طراحی سایت
شنبه 16 فروردین 1399
EN
نام و نام خانوادگی
حوزه های تخصصی

حسام امیری

  اطلاعات استخدامی

 نام گروه
گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق
  عنوان شغلی
پژوهشگر

  اطلاعات تماس

   پست الکترونیکی
hamiri@nri.ac.ir
  شماره تلفن داخلی
4799
  شماره تلفن مستقیم
  شماره نمابر
  آدرس وب‌سایت

  اطلاعات تحصیلی

  مقطع پسادکتری
  مقطع دکتری
  مقطع کارشناسی ارشد
مهندسی برق، الکترونیک، دانشگاه شهید بهشتی
  مقطع کارشناسی
مهندسی پزشکی، بایوالکتریک، دانشگاه اصفهان

  زمینه‌های پژوهشی

عنوان رساله دکتری
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
کنترل بدون سنسور موقعیت روتور برای موتور-ژنراتور سویچ رلوکتانسی با میدان کمکی
زمینه فعالیت پژوهشی
- طراحي مدارهاي آنالوگ و ديجيتال
- اپتوالکترونیک و سنسورهای نوری
- سیستم‌های مدیریت شارژ و دشارژ باتری BMS (دوچرخه، موتور و خودرو برقی)
- سیستم‌های اکتساب اطلاعات
- شناسایی و تحلیل رفتار سنسورها و جبران سازی ناپایداری‌های غیر خطی
- طراحی مدارهای توان پايين و فوق كم مصرف
تجربیات پژوهشی
- طراحی سیستم‌های آنالوگ و دیجیتال صنعتی
- تجربه و دانش در زمینه اپتوالكترونیك و فوتونیک
- تجربه و دانش در زمینه انواع سنسورهای گازی و سنسورهای نوری
- طراحی، راه اندازی و برنامه نویسی انواع سیستم‌های HMI و Embedded
- طراحی و ساخت سیستم مدیریت شارژ و دشارژ باتری خودرو‌ برقی (BMS)
پروژه‌های پژوهشی
1- طراحی و ساخت سه نمونه ترانسفورماتور نوری اندازه‌گیری ولتاژ و جریان ترکیبی برای پست‌های فوق توزیع 132 کیلو ولت، گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق، کارشناس، 1396.
2- طراحی و ساخت سیستم مدیریت مصرف برق مشتركین با قابلیت تبادل اطلاعات با كنتورهای هوشمند، گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق، کارشناس، 1392.
3- طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری بهنگام غلظت گازهای CO و H2 و مقدار رطوبت روغن عایقی در ترانسفورماتور‌های قدرت، گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق، کارشناس، 1395.
4- طراحی و ساخت سنسور هیدروژن نوع هدایت گرمایی MEMS، گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق، کارشناس، 1394.
5- طراحی و ساخت سیستم تخمین گر پارامترهای دینامیکی نیروگاه، گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق، مدیر پروژه، 1398.
6- ارائه راه کارهای مناسب و کسب دانش فنی، جهت جبران سازی حرارتی حسگرهای ولتاژ نوری، گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق، مدیر پروژه، 1395.
7- ارائه راهكار مناسب و كسب دانش فنی جهت دستیابی به كلاس دقت استاندارد در طراحی ترانسفورماتور اندازه گیری ولتاژ نوری، گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق، کارشناس، 1397.
8- طراحی، ساخت و کسب دانش فنی سیستم مدیریت شارژ و دشارژ باتری لیتیوم یون برای دوچرخه، موتورسیکلت و خودرو برقی، گروه پژوهشی الکترونیک و ابزار دقیق، مدیر پروژه، 1398.

  تالیفات علمی

مقالات مجلات تخصصی (علمی پژوهشی، ISC و ISI)
1- Hamid ELimodehi, Morteza Mozafari, Hesam Amiri, François Légaréa ”Multi-channel fiber optic dew and humidity sensor”, ELSEVIER inc., Optical Fiber Technology journal, Volume 41, Pages 89-94, March 2018.
2- Hossein Torkaman, Hesam Amiri, Noradin Ghadimi ”Comparison of two novel sensorless methods for indirect rotor position estimation in a field assisted switched reluctance motor”, publication descriptionInternational Review of Electrical Engineering (I.R.E.E.), Volume 6, Number 7, November 2011.

مقالات همایش‌های داخلی و خارجی
1- H. Amiri, E. Afjei and H. Torkaman, ”Indirect rotor position detection in a field assisted switched reluctance motor by utilizing aligned resonant frequency,” 2010 IEEE International Conference on Power and Energy, Kuala Lumpur, 2010, pp. 651-655, 2010.
2- H. Torkaman, E. Afjei and H. Amiri, ”Static eccentricity fault diagnosis in switched reluctance motor,” 2010 IEEE International Conference on Power and Energy, Kuala Lumpur, pp. 218-221, 2010.
3- H. Amiri, E. Afjei and H. Torkaman, ”Novel sensorless phase modulation drive for a field assisted switched reluctance motor,” 2010 International Conference on Electrical Machines and Systems, Incheon, pp. 879-882, 2010.
4- H. Amiri, S. K. Sadighi, M. I. Zibaii, N. Yavari, ”Investigation and Modelling of Optical Voltage Sensor Based on LiNbO3 Crystal in Two Different cutting Directions,” Feb 2019 publication descriptionOptics and Photonics Society of Iran (ICOP2019), 2019.
5- H. Amiri, N. Yavari, M. I. Zibaii, B. Amini, ”Providing an appropriate temperature compensation solution for optical voltage sensors based on LiNbO3 crystal,” Feb 2019 publication description Optics and Photonics Society of Iran (ICOP2019), 2019.
6- H. Torkaman, E. Afjei and H. Amiri, ”Dynamic eccentricity fault diagnosis in switched reluctance motor,” SPEEDAM 2010, Pisa, pp. 519- 522, 2010.
7- H. Amiri, E. Afjei, S. Ataei, “A Novel Sensorless Technique for a New field Assisted Switched Reluctance Motor”, IEEE International Symposium on Power Electronics (SPEEDAM), Ischia, Italy, pp. 1077-1081, 2008.

1- حسام امیری، سید ابراهیم افجه ای ،"راه اندازی و کنترل موتور سویچ رلوکتانسی با میدان کمکی با استفاده از روش AM"، کنفرانس بین المللی برق (متن)، وزارت نیرو، تهران ۱۳۸۶.
2- سیده فاطمه اشرفی، حسام امیری ، "طراحی و ساخت دستگاه نشانگر مصرف برق با قابلیت تبادل اطلاعات با کنتور هوشمند"، بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق PSC، پژوهشگاه نیرو، تهران ۱۳92.
3- حسام امیری، فرهاد متین فر، مریم امیرآبادی فراهانی، "طراحی و پیاده سازی تبادل داده موازی 8 بیتی جهت ارتباط درون سیستمی بین پردازنده‌ها
برای مدارهای Embedded"، سی و یكمین کنفرانس بین المللی برق PSC، پژوهشگاه نیرو، تهران ۱۳95.
4- حسام امیری، سکینه صدیقی بنابی، محمد اسماعیل زیبائی، ندا یاوری، "بررسی و مدل سازی دمائی سنسورنوری ‌ولتاژ برپایه کریستال لیتیوم نایوبیت در دو راستای برش کریستالی متفاوت"، بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شیراز، 1397.
5- حسام امیری، ندا یاوری، محمد اسماعیل زیبائی، بابک امینی، "ارائه راهكار مناسب جهت جبران‏سازی گرمایی سنسور ولتاژ نوری بر پایه کریستال لیتیوم نایوبیت"، بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شیراز، 1397.
6- مریم امیرآبادی فراهانی، حسام امیری، صفر فرضعلی زاده، " طراحی سیستم اندازه‌گیری بهنگام غلظت گازهای CO و H2 و مقدار رطوبت روغن عایقی در ترانسفورماتورهای قدرت"، بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه یزد، 1398.

  دوره‌های گذرانده‌شده


  راهنمایی و مشاوره پژوهشگران پسادکتری و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان

ثبت اختراع

    سيستم اندازه گيری دايم گازهای كليدی محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرت با قابليت ذخيره سازی حجيم و ساختار مدولار

  فعالیت های تدریس

تدریس در دانشگاه
- الکترونیک 1 و 2، مدارها و سیستم ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، از سال 13۸8 تا 1390.
- آزمایشگاه الکترونیک، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده برق و کامپیوتر، از سال 13۸۷ تا 13۸۹.
تدریس دوره‌های آموزشی (کارگاه‌ها و سمینارها)