طراحی سایت
شنبه 08 آذر 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

وهاب مکاری زاده

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی مدیریت انرژی
 سمت سازمانی
مدیر گروه‌پژوهشی  معاونت پژوهشی
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

 پست الکترونیکی
vmokarizadeh@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4831
  شماره تلفن مستقیم
021-88079396
  شماره نمابر
021-88361603
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  مقطع کارشناسی
مهندسی مکانیک، حرارت و سیالات، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
معرفی یک روش خطی سازی جدید برای ترم جابجائی معادله ممنتوم بر روی آرایش شبکه جابجا نشده
زمینه فعالیت پژوهشی
- برنامه ریزی انرژی، مدیریت بار و انرژی، ارتقاء کارائی انرژی
- تحلیل‌های استراتژیک و چند وجهی در زمینه توسعه پایدار سیستم‌های تبدیل انرژی
- تحلیل‌های فنی و اقتصادی در صنایع و تصمیم‌گیری در خصوص طرح‌های بهبود بهره‌وری انرژی
- توسعه سامانه‌های نوین تبدیل انرژی و تجهیزات انرژی‌بر
- توسعه الگوریتم‌های عددی برای مدل‌سازی ترموسیالاتی در تجهیزات و فرآیندهای انرژی بر
پروژه‌های پژوهشی
1- برنامه ریزی جامع و یکپارچه انرژی کشور تا افق 1420، گروه مدیریت انرژی، کارشناس پروژه، 1398.
2- تجزیه و تحلیل بار شبكه سراسری و پیش بینی پیك بار سال بعد و ارائه راهكارهای عبور از آن، گروه مدیریت انرژی، مدیر پروژه، 1397.
3- مطالعات طرح جامع بازیافت انرژی در صنایع و تبدل آن به برق, گروه مدیریت انرژی، مدیر پروژه، 1396.
4- طراحی ساز و كار توزیع و فروش حرارت بازیافتی از نیروگاه‌های برق و بویلرهای مركزی ، گروه مدیریت انرژی، مدیر پروژه، 1395.
5- طرح کلان مدیریت بارهای سرمایشی و روش‌های كاهش مصرف انرژی در سیستم‌های سرمایشی، گروه مدیریت انرژی، مدیر پروژه، 1394.
6. Study on Electricity for Development and Economic Interconnectivity of I.R.IRAN; Energy management Department, Project Manager, 2015.
7- امكان‌سنجی بازیافت حرارت از گازهای خروجی بویلرهای ساختمان نمونه و تولید برق از آن، گروه مدیریت انرژی، مدیر پروژه، 1393.
8- امكان سنجی و طراحی آبگرمكن برقی با فناوری پمپ حرارتی، گروه مدیریت انرژی، مدیر پروژه، 1393.
9- طراحی، خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی آزمایشگاه كمپرسور هرمتیك در مبدا ورودی بندرعباس، گروه مدیریت انرژی، مدیر پروژه، 1392.
10- بررسی اثرات حذف یارانه‌های برق و پیامدهای آن بر مدیریت مصرف برق تا سال 1405 برای مشتركین خانگی، گروه مدیریت انرژی، کارشناس پروژه، 1392.
11-تدوین معیار مصرف انرژی الکتریکی مشترکین خانگی به منظور بکارگیری در تدوین تعرفه ها، گروه مدیریت انرژی، کارشناس پروژه، 1391.
12- شبیه‌سازی، طراحی و ساخت مخزن ذخیره ساز سرما، شرکت توانیر، گروه مدیریت انرژی، کارشناس پروژه، 1389.
13- شناسایی و امكانسنجی پتانسیل‌های تولید همزمان گرما و توان (CHP) در صنایع كشور و تدوین برنامه اجرایی، گروه مدیریت انرژی، کارشناس پروژه، 1389.
14- انجام خدمات مشاوره‌ای، مطالعاتی تدوین استاندارد مصرف و برچسب انرژی در تجهیزات انرژی بر، گروه مدیریت انرژی، کارشناس پروژه، 1387.
15. Outlook of Mutually Beneficial Armenian- Iranian Joint Projects
in the Energy Sector; Energy management Department, Project Staff, 2015.

16- تعیین معیار مصرف انرژی الکتریکی مشترکین خانگی جهت ارائه برنامه‌های استراتژیک مدیریت مصرف تحت پوشش شرکت برق منطقه‌ای تهران، گروه مدیریت انرژی، مدیر پروژه، 1387.
17- تدوین معیار مصرف انرژی در صنعت تولید مواد اولیه پلاستیكی و لاستیك مصنوعی (ISIC 2413)، گروه مدیریت انرژی، کارشناس پروژه، 1385.
18- بررسی و مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی سیستم‌های خنك كن تراكمی و جذبی، گروه مدیریت انرژی، کارشناس پروژه، 1385.
19- تدوین استاندارد مصرف و برچسب انرژی بالاست لامپ‌های روشنایی، گروه مدیریت انرژی، مدیر پروژه ، 1387.
20- طراحی نرم‌افزار ممیزی انرژی در ساختمان‌های مسكونی ایران « نما » ،گروه مدیریت انرژی، مدیر پروژه ، 1384.
21- طراحی و تهیه نسخه فارسی نرم افزار بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های تجاری، گروه مدیریت انرژی، مدیر پروژه ، 1384.
22- پتانسیل سنجی مدیریت بار و مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری، عمومی و صنعتی تحت پوشش شركت برق منطقه‌ای یزد، گروه مدیریت انرژی، کارشناس پروژه ، 1384.
23- امكان سنجی تولید همزمان برق ، حرارت و برودت در نیروگاه‌های کشور، گروه مدیریت انرژی، کارشناس پروژه ، 1384.
24- مدل‌سازی، شبیه‌سازی و طراحی سیستم مدیریت انرژی برای تجهیزات تهویه مطبوع ساختمان‌ها، گروه مدیریت انرژی، مدیر پروژه ، 1383.
25- تحقیق و امکان سنجی نیروگاه‌های زباله سوز برای احداث در شهر تهران و احداث پایلوت نمونه، گروه مدیریت انرژی، مدیر پروژه ، 1383.

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- Bagheri, F., Mokarizadeh, V., and Jabbar, M., “Developing Energy Performance Label for Office Buildings in Iran”, Energy and Buildings Journal, Volume 61, Pages 116 –124, June 2013.
2- Darbandi, M., Rouhi, E., and Mokarizadeh, V., “Conceptual Linearization of Euler Governing Equations to Solve High Speed Compressible Flow Using a Pressure-Based Method”, Numerical Methods for Partial Differential Equations Journal, Volume 24 Issue 2, Pages 583 – 604, 2008.
3- Darbandi, M., and Mokarizadeh, V., ” A Modified Pressure-based Algorithm to Solve Flow Fields with Shock and expansion Waves”, Numerical Heat Transfer Journal, part B, 46: 497-504, 2004.

1- مسعود دربندی، وهاب مکاری زاده و احسان روحی، "توسعه یك فرمولبندی با عملكرد برتر برای تسخیر موج ضریه ای ایستاده در جریان با گسترده كامل رژیم سرعت"، نشریه مهندسی دانشگاه صنعتی اصفهان (استقلال)- سال 25- شماره 2، 1385.
2- وهاب مکاری زاده و حمیدرضا لاری، " بررسی فنی در نیروگاه‌های زباله سوز و انتخاب فناوری مناسب برای تهران" نشریه علمی و پژوهشی برق- جلد پانزدهم، 1380.
مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- Mokarizadeh, V., Effat nejad, R., "Compilation of Specification the Criteria for Energy Consumption in Process of Wood Panels Production in Iran", 13th International Oil & Gas Conference, Tehran, Iran, Dec. 2008.
2- Darbandi, M., Mokarizadeh, V., and Rouhi, E., “A Non-Splitting Shock Capturing Technique on Collocated Finite Volume”, 14th Annual Conference of the CFD Society of Canada, Kingston, Canada, July 2006.
3- Darbandi, M., Schneider, G.E. and Mokarizadeh, V., “The Performance of Newton- Raphson Linearization in Collocated Schemes”,8th Annual Conference of the CFD Society of Canada ,Montreal, June 2000.
4- Darbandi, M. and Mokarizadeh, V., “Conceptual Linearization for Treating Collocated Finite-Volume Procedures”, ISME 2000 paper, Tehran, May 2000.
5- Darbandi, M., Schneider, G.E. and Mokarizadeh, V., “A New Linearization Strategy for Treating Collocated Grid Formulations”, AIAA paper, 2000-0342, Reno, NV, Jan. 2000.

1- شبیه سازی و تحلیل مصرف انرژی سردخانه‌های نمونه استانهای اقلیم گرم کشور، 1398
2- بهینه سازی تأثیر پاسخ بار بر کاهش بار پیک مشترکین خانگی با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک و PSO، 1398.
3- بررسی نقش سامانه‌های گرمایش و سرمایش منطقه‌ای در زنجیره تأمین انرژی کشورهای پیشرفته، 1398.
4-شبیه‌سازی سیکل تبرید سردخانه های صنعتی نمونه در اقلیم‌های مختلف کشور و مقایسه با داده‌های برداشت‌شده
5-تاثیر کارایی ترمودینامیکی سیکل رانکین آلی در تولید برق از حرارت اتلافی در مقایسه با سیکل بخار، 1397
6- طراحی مفهومی و شبیه‌سازی سامانه رانکین آلی به منظور بازیافت حرارت اتلافی از بویلر یک ساختمان اداری، 1397.
7- پیش بینی تقاضای انرژی کشور تا افق 1420 با هدف اجرای مدل عرضه انرژی MESSAGE، 1397.
8- امکان سنجی تولید برق از اتلافات حرارتی فرایند تولید سیمان، 1397.
9- پتانسیل سنجی کاهش مصرف برق لوازم خانگی تا افق 1404، 1391
10- تدوین اطلس مدیریت مصرف انرژی الکتریکی برای کشور، 1391.
11- تعیین شاخص‌ها و مولفه‌های مصرف انرژی الكتریكی ساختمان‌های اداری ایران، 1390.
12- مدل‌سازی مخزن ذخیره‌ساز سرما برای به کارگیری در تهویه مطبوع ساختمان‌ها، 1391.
13- تدوین معیارهای مصرف انرژی الکتریکی برای مشترکین خانگی ایران، 1391.
14- امكانسنجی بكارگیری تولید همزمان برق و حرارت در صنایع كانی غیر فلزی، 1389.
15- تعیین شاخص‌های مؤثر بر استفاده از تولید همزمان برق و حرارت
در صنایع كشور و اولویت بندی صنایع بر این اساس، 1389.
16- طراحی سیستم ذخیره‌ساز سرما برای یك ساختمان اداری در شهر اهواز و مقایسه آن با سیستم‌های سرمایشی مرسوم، 1389.
17- شناسایی صنایع مستعد تولید همزمان برق و حرارت در كشور، 1388
18- بررسی فنی-اقتصادی بكارگیری تولید همزمان برق و حرارت
در واحد تولید محصولات لبنی، 1388
19- تعیین شاخص‌ها و بهینه سازی مصرف انرژی الكتریكی برای مشتركین خانگی شهر تهران، 1388.
20- بررسی اثرات زیست محیطی تدوین برچسب های انرژی برای سیستم روشنایی و تجهیزات الكتریكی ساختمان‌های مسكونی كشور، 1387.
21-تحلیل اقتصادی و زیست محیطی راهكارهای بهینه سازی مصرف انرژی الكتریكی در ساختمان‌های مسكونی كشور، 1387.
22- تعیین معیار مصرف و برچسب مصرف انرژی در بالاست مغناطیسی لامپهای گازی،1387.
23- تعیین پتانسیل صرفه جویی انرژی الكتریكی در یك واحد صنعتی ریسندگی و بافندگی مبتنی بر ممیزی انرژی، 1386
24- تحلیل اقتصادی بهره گیری از لامپ‌ها و بالاست‌های پربازده در سیستم روشنایی ساختمان،1386 .
25- تأثیر بكارگیری كولرهای تبخیری دو مرحله ای بر كاهش پیك بار سالیانه، 1385.
26- ارزیابی اقتصادی تولید همزمان برق و حرارت بر پایه سیكلهای بخاری، گازی و تركیبی، 1385
27- تدوین معیار مصرف انرژی در صنعت تولید مواد پلاستیكی به شكل اولیه و لاستیك (مصنوعی(ISIC 2413، 1386.
28- تدوین استاندارد مصرف انرژی بالاست لامپ‌های فلورسنت در كشور، 1385.
29-تعیین مشخصات فنی پایلوت بازیافت انرژی از زباله، 1383
30- طراحی مفهومی نیروگاه زباله سوز 280 تن در روز برای شهر تهران، 1383.
31- تعیین مشخصات فنی نیروگاه زباله سوز برای احداث در شهر تهران، 1382
32- ارزیابی اقتصادی نیروگاه زباله‌سوز برای شهر تهران از دو دیدگاه تولید انرژی و انهدام زباله، 1381.
33- آنالیز اقتصادی احداث نیروگاه زباله سوز در تهران، 1380.

  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

- مدیر گروه مدیریت انرژی
- کارشناس پژوهشی گروه پژوهشی انرژی‌های تجدیدپذیر

  جوایز و افتخارات

  پژوهشگر نمونه استان تهران- سال 1385

  دوره‌های گذرانده شده

  1- Energy Efficient Use in Industry, Lulea Technical University, Sweden, 2008.

  1- آینده‌نگاری و سیاست‌گذاری علم و فناوری، 1398
  2- روش تحقیق، 1396
  3- استاندارد ISO 17025، 1386
  4- نرم افزار کریر، 1383
  5- نرم افزار Gambit & Fluent، 1381

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)