposite Hollow Sphere Structures" World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering Vol:9, No:9, 2015
14- M.Amirjan et al. “The Role of Natural additives on the Wear and Friction Properties of Nanocomposites for Friction Applications”, Mechanic Of Advanced Composites, 2019

1- مصطفی امیرجان و همکاران،"اثر پارامترهای محیطی بر بازدارندگی خوردگی 7- هیدروکسی فنوکسازون: بررسی تجربی و پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی"، نشریه علوم و مهندسی خوردگی، 1397
2- مصطفی امیرجان و همکاران " بررسی رفتار جریانی و پایداری سوسپانسیون نانوكامپوزیتی پایه آلومینیم و بازدهی فرایند پوشش‌دهی بستر سیال"، نشریه علمی-پژوهشی مواد پیشرفته و پوشش‌های نوین، 1392
3- مصطفی امیرجان و همکاران “اثر اندازه ذرات بر خواص و رفتار خوردگی کامپوزیت Cu-Al2O3 تهیه شده به روش تف جوشی پلاسمای جرقه‌ای (SPS)، نشریه علوم و مهندسی خوردگی، 1398
4- مصطفی امیرجان و همکاران "بررسی خواص مكانیكی و ساز و كار شكست قطعات متالورژی پودر تهیه شده از فولادهای نیمه پیش آلیاژی" نشریه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 24, شماره 2, 1392, صفحات
5- مصطفی امیرجان و همکاران "بررسی اثر دما و زمان عملیات رخنه دهی بر مقاومت سایشی و خواص ماده مرکب WC/Cu" نشریه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، سال 22, شماره 1, 1389, صفحات 32-23
6- مصطفی امیرجان و همکاران " بررسی تاثیر تخلخل و ریزساختار متالورژیکی بر خواص مکانیکی دو نوع فولاد متخلخل تف‌جوشی شده با باندهای نفوذی" مجله مهندسی متالورژی، انجمن مهندسین متالورژی، سال چهاردهم، شماره 43، پاییز، 1390
7- مصطفی امیرجان و همکاران " بررسی خواص مکانیکی فولاد متالورژی پودر FN0205 و تاثیر آستنیته و تمپرینگ" نشریه علمی دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
- M.Amirjan et al. "Al-Al2O3 Nanocomposites Hollow Sphere Structures Properties",5th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, UFGNSM15, 11-12 Nov,2015, Tehran, Iran
- M.Amirjan et al. “On The Microstructure and Properties of Al-Al2O3 Nanocomposites Hollow Sphere Structures”, 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014)
22-24 October 2014, Tehran, Iran.
- M.Amirjan et al. “The Effect of Al2O3 Nanoparticle Addition on the Coating Behavior of Al-based Suspensions in Producing Nanocomposite Hollow Spheres”, 22-24 October 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014), 2014, Tehran, Iran.
- M.Amirjan et al. “Prediction of Al2O3 Composite Properties prepared by powder metallurgy method using Artificial Neural Network”, ICN11 Conference, Al-Ain, UAE, 2011 and Int. J. of Nano Science and Engineering
- M.Amirjan et al. “Investigation of Manufacturing Parameters on the Mechanical Properties of PM Magnesium Matrix ODS Nanocomposite by Artificial Neural Networks” Scientific Journal, Proceeding of the International Conference, Nano materials: Application and Properties(NAP 2012), Vo 1, No3
- M.Amirjan et al. “Role of Electroless Plating in the Production of W-Cu EDM Electrodes” (TICME2007) Tehran International Congress on Manufacturing Engineering
- M.Amirjan et al. "The Effect of Electroless Nickel Plating of Tungsten Particles on Infiltration process and Density of W-Cu Composite", PM Auto2008
- M.Amirjan et al. “Development of Copper Matrix Composites by ODS Technique using nano-Al2O3 Particles’ COM 2010 Nanomaterials, Vancouver, BC
- M.Amirjan et al. “Preparation of Ni-Al and Ni-P-Al composite powders using electroless technique Advances in Applied Physics and Materials Science Congress, APMAS 2011-12 -15May 2011 in Antalya, Turkey
- M.Amirjan et al.“Artificial Neural Network Approach to Prediction of Cu-Al2O3 Composite Properties Prepared by Powder Metallurgy Method” Euro PM2011 Congress Barcelona, Spain, 9-12th October.
1- M.Amirjan et al."The Effect of Power Plants’ Environmental Factors on the Properties and Corrosion Behavior of Carbon Steel"6th international conference in materials engineering and metallurgy, 2017, Tehran

- ریزساختار و خواص فیزیکی کامپوزیتهای تنگستن مس: بررسی اثر پوشش دهی/فعالسازی الکترولس ذرات، سی و دومین کنفرانس بین المللی برق، 3-1 آبان 1396، تهران
- بررسی خواص و رفتار تف¬جوشی کامپوزیت نانوساختار W-20 wt.% Cu ، پنجمین همایش نانو در صنعت برق، 1396، تهران
• کاهش خوردگی فولاد در محیط اسید کلریدریک با کمک عصاره گیاه دارویی، 6th international conference in materials engineering and metallurgy, 2017, Tehran
- "تهیه پودر کامپوزیتی W-Ni به روش پوشش‌دهی الکترولس"، ب یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین ایران، اصفهان، 1386
- پیش بینی بررسی اثر زمان آستنیته و تمپرینگ بر خواص فولادFN-0205 توسط الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی" هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی دانشگاه شهید باهنر کرمان 18 و 19 اردیبهشت ماه 86
- فوم‌های فلزی با كاربری در مبدل‌های حرارتی با كارایی بالا، هفتمین كنفرانس دانشجویی مهندسی مكانیك، 3-1 اسفند ماه 1391، پردیس دانشكده های فنی دانشگاه تهران
- ساختارهای فوم فلزی نوین بر پایه كره‌های توخالی مبتنی بر روش متالورژی پودر، دومین همایش بین ‌المللی و هفتمین همایش مشترك انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران، 8 و 9 آبان 1392، دانشگاه سمنان
- طراحی آلیاژهای با آنتروپی بالا با استفاده از نرم افزار JMatPro، سی و سومین کنفرانس بین المللی برق، آبان 97، تهران
- بررسی رشد دانه در سوپرآلیاژ پایه نیکل ساخته شده به روش ذوب لیزری انتخابی، دومین رویداد ملی جامع ساخت افزایشی ایران (نخستین کنفرانس تخصصی ساخت افزایشی)
- سنتز پودر پرآنتروپی CoCrFeMnNi جهت بکارگیری در چاپ سه بعدی مبتنی بر بستر پودری، دومین رویداد ملی جامع ساخت افزایشی ایران (نخستین کنفرانس تخصصی ساخت افزایشی)
- سنتز و مشخصه یابی پودر آلیاژ آنتروپی بالا COCrFeMnNi با افزودنی تیتانیوم، Imat2019ششمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی
- طراحی، تحلیل و مقایسه آلیاژ بریزینگ پایه نیکل عاری از بور، Imat2019ششمین کنفرانس بین المللی مواد و متالورژی
- بررسی خوردگی اتمسفری نیروگاه های کشور، سی و چهارمین کنفرانس بین المللی برق1398
کتاب
- کتاب "درک فرایند ساخت افزایشی، نمونه‌سازی سریع، ساخت سریع، ابزار سازی سریع" انتشارات پژوهشگاه نیرو، 1396
- کتاب " مواد خود ترمیم: اصول، راهبردهای طراحی و کاربردها"، انتشارات دانشگاه سمنان، 1396
- کتاب " فوم‌های فلزی نوین مبتنی بر روش‌های حالت جامد و متالورژی پودر"، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.1393
- کتاب "مجموعه سوال‌‌های آزمون ورودی دکترای تخصصی(PhD) مهندسی متالورژی و مواد"، انتشارات پردازش، تهران، 1390

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- سنتز و مشخصه یابی نانوپودر پایه نیکل با کاربرد در لحیم کاری سخت قطعات توربین گازی و مطالعه تاثیرات عناصر افزودنی بر خواص آن
- سنتز و مشخصه یابی آلیاژ پرآنتروپی CoCrFeMnNi با افزودنی تیتانیوم
- ساخت و مشخصه یابی پودر و خمیر لحیم کاری سخت پایه نیکل به منظور بازسازی سوپرآلیاژهای نیروگاهی
- سنتز و مشخصه یابی آلیاژ پرآنتروپی CoCrFeMnNi به همراه تنگستن
- ساخت و مشخصه‌یابی اتصالات الکتریکی کامپوزیتی Ag-SnO2 با افزودنی اکسیدی
- سنتز و مشخصه یابی آلیاژ پرآنتروپی CoCrFeMnNi
- پوشش دهی الکترولس نیکل بر روی سوپرآلیاژها

  دوره‌های گذرانده شده

  1- دوره اصول و فنون مذاکره
  2- دوره مدیریت پروژه Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
  3- دوره تجزیه و تحلیل صورت¬های مالی
  4- دوره آموزشی مدیریت خرید سفارشات خارجی
  5- دوره بهبود مستمر ژاپنی CAIZEN
  6- دوره کسب و کار و تجاری‌سازی
  7- دوره ارزش‌گذاری استارت آپ‌ها

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
• دانشگاه صنعتی امیرکبیر
• تدریس واحد متالورژی پودر از سال 1393
• دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
 تدریس واحدهای متالورژی فیزیکی، علم مواد و ...
• دانشگاه صنعتی خواجه‌نصيرالدين طوسی
 تدريس تئوری ريخته‌گری
• گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
 تدريس واحد‌های درسی خواص مکانيکی، متالوگرافی و...
• دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدی شهر
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)