طراحی سایت
شنبه 08 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

علی هاشمی

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر
  عنوان شغلی
کارشناس

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
ahashemi@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4716
  شماره تلفن مستقیم
88361601
  شماره نمابر
88361601
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی هوافضا-گرایش پیشرانش-دانشگاه علم و صنعت ایران
  مقطع کارشناسی
مهندسی هواپیما-گرایش تعمیر و نگهداری-دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
پايان نامه کارشناسی با عنوان "بررسی روش مافوق صوت از روش‌های تست‌های غير مخرب و كاربرد آن در صنعت هواپيمايی و ساير صنايع"؛ 1380
زمینه فعالیت پژوهشی
1-انرژی خورشیدی و حرارتی خورشیدی
2-تست نیروگاه و پنل خورشیدی
3--تولید پراکنده و CHP
پروژه‌های پژوهشی
طراحی و ساخت يك نمونه نيمه صنعتی مبدل حرارتی دما بالا برای توليد همزمان برق و حرارت(اولين نمونه ميكرو CHP در ايران)
طرح توسعه آزمايشگاه ترموهيدروليك پژوهشگاه نيرو
امكان سنجی استفاده از موتورهای درونسوز برای توليد پراكنده و CHP
طراحی و ساخت يك نمونه نيمه صنعتی ميكروتوربين-ژنراتور
بهينه سازی سيستم تهويه كوپه‌های توربين، اگزوز و لود واحدهای F9E نيروگاه آبادان
تست راندمان نيروگاه‌های حرارتی كشور
ارزيابی عملكرد پارامترهای موثر در نيروگاه‌های فتوولتائيك كشور
تعمیر و بهینه سازی سیستم 4.5 کیلووات فتولتائیک پژوهشگاه نیرو
ساخت دستگاه شكل و فرم دهی آينه موتور استرلينگ
احداث نيروگاه خورشيدی يك مگاواتی اراك
مشاوره، امکانسنجی و آنالیز اقتصادی نیروگاه فتوولتائیک 50 مگاوات قم
تهیه اسناد مناقصه خرید ماژول فتوولتائیک برای مجموعه نيروگاه‌های فتوولتائيك به ظرفيت 100 مگاوات در سطح کشور

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1. S. J. E. Mahdavifar;M. Nili-Ahmadabadi; A. Hashemi,-“Experimental Study of Parameters Affecting the Nusselt Number of Generator Rotor and Stators”, Heat Transfer Engineering, 1521-0537, Volume 31, Issue 3, 2010, Pages 243 – 249
2.S.S. Ziaee, A. Hashemi, A. Meysami , A. Z. Shojai “The thermofluids design of a 100 KW, single-shaft prototype microturbine as a new distributed generation method in Iran” , Energy Procedia ,2012, Vol 14, Pages 1903-1910
3-S. S. Ziaei Tabatabaei, A. Hashemi, A. Zolghadr shojai, A. Meysami, The Manufacturing Process of a 100-KW Prototype Microturbine as a Distributed Generation Method in Islamic Republic of Iran, International Journal of Engineering (IJE), TRANSACTIONS A :Basic Vol.28 ,No.1,(January 2015) 148-156

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1. Hashemi, A., Seddighi., M., Bidabadi, Seddighi, M., “Experimental Study on Aluminum Dust Flame in Quenching Distance”, Fuel, Energy and Environment National Congress 2008, May 2008
2. Bidabadi, M., Seddighi., M., Hashemi, A., “Flame Behavior in Quenching Distance of Aluminum Dust Flames”, The Second International & The Fifth National Conference of Iranian Aerospace Society, Feb 2004

1. هاشمی، ع.، كنعانی، ه.، طاهری، م.، " تعیین زاویه گام بهینه فن محوری BT واحد F9E نیروگاه گازی آبادان"، اولین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو. مهرماه 1387
2. هاشمی، ع.، كنعانی، ه.، طاهری، م.، "مدلسازی عددی فن سیستم تهویه محفظه اگزوز واحد F9E نیروگاه آبادان"، اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق. اسفند ماه 1387
3. هاشمی، ع.، كنعانی، ه.، خبازی پور، ف.، رئیس پور، ع.، طاهری، م.، " حل عددی سیستم تهویه كوپه توربین واحد F9E GE یك نیروگاه گازی123 مگاواتی"، اولین کنفرانس بین¬المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع. 5 و6 خردادماه 1388
4. هاشمی، ع.، كنعانی، ه.، معدنی، ع.، میثمی، ا.، طاهری، م.، " بررسی علل مشكلات سیستم تهویه محفظه اگزوز واحد F9E GE نیروگاه گازی با استفاده از CFD" ، بیست و چهارمین كنفرانس بین المللی برق، 25 الی 27 آبان ماه 1388
5. هاشمی، ع.، معدنی، ع.، كنعانی، ه.، میثمی، ا.، قمری، م.، طاهری، م.، " بهینه سازی و اصلاح سیستم انتقال قدرت، یاتاقانبندی و روانكاری فنهای سیستم تهویه نیروگاه آبادان " ، دومین كنفرانس تجهیزات دوار در صنعت نفت و نیرو، 26 الی 27 اردیبهشت 1389
6. قنبری، م.، میثمی، ا.، هاشمی، ع.، "طراحی و بهینه سازی مبدل پوسته و لوله مورد استفاده در سیستم CHP با الگوریتم ژنتیك" ، بیست و پنجمین كنفرانس بین المللی برق، 17 الی 19 آبان ماه 1389
7. هاشمی، ع.، ضیایی طباطبائی، س.، صادقی لفمجانی، س.، میثمی، ا.، آقاعلی، ح.، زاهد، م.، "طراحی مفهومی و ترمودینامیکی میکروتوربین 100 کیلووات برای تولید هم‌زمان برق و حرارت بر مبنای پتانسیل ساخت داخل کشور" ، بیست و پنجمین كنفرانس بین المللی برق، 17 الی 19 آبان ماه 1389
8. صادقی لفمجانی،س.، ضیایی طباطبائی، س.، هاشمی، ع.،" شبیه سازی احتراق سوخت گازوئیل درمحفظه احتراق میكروتوربین" ، بیست و پنجمین كنفرانس بین المللی برق، 17 الی 19 آبان ماه 1389
9. میثمی، ا.، صیفی كار، م.، هاشمی، ع.، صالحی،ب.،" طراحی و انتخاب مبدل حرارتی و سیستم هیدرونیك مولد تولید همزمان برق و حرارت (CHP)¬موجود در پژوهشگاه نیرو" 26 الی 27 آبان ماه 1390، سومین كنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی
10. اكبری، م.، ضیایی طباطبائی، س.، هاشمی، ع.، "شبیه‌سازی عددی جریان و انتقال حرارت در استاتور و سیستم خنک‌کن میکروژنراتور دوربالا"، نشریة علمی‌برق، سال بیستم، شمارة 48، 1389، صفحه 1-11
11. میثمی، ا.، ضیایی طباطبائی، س.، هاشمی، ع.، آقایاری، ج.، حق شناس، م.،"ساخت یك میكروتوربین 100 كیلو واتی بر مبنای پتانسیل ساخت در داخل كشور" ، بیست و پنجمین كنفرانس بین المللی برق، 17 الی 19 آبان ماه 1389
12. ضیایی طباطبائی، س.، آقایاری، ج.، میثمی، ا.، مهدی زاده، س.، هاشمی، ع.، "طراحی مفهومی مكانیكی و ارتعاشاتی میكروتوربین 100 كیلو واتی بر مبنای پتانسیل ساخت در داخل كشور"، بیست و ششمین كنفرانس بین المللی برق، 9 الی 11 آبان ماه 1390
13. صیفی كار، م.، میثمی، ا.، هاشمی، ع.، قنبری، م.،" محاسبه بازیافت حرارت از اگزوز و آب خنك كن موتور پایه گاز سوز AGM 80 كیلوواتی واقع در پژوهشگاه نیرو"، سومین كنفرانس تجهیزات دوار در صنعت نفت و نیرو، 1 الی 2 آذر 1390
14. ضیایی، س.، هاشمی، ع.، صادقی، س.،" طراحی و ساخت محفظه احتراق حلقوی یك نمونه میكروتوربین100 كیلوواتی"، چهارمین كنفرانس تجهیزات دوار در صنعت نفت و نیرو، 3 الی 4 بهمن 1391
15. هاشمی، ع.، صیفی كار، م.، میثمی، ا.، ضیایی، س.، صالحی، ب.، سریار، م.،" طراحی سیستم بازیافت حرارت جهت تولید همزمان برق و حرارت(CHP) از مولد برق پایه گازسوز"، دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، سال1391

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

  دوره‌های گذرانده شده

  • Solar Energy Applications for developing countries

  • موتور هواپيماPower Plant
  • زبان انگليسی در كانون زبان ايران
  • آشنايی با نيروگاه‌های بخار

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)
آشنایی با صنعت احداث نیروگاه های خورشیدی
آشنایی با تعمیر و نگهداری نیروگاه های خورشیدی
آشنایی با اصول و مبانی قراردادهای بین المللی
آشنایی با قوانین و اصطلاحات اینکوترمز2010(Incoterms)
آشنایی با روند احداث نیروگاه خورشیدی اراک

  فعالیت‌های اجرایی

  طراحی و ساخت یك نمونه نیمه صنعتی مبدل حرارتی دما بالا برای تولید همزمان برق و حرارت (اولین نمونه میكرو CHP در ایران)
  تعمیر و بهینه سازی سیستم 4.5 کیلووات فتولتائیک پژوهشگاه نیرو
  ساخت دستگاه شكل و فرم دهی آینه موتور استرلینگ
  احداث نیروگاه خورشیدی یك مگاواتی اراك
  احداث نیروگاه خورشیدی roof mount خیریه در مدرسه مرحوم غلامعلی شهرکی واقع در سیستان و بلوچستان