طراحی سایت
شنبه 16 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

محمد چمنی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
mchamani@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4538
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف
  مقطع کارشناسی
مهندسی مکانیک، مکانیک عمومی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
بررسی خواص سایشی نانوكریستال‌ها از طریق مدل سازی چندمقیاسی آزمایش‌های نانونفوذ و نانوخراش
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
تعیین تنش پسماند جوش چند پاسه، فرایند تنش زدایی و بررسی رشد ترک در آن
زمینه فعالیت پژوهشی
- توربین بادی
- تنش‌های پسماند
- جوشکاری، تنش زدایی حرارتی و ارتعاشی
- دینامیک ملکولی
- خستگی و شکست
پروژه‌های پژوهشی
1- طراحی و ساخت توربین بادی ملی دو مگاوات، مرکز توسعه فناوری توربین بادی، مدیر سیستم یا، 91-96
2- طراحی و ساخت توربین بادی ملی دو مگاوات، مرکز توسعه فناوری توربین بادی، طراح برج توربین بادی، 91-96
3- طراحی و ساخت توربین بادی ملی دو مگاوات، مرکز توسعه فناوری توربین بادی، مدیر محور و متعلقات، 94-98
4- تحلیل خرابی مبدل حرارتی و سوپرهیتر یک واحد پتروشیمی، آزمایشگاه تخمین عمر و خستگی دانشگاه شریف، 1394-1392

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- M. Chamani, G.H. Farrahi, M.R. Movahhedy, Molecular dynamics simulation of nanoindentation of nanocrystalline Al/Ni multilayers, Computational Materials Science, 2016, Volume 112, 175–184
2- M. Chamani, G.H. Farrahi, M.R. Movahhedy, Friction behavior of nanocrystalline nickel near the Hall-Petch breakdown, Tribology International, 2017, Volume 107, 18–24
3- G.H. Farrahi, M. Chamani, K.R. Kashizadeh, A. Mostafazadeh, A.H. Mahmoudi, H. Afshin, Investigation of failure in bolt connections in a fired heater of a Petrochemical Unit, Engineering Failure Analysis, 2018, Volume 92, 327-342
4-G.H. Farrahi, K. Minaei, M. Chamani, A.H. Mahmoudi, Effect of residual stress on failure of tube-to-tubesheet weld in heat exchangers, International Journal of Engineering, Transcations A: Basics, 2019 Vol. 32, No. 1, 112-120
5-M. Nazemian, M. Chamani, Experimental investigation and Finite element simulation of the effect of surface roughness on nanoscratch, Journal of Mechanical Science and Technology, 2019, Volume 33, Issue 5, pp 2331–2338
6-G.H. Farrahi, M. Chamani, A. Kiyoumarsioskouei, A.H. Mahmoudi, The Effect of plugging of tubes on failure of shell and tube heat exchanger, Engineering Failure Analysis, 2019, Volume 104, 545-559
7-M. Nazemian, M. Chamani, M. Baghani, A combined experimental and numerical study of the effect of surface roughness on nanoindentation, International Journal of Applied Mechanics, 2019, 1950070
8- M. Moradi, G.H. Farrahi, M. Chamani, Effect of microstructure on crack propagation in nanocrystalline nickel using molecular dynamics simulation, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2020

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی

1- محمد چمنی، غلامحسین فرهی، بررسی تاثیر فرایند تنش زدایی ارتعاشی بر کاهش تنش پسماند در جوش، دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران، تهران، 1390
2-محمد چمنی، بهرام تاران، استراتژی کنترلی "سیستم یا" توربین‌های بادی مگاواتی، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، 1392
3-رضا مسعودنژاد، میعاد صالحی، غلامحسین فرهی، محمد چمنی. شبیه سازی رشد ترک خستگی در چرخ‏های راه آهن و تاثیر تنش‏‌های پسماند، کنفرانس مهندسی مکانیک ایران، 1392
4-محمد چمنی، عباس بحری، مطالعه موردی تحلیل ارتعاشی یک واحد توربین بادی مگاواتی، سی و دومین کنفرانس بین المللی برق، تهران، 1396
5-محمد چمنی، عباس بحری، مطالعه موردی خستگی برج یک واحد توربین بادی مگاواتی، پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایران، تهران، 1396

  دوره‌های گذرانده‌شده

1- دوره تلرانس گذاری هندسی، 1392

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  جوایز و افتخارات

    رتبه 353 کنکور سراسری ریاضی در سال 1384
    رتبه 4 کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک در سال 1388
    برگزیده به عنوان استعداد درخشان در دانشگاه امیرکبیر در سال 1388

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- ترمودینامیک 2، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شهر ری، 1396
- سیالات 2، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد شهر ری، 1396
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- دوره‏ محاسبات بارهای وارده به توربین بادی، 8 ساعت، انجمن علمی بادی ایران، 1395