طراحی سایت
شنبه 16 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

علی صالحی شبستری

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
ashabestari@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4856
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه تهران
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشگاه تهران
  مقطع کارشناسی
مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
شبیه‌سازی عددی جریان دوفاز نیوتنی ـ ویسکوپلاستیک در محیط متخلخل
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی عددی ناپایداری سانتریفوژ در میکروکانالی از نوع خمیده با سطح مقطع مستطیلی
زمینه فعالیت پژوهشی
- هیدرودینامیک
- محیط متخلخل
تجربیات پژوهشی
ـ شناخت فناوری‌های مختلف نیروگاه‌های زمین گرمایی و امکان‌سنجی ساخت قطعات آن
ـ بررسی مصرف داخلی در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و ارائه راهکارهای کاهش مصرف داخلی و افزایش بهره‌وری
ـ مطالعات بازار و نیازسنجی استفاده از موتورهای دور متغیر
پروژه‌های پژوهشی
1- تهیه نقشه راه فناوری طراحی، ساخت، تست، نگهداری و بهره‌برداری پمپ‌های صنعت آب و برق، گروه پژوهشی تجهیزات دوار مکانیکی، مدیر پروژه، 1398
2- ارزیابی وضعیت واحدهای بخاری نیروگاه بندرعباس و ارائه راهکارهای اجرایی جهت بهبود عملکرد هر یک از تجهیزات و افزایش توان، عمر و بازده واحد، طرح افزایش عمر واحدهای نیروگاهی قدیمی، همکار پروژه، 1398

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
[1] Ali Salehi-Shabestari, Kayvan Sadeghy, and Mehrdad Raisee, On the use of lattice Boltzmann model for simulating Dean flow of non-Newtonian fluids in curved square ducts, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 17 (2012).
[2] M. Pourjafar and A. Salehi-Shabestari, Unsteady helical flow of Giesekus viscoelastic fluid between two concentric cylinders, Nihon Reoroji Gakkaishi 42 (5) (2015).
[3] A. Salehi-Shabestari, A. Ahmadpour, M. Raisee, and K. Sadeghy, Flow and Displacement of Waxy Crude Oils in a Homogenous Porous Medium: a Numerical Study, Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 235 (2016).
[4] A. Salehi-Shabestari, M. Raisee, and K. Sadeghy, Immiscible displacement of viscoplastic waxy crude oils: a numerical study, Journal of Porous Media, 20 (5) (2017).
[5] A. Salehi-Shabestari, M. Raisee, and K. Sadeghy, Effect of a waxy crude oil's yield stress on the coning phenomenon: a numerical study, Journal of Porous Media, 22 (1) (2019).
[6] M. Pirmohammadi and A. Salehi-Shabestari, Parametric study of natural convection inside a Partitioned Cavity in the Presence of Magnetic Field, Journal of Engineering Physics and Thermophysics, (2019).
[7] M. Pirmohammadi and A. Salehi-Shabestari, Magneto-convection inside a tilted enclosure, Thermophysics and Aeromechanics, (2019).

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
[1] F. Roohbakhshan, N. Shirzad, A. Salehi Shabestari, and A. Mehran, Domestic scale solar water still, Solar09, the 47th ANZSES Annual Conference, 29 September-2 October, 2009, Townsville, Queensland, Australia.
[2] A. Salehi Shabestari, K. Sadeghy, and M. Raisee, Simulating Dean instability of non-Newtonian fluids in curved square ducts by lattice Boltzmann method, FD2012, 14th Fluid Dynamics Conference, 1-3 May, 2012, The University of Birjand, Birjand, Iran.

[1] صالحی شبستری, علی، ۱۳۹۷، تحولات فناوری بویلرهای بازیاب متناسب با نیازهای آینده بازار انرژی، دوازدهمین همایش بین المللی انرژی، تهران.

  دوره‌های گذرانده‌شده


  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

مشاوره رساله دکتری بررسی جوش پذیری سوپر آلیاژ پایه نیکل ZHS6U در روش جوشکاری تعمیری پرتو الکترونی

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
ـ تدریس در گروه مکانیک و عمران دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی و گروه مکانیک خودرو دانشگاه آزاد واحد پرند (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت، آزمایشگاه ترمودینامیک و آزمایشگاه مکانیک سیالات، پروژه کارشناسی و کارآموزی)
ـ تدریس در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (درس مکانیک جامدات)
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)

  فعالیت‌های اجرایی

  ـ کارشناس پروژه در پژوهشگاه نیرو (1390)
  ـ کارشناس پروژه در مؤسسه پژوهشی مپفن (از 1391 تا 1395)
  ـ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران مرکزی و پرند (از 1391 تا 1395)
  ـ مدرس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران (از 1392 تا 1393)
  ـ کارشناس مطالعات فناوری در معاونت پژوهش و فناوری گروه مپنا (از 1395 تا 1397)
  ـ عضو هیئت علمی (استادیار) پژوهشگاه نیرو (از 1397 تا کنون)