طراحی سایت
ﺳﻪشنبه 06 آبان 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

فاطمه دبیر

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی مواد غیرفلزی
  عنوان شغلی
عضو هیات علمی

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
fdabir@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4753
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
مهندسی مواد، سرامیک، دانشگاه تربیت مدرس
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مواد، سرامیک، دانشگاه صنعتی شریف
  مقطع کارشناسی
مهندسی مواد، سرامیک، دانشگاه تبریز

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
ساخت و بررسی خواص الکتریکی پوشش گرافن سه بعدی-TiN جهت استفاده در سلول‌های خورشیدی نانوساختار DSSC
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
تهيه و بررسی پوشش‌های نانوساختار و زيست‌سازگار هيدروکسی‌آپاتيت/تيتانيا بر روی آلياژ Ti-6Al-4V به روش سل-ژل غوطه‌وری
تجربیات پژوهشی
گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه صنعتی نانیانگ سنگاپور (NTU)
پروژه‌های پژوهشی
1- تدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه استفاده کامپوزیت‌ها در صنعت برق، گروه پژوهشی مواد غیر فلزی، مدیر پروژه، 1398
2- تدوین سند راهبردی و نقشه راه روش‌های نوین ذخیره‌سازی و انتقال سوخت هیدروژنی، گروه پژوهشی مواد غیر فلزی، مدیر پروژه، 1398
3- تدوین دانش فنی ساخت کاتالیست¬های نانوساختار سنتز متانول با استفاده از گاز CO2 خروجی نیروگاه‌ها، مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق، مدیر داخلی پروژه، در حال انجام
4- تدوین دانش فنی ساخت فیلترها و غشاهای نانوساختار بر پایه نانولوله¬های کربنی، مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق، مدیر داخلی پروژه، در حال انجام
5- حذف فلزات سنگین از پساب نیروگاه تولید برق به¬کمک نانوجاذب¬های سرامیکی، مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق، مدیر داخلی پروژه، در حال انجام
6- حذف گاز CO2 و NOx از چرخه تولید در نیروگاه¬های تولید برق به¬کمک نانوجاذب¬های معدنی، مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق، مدیر داخلی پروژه، در حال انجام
7- تدوين دانش فني (در مقياس آزمايشگاهی) ساخت کاتاليزور‌های نانوساختار جهت کاهش آلاينده-هاي گازي از دودکش نيروگاه‌ها، مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق، مدیر داخلی پروژه، در حال انجام
8- ساخت ابرخازن بر پایه نیکل مولیبدات نانوساختار، گروه پژوهشی مواد غیر فلزی، همکار پروژه، 1395.
9- سنتز پودر و لایه‌نشانی مواد نیمه‌هادی FTO و ITO جهت کاربرد در سلول‌های خورشیدی نانوساختار، گروه پژوهشی مواد غیر فلزی، همکار پروژه، 1392.

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- H Nosrati, RS Mamoory, DQS Le, CE Bünger, RZ Emameh, F Dabir, Gas injection approach for synthesis of hydroxyapatite nanorods via hydrothermal method, Materials Characterization 159, 110071.
2- S Osali, H Esfahani, F Dabir, P Tajaslan, Structural and electro-optical properties of electrospun Cu-Doped ZnO thin films, Solid State Sciences 98, 106038.
3- H Nosrati, R Sarraf-Mamoory, F Dabir, Crystallographic study of hydrothermal synthesis of Hydroxyapatite nano-rods using Brushite precursors, Journal of Tissues and Materials 2 (3), 1-8.
4- H Esfahani, M Rasouli Samar, F Dabir, A Abdollahzadeh, Boriding of In-738 Superalloy via the Pack Cementation Method and the Study of the Kinetic of Boride Layer Formation, Journal of Advanced Materials in Engineering (Esteghlal) 38 (1), 76-86.
5- H Nosrati, RS Mamoory, F Dabir, DQS Le, CE Bünger, MC Perez Effects of hydrothermal pressure on in situ synthesis of 3D graphene-hydroxyapatite nano structured powders; ; Ceramics International; 45 (2) ; 2019; 1761-1769.
6- H Nosrati, RS Mamoory, F Dabir, MC Perez, MA Rodriguez, DQS Le, In situ synthesis of three dimensional graphene-hydroxyapatite nano powders via hydrothermal process; Materials Chemistry and Physics 222; 2019; 251-255.
7- S Arshadi Rastabi, R Sarraf Mamoory, F Dabir, N Blomquist, M Phadatare, Synthesis of NiMoO4/3D-rGO Nanocomposite in Alkaline Environments for Supercapacitor Electrodes; Crystals 9 (1) ; 2019; 31.
8- M Roshanaei, H Karami, P Dehkhoda, H Esfahani, F Dabir, A highly directive graphene antenna embedded inside a Fabry-Perot cavity in terahertz regime; Superlattices and Microstructures 117; 2018; 356-363.
9- F Dabir, R Sarraf-Mamoory, M Loeblein, SH Tsang, EHT Teo, Effect of annealing temperature on physical properties of nanostructured TiN/3DG composite; Materials & Design 90; 2016; 524-531.
10- F Dabir, R Sarraf-Mamoory, M Loeblein, SH Tsang, EHT Teo, Effect of titanium nitride coating on physical properties of three-dimensional graphene; Applied Surface Science 356; 2015; 399-407.
11- H Esfahani, F Dabir, M Taheri, N Sohrabi, MR Toroghinejad, Sol–gel derived hydroxyapatite coating on TiB2/TiB/Ti substrate; Surface Engineering 28 (7) ; 2012; 526-531.

1- حمید اصفهانی, مهسا رسولی ثمر, فاطمه دبیر, آریا عبدالله زاده, بوردهی سوپرآلیاژ In-738 به روش جعبه سمانتاسیون و بررسی سینتیک تشکیل لایه بورایدی، نشریه علمی-پژوهشی مواد پیشرفته در مهندسی 38 (1)، 76-86.
2- علی مسیبی، حمید اصفهانی، فاطمه دبیر، بررسی سینتیک رفتار جذب سطحی کاتیون فلزات سنگین توسط نانوجاذب نایلون ۶/ زیرکونیا، مجله مواد و فناوری های پیشرفته، سال هشتم شماره ۳ (پاییز ۱۳۹۸)، صص ۳۹ -۴۸
3- فاطمه دبیر، رسول صراف ماموری، نسترن ریاحی نوری، سنتز و مشخصه یابی فوم گرافن هم‌آمیز شده با نیترید تیتانیم، نشریه علوم و فناوری ترکیب‌های بین فلزی.
4- فاطمه دبیر، رسول صراف ماموری، نسترن ریاحی نوری، منوئلا لابلئین، ادوین هنگ تانگ تئو، سنتز و بررسی ویژگی‌های الکتریکی گرافن سه بعدی، مجله مواد و فناوری های پیشرفته، دوره 4، شماره 3، 1394، 17-23.
5- فاطمه دبیر، رسول صراف ماموری، نسترن ریاحی نوری، وحید احمدی، اثر دمای عملیات حرارتی بر خواص ساختاری کامپوزیت نیترید تیتانیوم-گرافن سه بعدی نانوساختار سنتز شده به روش شیمیایی، مجله مواد و فناوری های پیشرفته، دوره 4، شماره 1، 1394، 13-19.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- F. Dabir, R. Sarraf-Mamoory, Effect of TTIP precursor concentration on structural properties of nanostructured TiN-decorated 3D-Graphene, International Nanotech conference, Italy, 2015.
2- F. Dabir, R. Sarraf-Mamoory, The effect of different fuels on particle size and morphology of FTO nanopowder, International conferences on nanomaterials (NAP 2012), Ukraine, 2012.
3- F. Dabir, M. A. Fasghihi-Sani, Hydroxyapatite/titania nanostructure biocoating on Ti6Al4V alloy by sol-gel dip-coating, 3rd international conference on nanostructures, Iran, Kish Island, 2010.

1- افشین سلطان مرادی حمید اصفهانی - فاطمه دبیر، بررسی اثر دانه گذاری به روش الکتروریسی بر سینتیک رشد و رفتار نوری نانو میله های ZnO روی شیشه FTO، هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران، 1398.
2- فاطمه بختیار گنبدی - حمید اصفهانی - فاطمه دبیر - روزبه سیاوش موخر، مطالعه رفتار نوری و الکتروشیمیایی لایه نازک اکسید روی آلاییده به الومینیوم ساخته شده به روش الکتروریسی، سومین همایش ملی مهندسی مواد، 1398.
3- فاطمه بختیارگنبدی - حمید اصفهانی - فاطمه دبیر - روزبه سیاوش موخر، ساخت لایه نازک ZnO به روش الکتروریسی و بررسی رفتار فتوالکتروشیمیایی آن، هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران، 1398.
4- میر مهدی کریمی آذر - میلاد رضائی - فاطمه دبیر، ایجاد پوشش نانو کامپوزیتی روی-گرافن اکسید بر ورق های فولادی و بررسی رفتار خوردگی آن، هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران، 1398.
5- سیده معصومه قاسمی نژاد - فاطمه دبیر، رصد نقش نانوکاتالیست ها در تصفیه پساب نیروگاهی، ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، 1397.
6- فاطمه دبیر - فرزاد غلامی - روزبه سیاوش موخر - نسترن ریاحی نوری، بررسی افزایش بازدهی نیروگاه های حرارتی با استفاده از نانوکامپوزیت ها، ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، 1397.
7- محمدامین رزمجوخلاری - فاطمه دبیر، نقش فناوری نانو در ارتقای عملکرد باتری های یون لیتیمی، ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، 1397.
8- ندا رویایی - روزبه سیاوش موخر - فاطمه دبیر - نسترن ریاحی نوری، فناوری های نوین ذخیره سازی و انتقال سوخت هیدروژن، : ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، 1397.
9- فاطمه دبیر - رسول صراف ماموری - نسترن ریاحی نوری، اثر پیش ماده های مختلف فلوئور بر ویژگیهای الکترواپتیکی لایه FTO تهیه شده به روش پیرولیز پاششی، دومین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی، 1393
10- فاطمه دبیر - رسول صراف ماموری - نسترن ریاحی نوری، تاثیر مقدار فلوئور بر خواص الکتریکی پوشش FTO جهت استفاده در سلول‌های خورشیدی نانوساختار، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق، 1392.
11- فاطمه دبیر - محمد علی فقیهی ثانی، ساخت و بررسی خواص ساختاری پوشش هیدروکسی آپاتیت بر روی زیرلایه TiO2/Ti-6Al-4V، : نهمین کنگره سرامیک ایران، 1392.
12- فاطمه دبیر - رسول صراف ماموری - نسترن ریاحی، سنتز نانوپودر ITO به روش سل - ژل احتراقی جهت کاربرد در سلول خورشیدی نانوساختار، بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق، 1391.
13- فاطمه دبیر - رسول صراف ماموری - نسترن ریاحی نوری، ساخت لایه نیمه رسانای شفاف FTO برای کاربرد سلول خورشیدی، بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق، 1390.
14- حمید اصفهانی - فاطمه دبیر - نفیسه سهرابی - علی نعمتی، پوشش دهی هیدروکسی آپاتیت روی زیرلایه تیتانیم برونایز شده به روش سل - ژل غوطه وری، شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، 1388.
15- فاطمه دبیر - محمدعلی فقیهی ثانی - نسترن براتی - مصطفی مقداری، تهیه و مطالعه پوشش های زیست سازگاری و نانوساختار هیدروکسی آپاتایت / تیتانیا بر روی زیر لایه تیتانیمی به روش سل - ژل غوطه وری، : شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران، 1388.
کتاب
1- حمید اصفهانی، فاطمه دبیر، ترجمه کتاب با عنوان "بیومواد، با رویکرد نانو"، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

1- استاد مشاور پروژه دکتری با عنوان "سنتز نانوکاتالیست بر پایه اکسید وانادیوم از منابع ثانویه جهت حذف آلاینده های گازی نیروگاهی"، دانشگاه علم و صنعت ایران، در جریان
2- استاد مشاور پروژه دکتری با عنوان "ساخت الکترود ابرخازن بر پایه نانوکامپوزیت گرافن سه بعدی-نیترید تیتانیوم و بررسی خواص ابرخازنی آن"، دانشگاه تربیت مدرس، خاتمه یافته
3- استاد مشاور پروژه دکتری با عنوان "ساخت الکترود ابرخازن بر پایه نانوکامپوزیت گرافن سه بعدی-نیکل مولیبدات و بررسی خواص ابرخازنی آن"، دانشگاه تربیت مدرس، خاتمه یافته
4- استاد راهنمای دوم پروژه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی رفتار خوردگی پوشش نانوکامپوزیتی روی-گرافن اکسید بر روی ورق های فولادی"، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، خاتمه یافته
5- استاد مشاور پروژه دکتری با عنوان "بررسی رفتار جذب سطحی کاتیون‌های فلزات سنگین توسط نانوالیاف کامپوزیتی نایلون 6/نانوذرات سرامیکی"، دانشگاه بوعلی سینا، خاتمه یافته
6- استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد با عنوان "ساخت و بررسی رفتار فتوالکتروشیمیایی لایه نازک ZnO آلاییده شده با Al تولید شده به روش الکتروریسی"، دانشگاه بوعلی سینا، خاتمه یافته
7- استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی اثر دانه‌گذاری ZnO به روش الکتروریسی بر رفتار الکترواپتیکی لایه نازک ZnO ایجاد شده به روش رسوب‌گذاری حمام شیمیایی"، دانشگاه بوعلی سینا، خاتمه یافته

  جوایز و افتخارات

  1- کسب رتبه اول بین ورودی‌های 1389 گرایش سرامیک در دانشگاه تربیت مدرس در مقطع دکتری
  2- کسب رتبه اول بین ورودی‌های 1386 گرایش سرامیک در دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ارشد

  دوره‌های گذرانده شده

  1- دوره سبک زندگی، آذر 98
  2- دوره اخلاق علمی و حرفه ای – اخلاق مهندسی، شهریور 98
  3- دوره آینده نگاری و سیاست گذاری علم و فناوری، مرداد 98
  4- بیستمین دوره آموزشی-تخصصی مواد و فرایندهای کامپوزیت، 1397
  5- کارگاه آموزشی بهبود مستمر به سبک ژاپنی (کایزن)-1397
  6- دوره اصول تعلیم و تربیت اسلامی، 1397
  7- دوره آشنایی با ضوابط و مقررات موسسات آموزس عالی، پژوهشی و فناوری، اردیبهشت 1396
  8- کارگاه سلول های خورشیدی نانوساختار، دی 1395
  9- کارگاه مقاله نویسی، 1389

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- مواد دیرگداز، تئوری پرسلان، سرامیک های مهندسی، آز خواص مکانیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، 1398
- مواد دیرگداز، مواد پیشرفته، علم مواد، پلیمرها، روش‌های تولید مواد، فیزیک حالت جامد، دانشگاه بوعلی سینا همدان، 1390-1392.
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
- روش احداث نیروگاه فتوولتائیک در مدار 36000 کیلومتری کره زمین و تامین برق رایگان مورد نیاز مردم ایران با استفاده از کوانتوم دات‌ها، آبان 96
- پرتاب ماهواره به مدارات کره زمین، شهریور96

  فعالیت‌های اجرایی

  - عضو کمیته اجرائی جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو، سال 98
  - عضو کمیته‌های علمی و اجرایی کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، دوره‌های چهارم تا هفتم